Trond Mohn gir mest i gaver

Trond Mohn, Kreftforeningen og Statoil er de tre største giverne i den såkalte gaveforsterkningsordningen til universiteter og høgskoler.

GIR MEST: Trond Mohn var nylig den tredje som mottok Brøgger-medaljen. Han fikk den for sin gavmildhet overfor akademia. Han er også den som bidrar med mest gaver som staten forsterker.

Foto: Dag Hellesund/På Høyden

Trond Mohn er kjent som en av Norges aller mest gavmilde milliardærer. På Høyden skriver at Trond Mohn har gitt over 4,7 milliarder kroner til forskning, utdanning og idrett.

De 18 største giverne:

De 18 største giverne som har gitt langsiktige gaver over 3 millioner (5 millioner 2006-2011) til universiteter, høgskoler med doktorgrad, Forskningsrådet og Vitenskapsakademiet, sammenlagt i perioden 2006-11 og 2014-oktober 2015: (Dette er periodene da den såkalte gaveforsterkningsordningen har vært gjeldene.)

(Alle tall i millioner norske kroner)

 1. Trond Mohn* 616,8
 2. Kreftforeningen 457,43
 3. StatoilHydro ASA/Statoil AS 157,74
 4. Universitetsfondet for Rogaland  135,32
 5. Stiftelsen Kristian G Jebsen  119,6
 6. Canica AS 104
 7. Fond til etter- og videreutd. Av fysioterapeuter 51,48
 8. Orkla ASA og Elkem AS 45
 9. Throne Holst Stiftelse  39,8
 10. Stein Erik Hagens stiftelse for klinisk hjerteforskning 32
 11. Sparebanken Nord-Norge  31,64
 12. Letten Foundation 30
 13. UNIFOR (v/stiftelsene Throne Holst/Anders Jahre) 28,74
 14. Bergens Medisinske Forskningsstiftelse 27
 15. Ugland Teknopark AS  17
 16. Bergens Forskningsstiftelse 16
 17. Allmennmedisinsk forskningsfond, AMFF 15,95
 18. Sparebank 1 SR-bank 15,17

* Gavene fra Trond Mohn er registrert på følgende måte hos Norges forskningsråd: Frank Mohn AS 481,6, Trond Mohn 119,2, Frank Mohns Stiftelse 16, men Trond Mohn oppgir til Khrono at dette er gaver fra ham, men at de av tekniske årsaker er registrert litt ulikt hos NFR)

Se også: Listen over alle giverne, hvor mye de har gitt og hvem de har gitt til (den siste oversikten bare for 2014-15)

Kilde: Norges forskningsråd

Trond Mohn

Er 72 år gammel, født i Skottland under krigen og bosatt i Bergen

Utdannet siviløkonom og var administrerende direktør i selskapet Frank Mohn AS fra 1986.

Mohn har donert store summer til idrett og forskning.

Totalt kan gavene fra Mohn gjennom årene komme opp i 4,5 milliarder kroner.

Kilde: nrk.no og wikipedia og På Høyden

Disse får gaver og dette får de

Gaver som har utløst forsterkning (alle tall i millioner norske kroner)

2014 og 2015*, snitt per år 136,8

  2014 2015
UiO 52,5 49,01
UiB 23,95 50,05
DNVA** 20 20
NTNU 16,56 10,56
UiT 4,153 14,83
BI 4,05  
NFR 3  
UiS   5
Totalt 124,213 149,45

*Tallene fra 2015 er oppdatert til og med oktober.

2006-2011*** totalt, snitt per år 313 millioner

UiB 738,4
UiO 427,2
UiS 157,8
UiT 149,9
NTNU 99,9
DNVA* 83
NFR 71,4
BI 59,6
UiA 30
UiN 29,9
NHH 20,1
HiG 4,2
HiL 3,67
Norges veterinærhøgskole 3
TOTALT 1878,5 

**Det norske Vitenskaps Akademiet

***I den første perioden var minstesummen for å kunne komme i betraktning 5 millioner og ikke 3 millioner.

Kilde: Norges Forskningsråd

Mohn har vært administrerende direktør i selskapet Frank Mohn AS, og det er gjennom dette selskapet og aktivitet relatert til den virksomheten Mohn har blitt milliardær. For kort tid siden ble han hedret med Norsk Videnskaps-Akademi sin øverste utmerkelse.

Khronos gjennomgang av tall fra Norges forskningsråd viser at Trond Mohn også er den som har bidratt med mest penger til prosjektet innenfor den såkalte gaveforsterkningsordningen. Ordningen fungerte fra 2006-11, men ble gjenopplivet 1. januar 2014.

Ordningen kjennetegnes med at det er strenge krav til at midlene, som hvis gaven blir «godkjent», utløser 25 prosents forsterkning fra staten. Gaven skal gis vilkårsløst og uten bindinger, og må være over 3 millioner kroner.

Se også: Oversikten over alle givere og mottakere

— En ære

Brøgger-medaljen har bare blitt delt ut av Det Norske Vitenskaps-Akademiet to ganger tidligere i historien. Medaljen skal hedre personer som bidrar til en «særlig verdifull innsats for bedring av norsk vitenskaps kår». 

Innenfor gaveforsterkningsordningen har Mohn bidratt med over 600 millioner kroner, hvilket da har utløst 150 millioner kroner i ekstra støtte fra staten til gavemottakerne.

— Dette er en stor ære, sa Trond Mohn i sin takketale da han mottok utmerkelsen fra Videnskaps-Akademiet fredag, ifølge På Høyden.

Tidligere i høst ble han tildelt æresdoktorat ved Universitetet i Bergen (UiB) for sitt engasjement for forskning og utdanning. Og tidligere år fikk han samme utmerkelse fra Universitetet i Tromsø.

Khrono spør ham om motivasjon hans når han gir disse gavene og hvordan han velger ut prosjekter.

— Å gi er den største glede, svarer en travel Mohn, som legger til at han støtter svært mange ulike institusjoner og prosjekter, valgene gjøres utifra kvalitet.

Nye millioner til UiB-forskere

Trond Mohn og hans familie som opprettet Bergens forskningsstiftelse (BFS) for 11 år siden. Stiftelsen rommer i dag 2,5 milliarder kroner. BFS har siden opprettelsen i 2004 bevilget til sammen 240 millioner kroner til ulike tiltak for rekruttering av unge fremragende forskere ved UiB, 170 av dem til det fireårige rekrutteringsprogrammet. 

Det er ikke alle gaver fra Trond Mohn og Bergen forskningsstiftelse til Universitetet i Bergen som har vært helt vilkårsløse. I 2012 ble det rabalder da UiB takket nei til avtale om rekruttstillinger fordi UiB måtte binde seg til å opprette professorater i etterkant av rekruttprosjektene.

Partene har kommet til enighet igjen, og sist uke ble nye rekrutteringsstipender delt ut.

I fjor styrket Mohn BFS’ kapital med en milliard kroner.

— Å gi er begynnelsen på et fantastisk liv, sa Trond Mohn.

Fem på topp givere

Kreftforeningen er nest best i klassen til å komme med gaver som blir godkjent av gaveforsterkningsordningen. I periodene 2006-11, samt 2014 og 2015 har de bidratt med drøyt 450 millioner kroner.

Statoil ligger på tredjeplass og Universitetsfondet i Rogaland, som er eid av Rogaland fylke og sentrale kommuner i fylket er nummer fire. På femte plass finner vi Stiftelsen KG. Jebsen.

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er opprettet for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet. Stiftelsen ble etablert i 2009. Aud Jebsen er initiativtager og donator til stiftelsen, som hun har etablert sammen med sine tre sønner. Stiftelsen har en forholdsvis omfattende formålsbestemmelse og har i sine første år i hovedsak konsentrert støtten om ulike prosjekter innenfor henholdsvis medisinsk forskning og maritim/marint rettet forskning.

Stiftelsen poengterer gjennom sin informasjon at de ønsker å styrke en fri og uavhengig norsk forskning, samt bidra til å bygge sterke internasjonale forskningsmiljøer. 

— Støtter institusjonenes egne prosjekter

Kåre Rommetveit er påtroppende styreleder i Bergens forskningsstiftelse (BFS), der Trond Mohn sitter sentralt, men han er også forretningsfører for KG. Jebsen.

Rommetveit poengterer at det ligger i stiftelsen formål at de skal støtte fri og uavhengig forskning.

— Vi ber institusjonene foreslå prosjekter for oss utifra sin egen strategi. Disse prosjektene får vi igjen fagfellevurdert av uavhengig internasjonal vitenskapelig kompetanse. Dette ligger til grunn når vi velger hvilke institusjoner/prosjekter vi støtter, forklarer Rommetveit, overfor Khrono.

Han er opptatt av å presisere at KG Jebsen-stiftelsen er opptatt av at det er institusjonene selv som definerer prosjekter og strategi, og at stiftelsens gaver går uten binding til mottaker.

Oslo og Bergen får mest

I perioden fra 2006 til 2011 ble det gitt 313 millioner kroner i snitt per år i gaver som kvalifiserte for statlig forsterkning. I 2014 var beløpet 124 millioner og hittil i 2015 er det registrert 145 millioner kroner. I den første perioden var minstebeløp gaven kunne være på for å telle med 5 millioner kroner, nå er dette redusert til 3 millioner kroner.

Oversikten fra Norges forskningsråd viser ikke bare hvem som gir, men også hvem som får gavene. På toppen her ligger universitetene i Oslo og Bergen.

Mens NTNU er den som har flest gavestillinger fra næringslivet, er det Universitetet i Bergen som mottar klart mest i gaver innenfor denne ordningen. Og investormiljøet i Bergen med Trond Mohn i spissen står helt sentralt her.

Nest mest midler mottar Universitet i Oslo. Et universitet som uttrykker en viss skepsis til gavestillinger, men står sterkere og mottar mer av denne type gaver. En av UiOs store givere er Stein Erik Hagen og stiftelser og fond der han står sentralt, blant annet Canica.

 

Les også:

Emneord: Forskningspolitikk, Økonomi Av Eva Tønnessen og Tove Lie/Khrono
Publisert 14. des. 2015 17:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere