Kan bli strengere eksamenskontroll

Flere eksamensvakter, færre hjelpemidler og grundigere forhåndskontroll. Det kan bli konsekvensen dersom lagmannsrettens dom i fuskesaken mot en tidligere jusstudent blir stående.

STRENGERE EKSAMEN: Dersom Staten taper i Høyesterett, kan konsekvensen bli flere eksamensvakter og færre hjelpemidler, frykter Kunnskapsdepartementet. Bildet er fra eksamen ved UiB høsten 2014.

Foto: Ingvild Festervoll Melien ved Universitetet i Bergen

Forrige uke ble det kjent at Staten anker fuskesaken mot tidligere jusstudent Martin Seglen Baadshaug til Høyesterett. Saken handler om et notat fra et gruppearbeid og en liste over relevante dommer som lå igjen på pulten under bokkontrollen før eksamen i forvaltningsrett i juni 2012. Fusk, sa både sentral klagenemnd og tingretten. Men i lagmannsretten ble konklusjonen motsatt: Full frikjenning av Baadshaug.

Bergens Tidende har spurt Kunnskapsdepartementet om hvorfor de anker til Høyesterett.

- Når lagmannsretten skriver at fusk forutsetter uredelig eller uhederlig atferd fra studenten, er dette i strid med dagens lovbestemmelse som sier at fusk også kan være grovt uaktsomt. Det vil si at studenten ikke har vært påpasselig nok for å unngå fusk, heter det i en e-post fra departementet.

Frykter dyrere eksamen
Departementets avdelingsdirektør Rolf Larsen skriver i en e-post til BT at de får en «langt større bevisbyrde i slike saker» om lagmannsrettens tolkning av fuskebegrepet blir stående.

- Da er ikke grov uaktsomhet fra studentens side nok, og det betyr at vi må se nærmere på hvordan vi gjennomfører eksamenene, sier Larsen.

Han sier at dette kan bli konsekvensene:

– Flere eksamensvakter

– Grundigere forhåndskontroll

– Departementet må vurdere i hvilken grad bruk av hjelpemidler kan fortsette som i dag.

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm sier til BT at UiB i dag bruker fem millioner kroner i året på å avvikle eksamen. Nå frykter han at eksamensavviklingen blir både mer tidkrevende og dyrere.

- Dommen fra lagmannsretten rokker ved vår vurdering av hva du kan og ikke kan gjøre før du tas for fusk. Vår bekymring er en hevet terskel for å dokumentere fusk. Vi må altså bruke mer ressurser på å unngå det, sier han.

– Strengere for studenter
Halfdan Mellbye er Baadshaugs advokat. Han har tidligere sagt til På Høyden at det er et paradoks at det er strengere regler for fusk for studenter enn for forskere. Han har også vist til at Høyesterett har uttalt av grov uaktsomhet er en kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet.

Til BT sier han at det for forskere er det et krav for å bli fusketatt at de har prøvd å få en fordel på uredelig vis.

– Dommen fra lagmannsretten tolker fuskebegrepet slik at det ikke stilles strengere krav til studenter enn til forskere. Slik synes jeg også det bør være, sier Mellbye.

Anken må først gjennom Ankeutvalget i Høyesterett for å bli behandlet i Norges øverste domstol. Saken må ha særlig betydning for en behandling.

Emneord: Studentforhold, Universitetspolitikk, Studentsak, Arbeidsforhold Av Hilde Kristin Strand i På Høyden
Publisert 4. feb. 2015 17:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere