Nytt register skal kvalitetssikre europeiske, vitenskapelige publikasjoner

Eksperter fra hele Europa er i dag i Bergen for å markere starten på ERIH PLUS, et europeisk register for vitenskapelige tidsskrifter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Registeret skal bygges opp og driftes av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.

European Science Foundation (ESF) overlot i 2014 ansvaret for European Reference Index for the Humanities (ERIH) til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) under forutsetning av at registeret skulle utvides til også å omfatte kvalitetssikring og formidling av samfunnsvitenskapelige publiseringskanaler.

NSD har tidligere bygd opp Kanalregisteret, en tjeneste for kvalitetssikring og formidling av vitenskapelige publiseringskanaler, som omfatter mer enn 20 000 godkjente publikasjoner,.

Kanalregisteret skiller mellom tidsskrifter som gir publiseringspoeng på nivå én eller nivå to og tidsskrifter som er godkjente, men som ikke gir publiseringspoeng. UiOs forskningsmagasin Apollon er et eksempel på et tidsskrift i siste kategori.

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) i Bergen er et av verdens største arkiv for forskningsdata.

NSD ble etablert i 1971 med en institusjonell tilknytning til Norges forskningsråd. Etter vedtak i Stortinget ble NSD med virkning fra 1. januar 2003 fristilt fra Forskningsrådet og organisert som aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet.

NSD skal sikre dataformidling og tjenesteyting overfor forskningssektoren.

Et stort løft

Hos NSD har ERIH fått navnet ERIH PLUS.

– Bakgrunnen for at vi er blitt bedt om å overta ansvaret for registeret, er arbeidet vi har gjort med å bygge opp og drifte Kanalregisteret, sier seksjonssjef i NSD Kristin Gåsemyr.

Hun beskriver etableringen av ERIH PLUS som et stort løft for det europeiske registeret.

– Mens ERIH før overtakelsen ble revidert hvert tredje eller fjerde år, blir ERIH PLUS revidert forløpende etter de samme strenge kriteriene som Kanalregisteret, påpeker hun.

Planen, ifølge Gåsemyr, er at ERIH PLUS på sikt skal utvides til også å gjelde tidsskrifter innenfor naturvitenskap.

Flere fordeler ved samkjøring

Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo deler Gåsemyrs entusiasme.

– Det er all grunn til å tro at NSD vil opprettholde de samme strenge kriteriene for ERIH PLUS som for Kanalregisteret, og at man vil kunne oppleve flere fordeler ved å samkjøre disse registrene. Fordeler man kan se for seg, er blant annet knyttet til kvalitetssikring, vask og rydding av ISSN, web-adresser med mer. Videre er det positivt at man får en bedre oversikt over tidsskrifter innenfor humaniora og sammfunnsvitenskap. Disse dekkes jo som kjent dårlig av andre internasjonale databaser, som Scopus og Web of Science, påpeker Ottersen.

Avhengig av tilbakemeldinger

Han oppfordrer enkeltforskere og forskningsmiljøene til å ta aktivt del i arbeidet med å kvalitetssikre registrene.

– Mitt inntrykk er at NSD og Det nasjonale publiseringsutvalget  under Universitets- og høgskolerådet gjør en meget god jobb med kvalitetssikringen av Kanalregisteret. Samtidig er registeret nå blitt så omfattende at det vil være avhengig av tilbakemeldinger fra enkeltforskere og miljøer som oppdager tidsskrifter som ikke oppfyller kravene, sier Ottersen.

– Det er svært uheldig at man nå opplever tidsskrifter som kun er ute etter å tjene penger på Open Access-publisering. Det er viktig at alle involverte aktører, jobber sammen for å avdekke denne typen virksomhet, og påser at slike tidsskrifter ekskluderes fra Kanalregisteret, understreker han.

Les også:

Lurt av tidsskriftet Public Service Review

UiO-forskere har brukt flere millioner på verdiløs publisering 

Liksom-forskning godtatt av 157 tidsskrifter

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 29. mai 2015 15:35 - Sist endra 29. mai 2015 15:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere