Januar

Publisert 30. jan. 2015 15:45

I dag klokka 12.00 sette Det samfunnsvitskaplege fakultetet i gang ei rådgjevande avrøysting blant studentar og tilsette for å finna ut om dei vil ha tilsett eller vald dekan.

Publisert 30. jan. 2015 14:24

NTNU seiler opp til å bli landets største universitet, men UiO alene slår stor-NTNU på viktige områder.

Publisert 30. jan. 2015 00:00

– Universitetet i Oslo må vera ein stad der det er mogleg å utforska standpunkt uansett kor usmakelege og støytande dei kan vera. Difor er det viktig også å utfordra ytringsfridomen og spørja om den har sine grenser, meiner statsvitskapsprofessor Raino Malnes.

Publisert 29. jan. 2015 15:30

Evalueringer har vist at norske forskere er lite mobile. Fem UiO-forskere er tildelt Forskningsrådets nye mobilitetsstipend. Panpsykisme, EUs handelspolitikk, kroppens betydning for barns læring, placeboeffekten og antibiotikaresistente bakterier er temaer UiO-vinnerne skal forske på.

Publisert 29. jan. 2015 15:16

– Storleik er ikkje noko mål i seg sjølv. Det er kvaliteten på det me gjer, som tel. Det seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen i ein kommentar til at NTNU fusjonerer med tre høgskular og overtar tittelen som Noregs største universitet.

Publisert 28. jan. 2015 21:31

Styret ved NTNU vedtar fusjon med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag. En samlet gruppe ansattrepresentanter mener fusjon er et strategisk feilgrep.

Publisert 28. jan. 2015 17:37

15 000 personar markerte motstanden sin mot regjeringa sine forslag til endringar i Arbeidsmiljølova i ettermiddag. UiO-tilsette drog i samla tropp frå Blindern.

Publisert 28. jan. 2015 13:07

Universitetsstyrerepresentantane Karin Widerberg og Kristian Gundersen fekk berre sine eigne røyster til forslaget om å oppretta ei referansegruppe for oppfylginga av arbeidet til den internasjonale rådgjevingsgruppa (SAB) då saka var oppe i Universitetsstyret i går.

Publisert 28. jan. 2015 09:46

Høgskolen i Narvik er ikke med i rektor Gunnar Bovims innstilling til fusjonsvedtak. NTNU-styret trer sammen klokka 15 i dag for å fatte sin endelige beslutning. Det er ventet kampvotering.

Publisert 27. jan. 2015 17:36

Arbeiderpartiets Marianne Aasen gir klar beskjed om at regjeringen ikke kan regne med å få gjennomført en tvangsfusjon av universiteter og høgskoler fullstendig etter eget ønske.

Publisert 27. jan. 2015 17:20

- Jeg mener fusjon i en eller annen form er det beste valget for NTNU, sier rektor Gunnar Bovim til universitetets ledere nå.

Publisert 27. jan. 2015 12:07

Studentavisa Universitas skreiv ein artikkel om studentar og bioterror heilt etter retningslinjene i Ver varsam-plakaten. Det er konklusjonen til Pressas faglege utval (PFU) etter å ha handsama ein klage mot avisa.

Publisert 26. jan. 2015 15:36

Forskarforbundet, NTL og Parat oppfordrar alle medlemane sine på UiO om å bli med på den politiske streiken onsdag mot regjeringa sine forslag til endringar i Arbeidsmiljølova. Akademikarane støttar ikkje aksjonen.

Publisert 26. jan. 2015 10:26

– Teatersjef Henry Gleditsch ved Trøndelag Teater ofra livet for eit fritt teater, seier Sigurd Birkelund. Han har skrive masteroppgåve om norsk teater under okkupasjonen.

Publisert 23. jan. 2015 05:10

De universitetsansatte ignorerer oppfordringen om å bruke elbil til transport i arbeidstiden. Hvor komplisert er det å bruke UiOs elbilordning?

Publisert 23. jan. 2015 05:00

Kun 18 av UiOs rundt 7000 ansatte benyttet elbilordningen i 2014. Rektor Ole Petter Ottersen tar selvkritikk for at verken han eller hans nærmeste medarbeidere har benyttet elbil det siste året.

Publisert 22. jan. 2015 05:00

Norsk Tenestemannslag har varsla søksmål mot UiO for seks av dei tilsette i Norsk Ordbok, Det stadfestar forbundssekretær Siv Anita Hagen i NTL.

Publisert 21. jan. 2015 16:01

– Den dansknorske kongen Christian VII var i 1770 først ute med å innføra full trykkjefridom i Europa, fortel idéhistorikaren Ellen Krefting.

Publisert 21. jan. 2015 15:49

– Om ikkje eit universitetsbibliotek skal forsvara ytringsfridomen, kven skal då gjera det? Difor var det svært viktig å få sett opp ei slik utstilling så raskt etter åtaket på satirebladet Charlie Hebdo, seier José Maria Izquierdo til Uniforum.

Publisert 21. jan. 2015 14:30

Kunnskapsministeren tar ikke et nei for et nei og øker fusjonspresset på de uvillige. Neste uke har han meldt sin ankomst til Sogndal.

Publisert 20. jan. 2015 12:31

– Personalpolitikken er til hinder for kvalitet, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Publisert 19. jan. 2015 16:09

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit fekk ei innføring i planane for  livsvitskapssenteret då dei besøkte UiO 19. januar.

Publisert 16. jan. 2015 13:43

Universiteta kunne ha spart ein halv milliard kroner dersom studentane deira var like flinke som høgskolestudentar til å fullføre kurs og stå på eksamen.

Publisert 15. jan. 2015 12:38

Judith Campisi frå USA og Yosef Shiloh deler Olav Thons internasjonale forskingspris på fem millionar kroner. Anders Malthe-Sørenssen (biletet) frå UiO får ein halv million for framifrå undervisning i fysikk.

Publisert 14. jan. 2015 16:35

Bare 11 prosent av psykologene som uteksamineres fra UiO i år, er menn. Psykologisk institutt håper en egen guttedag for de flinkeste guttene kan bøte på dette.