Teologiutdanninger raser mot kirkens øverste leder

Et reklamestunt for Det teologiske Menighetsfakultet, der Bispemøtets preses ba om økonomisk støtte til skolen, vekker oppsikt i kirkelige kretser. Teologidekanen ved UiO er blant dem som reagerer.

Teologidekan Aud Valborg Tønnessen syns preses for Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien, viser dårlig dømmekraft ved å stille opp i reklame for én teologisk utdanningsinstitusjon.

Foto: Ola Sæther

Lederne for to av Norges største teologiutdanninger reagerte sterkt da de åpnet avisen Vårt Land på lørdag og så en helsides annonse for Det teologiske Menighetsfakultet (MF). Annonsen var utformet som et brev undertegnet av Bispemøtets preses og dermed kirkens øverste (jordiske) leder her til lands, Helga Haugland Byfuglien. "MF er et av vår kirkes viktigste rekrutteringsverktøy", står det i annonsen. Byfuglien konkluderer med at MF fortjener kristenfolkets støtte. Under brevet oppgis kontonummer og linker til MFs giversider. 

Dette var annonsen som sto på trykk lørdag. Foto: Aud Valborg Tønnessen

– Favoriserer én institusjon

I et leserinnlegg i samme avis i dag reagerer Misjonshøgskolens rektor Bård Mæland og dekanen ved Det teologiske fakultet på UiO, Aud Valborg Tønnessen, sterkt.

"Med dette har preses blitt partisk i behandlingen av spørsmål som gjelder kirkelig utdanning. Preses er fremste representant for Den norske kirke," skriver de to i leserinnlegget.

– Det jeg reagerer på, er at den øverste lederen for kirken, med et helhetlig ansvar for institusjonen, favoriserer ett utdanningssted fremfor andre, sier Tønnessen til Uniforum. Hun mener Byfuglien viser dårlig skjønn ved å stille opp i en slik annonse.

– Hun bør se det som sitt ansvar å være opptatt av den helhetlige rekrutteringa. Hun burde ikke ha deltatt i reklame for én utdanningsinstitusjon, men heller deltatt i arbeidet med å rekruttere til alle de teologiske læresteder, sier hun.

Tette bånd til Menighetsfakultetet

I tillegg til å være preses for Bispemøtet, Den norske kirkes øverste organ, leder Byfuglien også forstanderskapet ved Menighetsfakultetet. Forstanderskapet er formelle eiere av skolen, og utnevner også styreleder ved skolen.

Tønnessen syns annonsen virker spesielt uheldig i lys av dette.

– Byfuglien har valgt å lede forstanderskapet til Menighetsfakultetet, så hun er spesielt knytta til skolen. Det syns jeg også er uklokt, og noe hun ikke burde ha gjort. Men det er hennes valg, hun kan ikke nektes å ta et slikt verv, sier hun.

Tønnessen sendte Byfuglien en orientering om leserinnlegget, som presesen takket for. Utover dette har de to ikke vært i kontakt i etterkant av at annonsen sto på trykk lørdag.

Svekker tilliten

Tønnessen tror det er vanskelig å beholde tilliten hos hele kirke-Norge og teologiske utdanningsinstitusjoner etter en slik annonse.

– Min tillit til at hun føler et ansvar for alle institusjonene med teologiutdanning, er svekket, sier hun.

Dekanen understreker at hun ikke kritiserer Byfuglien generelt, men at hun reagerer på dette enkeltutspillet.

– I utgangspunktet har jeg et godt forhold til Byfuglien, men jeg syns hun har vist dårlig skjønn i denne saken.

Det har ikke lyktes Uniforum å få tak i Byfuglien for kommentar. 

Emneord: tønnessen, mf, teologi, dekan Av Jenny Dahl Bakken
Publisert 8. des. 2015 12:04 - Sist endra 8. des. 2015 15:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere