Ingen grunnleggende endringer i finansiering av universiteter og høgskoler.

Isaksen skuffer høgskoler og de nye universitetene i dag, er overskriften i nettavisen Khronos artikkel om finansieringskapitlet i stortingsmeldingen «Konsentrasjon for kvalitet». NTNU-rektor Gunnar Bovim er fornøyd.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på pressekonferansen for struktrumeldinga. Foto: Øyvind Aukrust


KHRONO:

I dag, fredag 27. mars, kom hele Stortingsmeldingen om struktur,  kalt «Konsentrasjon for kvalitet». Det eneste som ikke var kjent fra før var kapitlet om finansiering. Der foreslår ikke regjeringen store endringer, men mye er utsatt til statsbudsjettet 2016.

Ventet i spenning

Særlig de nye universitetene og mange av høgskolene har krevd at departementet, med statsråd Torbjørn Røe Isaksen i spissen, må endre det som kalles basisdelen av bevilgningen.

Basisdelen er 70 prosent av den bevilgningen alle institusjonene får. Den ble fastsatt på nytt i 2002, men den gangen baserte den seg på bevilgningen fra 90-tallet. Og høgskoler og de nye universitetene mener bevilgningen favoriserer de gamle breddeunviersitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim.

Basisdelen er av mange kalt sektoren «sorte boks», og tilsammen utgjør denne delen av grunnbevilgningen til sektoren 22 milliarder kroner.

Et ekspertutvalg har utredet finansieringen og kom med sine konklusjoner tidlig i januar i år.

Skuffet direktør

Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) svarer på spørsmål at hun er skuffet, men ikke overrasket, over konklusjonene i finanskapitlet i stortingsmeldingen.

— Hvorfor er det dumt for høgskoler og nye universiteter at basisdelen blir opprettholdt?

— Det er dumt for samfunnet at det skjevfordeles mellom de gamle universitetene på den ene siden og de nye universitetene og høgskolene på den andre siden. Det innebærer at vi har ulike rammevilkår for å løse de samme oppgavene, sier Wedø og spør videre:

— Hvordan tjener det samfunnets interesser i å få dekket behov for ny kunnskap og framtidig arbeidskraft ved at lærerstudentene ved de gamle universitetene får bedre rammebetingelser å studere under enn lærerstudentene ved de nye universitetene og høgskolene?

Også noe bra

Bortsett fra at departementet slår fast at basisbevilgningen skal være urørt skriver de i stortingsmeldingen at når det gjelder alle ander forslag på finansiering vil de komme tilbake til dette i forslag til statsbudsjett for 2016.

Men noen av punktene som blir varslet er Wedø svært positiv til:

— Det er svært positivt at de bl.a. vil se nærmer på studiepoengproduksjon, inntekter fra Forskningsrådet og øvrige bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA) i tillegg til EU-inntekter blant annet.

— Det ser ut til at ekspertutvalgets forslag om nye kvalitetsavtaler mellom institusjonene og departementet kanskje ikke blir realisert. Hva mener du om dette?

— Vi har spilt inn at det viktigste er langsiktighet, og mener at dagens tildelingsbrev gjerne kan ivareta intensjonen bak kvalitetsavtalene. Isteden for å ta i bruk ytterligere et styringsvirkemiddel, sier Wedø i sine første raske kommentarer til meldingen og punktet om finansiering.

— Bra de beholder historisk fordeling

Rektor på NTNU i Trondheim, Gunnar Bovim, er fornøyd med at hovedtrekkene i dagens modell for finansiering av universitets- og høgskolesektoren blir beholdt.

— Det er veldig fornuftig at man beholder en så stor basisdel av bevilgning til institusjonene slik at de har en stor grad av forutsigbarhet for sine langsiktige og strategiske satsinger. Det trengs tung satsing over lang tid når man skal bygge opp internasjonalt ledende forskningsmiljøer, sier Bovim.

— Men en ting er at man har en stor basisdel, men de nye universitetene og høgskolene er lite fornøyd med hvordan denne basisdelen er fordelt, og at de gamle universitetene kommer langt heldigere ut av rent historiske årsaker?

— Høgskolene tar ikke helt innover seg at vi bygger opp helhetlige landslag på noen sentrale steder, og dette krever tung satsing over lang tid.

Bovim mener at det på dagens tidspunkt er svært fornuftig at regjeringen opprettholder den historiske arbeidsdelingen som finnes i sektoren.

Av Eva Tønnesen
Publisert 27. mars 2015 15:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere