Psykologisk institutt må revurdere kompetansekrav

- Kravet om profesjonsutdanning for å bli instituttleder er unødvendig innskrenkende, uttaler dekan Fanny Duckert ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet til studentavisen Universitas.

Det er dekan Fanny Duckert som har det øverste ansvar for instituttene underlagt Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hun slår nå fast at kvalifikasjonskravet ved Psykologisk institutt (PSI) legger unødvendige begrensninger for hvem som kan søke stillingen som ny instituttleder.

– Fakultetet har sendt tilbake vedtaket med forespørsel om at PSI revurderer kravet om at man skal være godkjent norsk psykolog. SV-fakultetet mener det er en unødig innskrenking i mulighetene til å søke på denne stillingen, sier Duckert til Universitas.

Dette betyr at instituttstyret må behandle saken på nytt og deretter sende det nye vedtaket til fakultetet.

Omstridt vedtak 

Styret ved Psykologisk institutt vedtok i desember å gå over fra valgt til ansatt instituttleder. 20. januar ble et forslag til utlysningstekst lagt fram for styret. På møtet fremmet representant for de vitenskapelige tilsatte, førsteamanuensis Anne Kari Torgalsbøen et forslag til endring i kunngjøringsteksten. Torgalsbøen ønsket å få med et krav om at søkere må være godkjent som norske psykologer. Forslaget ble vedtatt mot stemmene til de to studentrepresentantene i instituttstyret, mens to representanter stemte blankt. 

– Jeg tror det er mulig å gjøre en god jobb som instituttleder uten å være autorisert psykolog, uttalte studentrepresentant Øyvind Berg Hansen til Uniforum etter vedtaket.

Også professor i arbeids- og organisajonspsykologi Thomas Hoff stilte seg kritisk.

– Jeg kan ikke se hvilke mystiske egenskaper psykologer har som gjør disse bedre egnet enn oss andre til å lede instituttet, uttalte Hoff. 

Profesjonsstrid på Psykologisk institutt  

Instituttstyret skal revurdere kravet om at søkere til stillingen som instituttleder må være autoriserte psykologer i Norge på et ekstraordinært styremøte tirsdag 10. mars.

  

 

Publisert 6. mars 2015 15:32 - Sist endra 6. mars 2015 15:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere