Psykologi jakter på flere menn

Bare 11 prosent av psykologene som uteksamineres fra UiO i år, er menn. Psykologisk institutt håper en egen guttedag for de flinkeste guttene kan bøte på dette.

INGEN MANN: Det er bare jenter som fyller opp kaffebaren ved Psykologisk institutt. Bildet er fra mars 2012, men det er fremdeles aktuelt. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

- Psykologisk institutt mener at det er viktig at psykologene som utdannes speiler sammensetningen i befolkningen. Dersom trenden i opptaket til psykologutdanningen får fortsette, vil andelen mannlige terapeuter utgjøre et så lavt antall at denne intensjonen blir vanskelig å oppfylle, forklarer leder for Psykologisk Institutt (PSI), Kjetil Sundet i en pressemelding.

Den totale andelen menn på profesjonsstudiet i psykologi ved UiO er i dag på 21 %. Tendensen er den samme ved samtlige universiteter i Norge.

- Ved instituttet er alle samstemte om at dette er en uheldig utvikling, sier Sundet.

UiO sa nei

Sundet påpeker at i mange kliniske situasjoner kan terapeutens kjønn være av betydning for å imøtekomme forventninger hos klienter, og for å kunne leve seg inn i spesielle problemstillinger de bringer med seg. I tillegg er menn overrepresentert i mange klient- og pasientgrupper.

Dette er grunnen til at PSI stilte seg positiv til å innføre tilleggspoeng for gutter som søker profesjonsstudiet i psykologi, men ledelsen ved UiO avviste forslaget. Guttedagen er ett

Fakta om Guttedagen:  

- Guttedagen arrangeres torsdag 5. mars på Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.-

- 100 utvalgte gutter fra 2. og 3. klasse på videregående skole får anledning til å delta.

- Psykologisk institutt dekker reise, deltakelse og middag.

Søknadsfrist er 20. januar.

Les mer på sv.uio.no/psi/guttedag

av flere tiltak PSI nå forsøker for å få flere menn til studiet.

- Det er vårt samfunnsoppdrag å utdanne de psykologene samfunnet trenger. Derfor lager vi en egen dag for gutter, sier han.

Opplevelsesrik guttedag

NTNU og NHH har tidligere arrangert jentedager for å få flere kvinner til å velge tradisjonelt mannsdominerte studier, som ingeniør og økonomi. Men tiltaket på Psykologisk institutt er den første guttedagen ved en norsk utdanningsinstitusjon.

100 spesielt utvalgte gutter fra 2. og 3. klasse på videregående skoler, eller gutter med studiekompetanse som tar førstegangstjeneste, får anledning til å delta. De må søke om plass med karaktersnitt og begrunnelse.

Gitt poenggrensen ved opptaket i fjor høst, som blant førstegangssøkere lå på 55,8, burde man i hvert fall ha 5 i snitt for å kvalifisere til en plass på guttedagen, står det i pressemeldingen.

Sundet lover en opplevelsesrik dag, med spennende forelesninger, eksperimenter i laboratoriene, møte med nåværende studenter, med psykologer fra ulike deler av arbeidslivet, og festmiddag.

 

 

Emneord: Psykologi, Rekruttrering, Studentsaker, Studentforhold
Publisert 14. jan. 2015 16:35 - Sist endra 14. jan. 2015 16:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere