Skal diskutere fordeling av studietilbud i Oslo

Mandag hadde arbeidsgruppen som skal se på samarbeidet mellom Universitet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus sitt første offisielle møte. I juni skal gruppen legge fram sin rapport.

FØRSTE MØTE: God stemning da representanter fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo skulle møtes første gang for å se på samordning av studietilbud mellom de to institusjonene.

Arbeidsgruppen mellom Universitetet i Oslo (UiO) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ledes av prorektor på UiO, Ragnhild Hennum, og består av tre representanter fra hver institusjon. Helsefag og lærer/lektorutdanningene er tungt representert i gruppen.

Arbeidsdeling mellom HiOA og UiO

Arbeidsgruppen som skal se på mulig fordeling av fag og utdanninger mellom Universitetet i Oslo (UiO) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har følgende medlemmer:

Fra HiOA

  • Prorektor for utdanning Nina Waaler
  • Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Knut Patrick Hanevik
  • Prodekan for utdanning ved Fakultet for helsefag Ingrid Narum

Fra UiO

  • Prorektor Ragnhild Hennum
  • Dekan Berit Karseth, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  • Instituttleder Nina K. Vøllestad, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet

Arbeidsgruppens sekretariat består av medlemmer fra rektors stab på begge institusjoner. 

Rapporten deres skal være klar 1.juni 2016.

(Kilde: Styrepapirer, HiOA - rektors orienteringer)

Mandatet til arbeidsgruppen ble klart tidligere i høst.

Les også: Vurderer omfordeling av studietilbud i Oslo

Fin start

Ragnhild Hennum forteller at gruppen etter hennes syn hadde et bra første møte. 

— Møtet ble brukt til å bli bedre kjent med både hverandre og vårt mandat, samt legge opp planen for vårt arbeid det nærmeste halvåret, forklarer Hennum.

— Gruppen er tungt representert på områdene lærer/lektor og helsefag. Det er disse områdene som står først i køen med tanke på mer samarbeid?

— De to institusjonene samarbeider mye i dag, og kanskje særlig på de to nevnte områdene. Arbeidsgruppen skal ha en overordnet innretning, men arbeidet vil starte med disse, forklarer Hennum. 

 
Gruppens mandat

Arbeidsgruppen skal vurdere arbeidsdelingen mellom institusjonen med utgangspunkt i følgende parametre:

  • Muligheter for konsentrasjon og rasjonell bruk av ressurser
  • Sammenheng med fagmiljøer og utdanninger ellers ved institusjonen
  • Betydningen av fagmiljøer og utdanninger for realisering av institusjonenes strategier
  • Regionens behov for kandidater, kunnskap og kompetanse

Arbeidsgruppen kan benytte seg av de data og analyser som er tilgjengelige ved den enkelte institusjon. Gruppen kan også bestille analyser ved behov. 

Se også:

Les også: 

— Spennende pedagogisk samarbeid

Dekan Knut Patrick Hanevik på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier på HIOA er en av to pedagogiske representanter i arbeidsgruppen.

I arbeidet med å gjøre lærerutdanningen femårig, ser både HiOA og UiO at de kan ha nytte av samarbeid og se lektorutdanning (det er foreslått at det skal kalles lektorutdanning fra 2017) 1-7, 5-10 på HiOA og lektorutdanning 8-13 som ligger til UiO, mer i sammenheng.

— Det kan handle om samarbeid om enkelte kurs. det kan hende vi til sammen kan opprettholde en masterretning som har litt svak søkning hvis den legges til ett sted, i steden for to, eksemplifiserer Hanevik.

Han også understreker at partene er helt i startfasen i samordningsdebatten, og vil i likhet med Hennum komme tilbake og være mer konkret på et senere tidspunkt.

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: Studieforhold, Universitetspolitikk Av Eva Tønnessen/Khrono
Publisert 15. des. 2015 13:48 - Sist endra 15. des. 2015 14:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere