Mai

Publisert 30. mai 2015 12:35

– Eg vil ha vald rektor. Det har aldri vore noko problem med vald rektor på universiteta og høgskulane. Det meiner Heidi Østbø Haugen, som stiller til val som ny representant i Universitetsstyret for dei mellombels vitskaplege tilsette.

Publisert 30. mai 2015 12:30

– Eg trur sjansane for å få ein lite gode rektor er mindre med ein tilsett rektor og eit styre som gjer jobben sin. Det meiner Thorjørn Larssen som er ein av dei tre kandidatane som stiller til val som representant i Universitetsstyret for dei mellombels vitskaplege tilsette. 

Publisert 30. mai 2015 12:20

– Eg meiner at vald leiing er den modellen som best tar vare på UiOs autonomi og faglege tyngd.  Det meiner Sofie Høgestøl som ynskjer attval som representant i Universitetsstyret for dei mellombels, vitskaplege tilsette.  Ho blir utfordra av kandidatane Heidi Østbø Haugen og Thorjørn Larssen.

Publisert 29. mai 2015 15:35

Eksperter fra hele Europa er i dag i Bergen for å markere starten på ERIH PLUS, et europeisk register for vitenskapelige tidsskrifter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Registeret skal bygges opp og driftes av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.

Publisert 28. mai 2015 15:37

– Ideen om å laga ei bok og eit utstilling om smykke dukka opp for to år sidan, fortel Ingunn Marit Røstad. Saman med Marianne Vedeler er ho redaktør for boka «Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys».

Publisert 28. mai 2015 11:54

Det er med stor sorg at vi mottok budskapet om at Nils Christie døde brått 27. mai, skriver Institutt for kriminologi og rettssosiologi på sine nettsider.

Publisert 26. mai 2015 15:37

Forslaget med å svekke ordningen med valgt rektor hviler ikke på forskning eller erfaring, men kun på det premisset at det finnes dyktigere ledere utenfor institusjonen enn innenfor, skriver kjente norske akademikere i et felles opprop.

Publisert 26. mai 2015 14:42

Abelprisvinner John Nash jr. og hans kone Alicia døde i en trafikkulykke i New Jersey pinseaften. Den 19. mai fikk han og Louis Nirenberg utdelt Abelprisen i Universitetets aula.

Publisert 26. mai 2015 12:43

 

En stor delegasjon fra Universitetet i Oslo reiste i vinter til Sør-Afrika for å diskutere samarbeidsmuligheter. ­CO²-lagring er ett av flere nye satsingsfelt.

Publisert 23. mai 2015 05:00

Ketil Gaustad er 93 år og blant de siste gjenlevende av studentene som ble arrestert av tyskerne i 1943. I Tyskland var målet å omskolere studentene til gode nazister.

Publisert 22. mai 2015 15:55

Fossilet Ida skal synast fram på ei utstilling om evolusjonen på  Naturhistorisk museum i Tokyo. – Eg gler meg,  seier Idas «far» Jørn Hurum.

Publisert 22. mai 2015 12:00

Kongen i statsråd har godkjent bevisførsel av gradert informasjon og bruk av skyggeadvokat i statens forsvar mot to NTNU-stipendiaters saksøking av Utlendingsnemda.

Publisert 22. mai 2015 10:08

Ti år etter Kvalitetsreformen er studiegjennomføringen fortsatt svak. Kun 6 av 10 studenter gjennomfører studieløpet.

Publisert 21. mai 2015 09:49

– UiO ser det som en fordel at vi i tillegg til minimumskravene kan fastsette egne stillingskrav, uttaler prorektor Ragnhild Hennum.

Publisert 21. mai 2015 05:00

Det blei mykje bråk etter at Aarhus Universitet fusjonerte med fire mindre institusjonar i 2007. – Den største feilen me gjorde, var å sentralisera administrasjonen, seier dagens rektor Brian Bech Nielsen.

Publisert 20. mai 2015 11:29

– Jeg vet det er politisk ukorrekt å si her i Norge, men… den danske fusjonsprosessen hadde ikke vært mulig med valgte rektorer. Det sier den frittalende tidligere rektoren ved Syddanske Universitet, Jens Oddershede, som er én av Nordens mest kunnskapsrike fusjonspraktikere, med ti sammenslåinger på samvittigheten.

Publisert 20. mai 2015 05:00

– Barn i indre by må få sjå levande sauer, høner og kaninar i Botanisk hage på Tøyen. Det er draumen min, seier museumsdirektør Tone Lindheim.

Publisert 19. mai 2015 14:58

Til høsten får yngre forskere sitt eget forum.  Nå søker «Akademiet for yngre forskere» etter tjue medlemmer.

Publisert 18. mai 2015 15:11

Det er snart ett år siden NENTs etiske «dom» over petroleumsforskningen. Våren 2015 har fortsatt ingen av de største universitetene laget en slik oversikt.

Publisert 13. mai 2015 13:49

I 22 år var Gudmund Harildstad tilsett på UiO. I mars måtte han søkja NAV om dagpengar etter at prosjektet Norsk Ordbok 2014 formelt vart avslutta. Fagforeininga Parat krev at han får ventelønn.

Publisert 12. mai 2015 11:26

Regjeringen vil fra 2016 gi 10 millioner kroner årlig til et nytt senter som skal forske på høyreekstremisme. Det kom fram da regjeringen la fram revidert budsjett i formiddag.

Publisert 11. mai 2015 15:54

Gokstadmannen var både viking og verdsmann. Og truleg svært rik. Det konstaterer prosjektleiar Ellen Marie Næss som inviterer til utstillinga Gokstad i nytt lys.

Publisert 8. mai 2015 11:56

For 70 år sidan var den tyske okkupasjonen av Noreg over og landet var fritt. I kveld blir det minnekonsert for nazismen sine offer i Universitetets aula.

Publisert 8. mai 2015 11:12

NEMKO-eiendommen i Gaustadalleen er overtatt av Universitetet i Oslo, som slik skaffer seg 11 700 kvadratmeter med ny bygningsmasse.

Publisert 7. mai 2015 14:21

– Den akademiske fridomen er avgrensa i Kina. Nettopp difor er det viktig å ha gode fagfellar som kan gi oss meir kunnskap om situasjonen til menneskerettane i landet, meiner førsteamanuensis Maria Lundberg ved Norsk senter for menneskerettar på UiO.