Desember

Publisert 22. des. 2015 05:00

Regjeringen foreslår at ekstern styreleder og ansatt rektor blir hovedmodellen for styring og ledelse ved statlige universiteter og høyskoler. Institusjoner som ønsker det vil imidlertid kunne beholde valgt ledelse.

Publisert 21. des. 2015 05:00

På styremøtet i desember la viserektor Knut Fægri fram tall som viste at UiO helt eller delvis har oppfylt kun 10 av 42 innovasjonspunkter. Innovasjonsprofessor Magnus Guldbrandsen mener UiO har blitt sakkende akterut på feltet.

Publisert 20. des. 2015 05:00

Hundrevis av sebrafisker svømmer i disse dager rundt i plasttanker på Bioteknologisenteret. Håpet er at larvene til de små fiskene som vanligvis lever i asiatiske rismarker, kan hjelpe oss med å utvikle en kur mot epilepsi og andre nevrologiske lidelser.

Publisert 19. des. 2015 05:00

Vinneren av årets velferdspris samler ansatte fra hele universitetet.

Publisert 18. des. 2015 22:00

Berre eit fåtal norske forskarar gjer data tilgjengeleg for alle. – Eg ønskjer ein breiare tilgang. Korfor avgrense datatilgangen til berre forskarar? Og kva med næringslivet? spør Bernt Aardal.

Publisert 18. des. 2015 14:00

Jussdekan Hans Petter Graver vil gjerne ha jobben som høgsterettsjustitiarius. Men han har slått frå seg tanken om å bli rektor ved UiO.

Publisert 18. des. 2015 07:00

Myndighetene tar i større og større grad i bruk kriminalitetskontrollerende virkemidler for å regulere migrasjon. Det konstaterer kriminologiprofessor Katja Franko.

Publisert 17. des. 2015 05:00

– UiO ser behov for en harmonisering mellom handlingsrommet til statlig virksomhet og øvrige deler av norsk arbeidsliv, bekrefter prorektor Ragnhild Hennum.

– Vi forstår ikke hva universitetet ønsker å oppnå med en slik harmonisering, sier fagforeningsrepresentanter.

Publisert 16. des. 2015 10:06

I 2006 begynte 37 kandidater på doktorgraden ved et humanistisk fag  på Universitetet i Oslo. Bare 20 av dem har fullført. 17 personer har ikke kommet i mål, skriver forskning.no i dag.

Publisert 15. des. 2015 13:48

Mandag hadde arbeidsgruppen som skal se på samarbeidet mellom Universitet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus sitt første offisielle møte. I juni skal gruppen legge fram sin rapport.

Publisert 14. des. 2015 17:25

Trond Mohn, Kreftforeningen og Statoil er de tre største giverne i den såkalte gaveforsterkningsordningen til universiteter og høgskoler.

Publisert 11. des. 2015 14:28

Oslo universitetssykehus bør ha ei delvis samling på Gaustad, kombinert med lokalsjukehus på Aker. – Det meiner eg er det  beste alternativet både for Universitetet i Oslo og for OUS, seier rektor Ole Petter Ottersen til Uniforum.

Publisert 11. des. 2015 09:55

Kvinnelege professorar rapporterer at dei er sosialt isolerte og fagleg marginaliserte.

Publisert 10. des. 2015 09:34

Universitetet i Bergen og NTNU spleiser på en rådgiverstilling i Tokyo, sammen med Innovasjon Norge og den norske ambassaden.

 

Publisert 10. des. 2015 05:00

Nettavisa Titan.uio.no skal spreia ny kunnskap om realfag og teknologi ved UiO. Det er ambisjonen til redaktør Gunhild M. Haugnes og Mat.nat.-dekan Morten Dæhlen.

Publisert 8. des. 2015 16:39

UiO skal oppretta to vitskapsombod fordelte på ulike fakultet. Det vedtok Universitetsstyret i ettermiddag. 

Publisert 8. des. 2015 12:04

Et reklamestunt for Det teologiske Menighetsfakultet, der Bispemøtets preses ba om økonomisk støtte til skolen, vekker oppsikt i kirkelige kretser. Teologidekanen ved UiO er blant dem som reagerer.

Publisert 7. des. 2015 15:00

Alle eksamenar på Det juridiske fakultetet er no digitaliserte. I 2015 tok 10 000 studentar digitale eksamenar i 150 emne.

Publisert 7. des. 2015 12:20

Det blir truleg oppretta to vitskapsombod på UiO. Omboda skal stella med ting som har å gjera med problem som til dømes misbruk av makt og krav om medforfattarskap innanfor forsking.

Publisert 4. des. 2015 12:11

Tolv av de 47 unge forskertalentene som får penger til Fri prosjektstøtte fra Forskningsrådet, kommer fra Universitetet i Oslo. En av de talentfulle er Alexander Refsum Jensenius fra Institutt for musikkvitenskap.

Publisert 3. des. 2015 16:05

Fredag 4. desember lanseres nettstedet Norgeshistorie.no. Det er ett år senere enn opprinnelig planlagt. Å lage en nettbasert norgeshistorie viste seg å bli mer arbeidskrevende enn instituttet forutså.

Publisert 3. des. 2015 14:03

107 bidrag konkurrerer i Statsbyggs åpne plan- og designkonkurranse om nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Konkurransen ble avsluttet 2. desember.

Publisert 3. des. 2015 05:00

Kunnskapskanalen har registrert opptil 22 000 seere på programmene fra Forsker Grand Prix-konkurransene. 

Publisert 2. des. 2015 11:18

Universitetet i Bergen og Helse Bergen må ut med meir enn 3 millionar kroner etter å ha tapt fullstendig mot Amund Gulsvik i retten. I tillegg har dei tapt eigarskap til kring 8,7 millionar kroner dei meinte var deira.

Publisert 2. des. 2015 05:00

– Eg likar aller beste å skriva om norsk politikk. Det seier masterstudent Asaki Abumi, som nyleg har fått pris av Innovasjon Noreg for reportasjane sine om Noreg i Japan.