Tilspissing av fusjonsplaner på Vestlandet

Styret ved Høgskolen i Bergen står fast på å bli profesjonsuniversitet. Men høyskolesporet er ytterligere svekket etter at HiSF-styret nå har vedtatt å binde UiB til masten som garantist for en eventuell fusjon på Vestlandet.

ALLE SKAL MED: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ha med flest mulig høgskoler på Vestlandet i en fusjon.

Foto: Ola Sæther

I går møttes styret ved Høgskolen i Sogn og Fjordane på Gloppen hotell på Sandane.

Binder UiB til masten
Etter politisk press har styret gjort vedtak om en «Plan B» – et alternativ til alenegang. Den åpner for «tettere integrasjon», men ikke «fusjon». Samtidig ble det tatt inn i vedtaket en setning om at Plan B kun forplikter HiSF så fremt UiB er med fra start.

Det utelukker en eventuell fusjon mellom høyskolene på Vestlandet – i praksis HiB, Volda og HiSF.

Ingen formening om taktikkeri
Statssekretær Bjørn Haugstad er allerede informert om styrevedtaket på Sandane når På Høyden ringer.

– Det er et skritt i riktig retning, på den måten at det åpner for noe mer enn tidligere.

Men, UiB har ikke vedtak om fusjon i sine planer. Om det ligger taktikkeri eller om motivene for styrevedtaket, vil ikke Haugstad ha noen formening om.

– Jeg velger å ikke tolke for mye. Jeg oppfatter at enkelte fagmiljøer i Sogn og Fjordane ser at UiB er faglig mest interessant.

Det kommer ikke flere styringssignaler fra departementets side i denne omgang. Men statssekretæren mener det uansett blir interessant å høre om rektors og styrets vurderinger av de siste hendelsene. Neste styremøte ved UiB er torsdag i neste uke.

Styringssignalet er at KD vil lytte til institusjonenes meninger så langt det lar seg gjøre, innenfor rammen av at vi mener at noen institusjoner ikke er sterke nok til å stå på egne bein, ifølge statssekretæren.

HiB valgte bort fusjonsutredning
HiB-styret vil ikke sende en formell henvendelse til UiB om å sette i gang en fusjonsutredning – slik innstillingen til møtet foreslo. Styret innrømmer at høyskolesporet er blitt ytterligere svekket, samtidig som UiB-sporet har styrket seg.

Etter en lengre diskusjon valgte styret ved HiB bort forslaget om at høyskolen retter en «formell henvendelse til UiB med klart ønske om at grunnlaget for en framtidig fusjon blir utredet. De to institusjonene bør fortsette arbeidet for at en integrasjon om fusjon på 5-7 års sikt nedfelles i den kommende stortingsmeldingen.»

– Vi holder fast på tidligere vedtak om strukturreform, fordi det fremdeles er mye bevegelse rundt oss, sier HiB-rektor Ole-Gunnar Søgnen.

– Fakultetene på UiB har fått en bestilling fra rektor Dag Rune Olsen om vurdering av behovet for en utredning om fusjon med HiB. Vi mener det holder når UiB har tatt dette initiativet i egen regi.

Uformelle møter i Oslo
Siden i høst har det vært flere uformelle treff mellom rektorene på Vestlandet. Kontakten har intensivert seg etter nyttår, da HiSF fikk nye signaler om at alenegang for høyskolen med 330 ansatte, ikke er aktuell politikk. Januar har vært en travel måned. Man har lansert omforente kompromisser som ikke forplikter institusjonene om fusjon, men som samtidig kan være forpliktende nok til å være spiselige for statsråden. Det hele endte opp i et møte med statssekretær Bjørn Haugstad og de tre rektorene i Oslo 20. januar. Det nøyaktige innholdet i skissen er ikke kjent for På Høyden. Avisen har blitt meddelt av KD at det ikke forelå noe skriftlig fra møtet.

Etter det På Høyden kjenner til, inneholdt skissen en plan for en mulig fusjon mellom HiB, HiSF og UiB innenfor en tidshorisont på fem til sju år, med sikte på å etablere en flercampus-modell på Vestlandet. Dette var et fremstøt fra Bergensinstitusjonene for å komme HiSF i møte.

Høyskolesporet svekket
Styrevedtaket i Gloppen kan være det siste institusjonen sier før statsråden tvangsammenslår høyskolen. Rektor Åse Løkeland la for andre gang fram et forslag til Plan B, etter at styret i desember avviste å drøfte noe som helst subsidiært punkt til selvstendighet.

Styret er relativt samlet, likevel fremstår HiSF som splittet. Motstanden mot UiB er størst i Sogndal i det gamle distriktsskolemiljøet, mens helse- og ingeniørutdanningen i Førde gjerne ser mot Bergen. I Sunnfjord er det tydelig flertall for en fusjon med HiB, og mange som også ønsker UiB inn i en storfusjon. Men samlet sett er det «relativt stort flertall» på høyskolen for å stå alene i et nytt UH-landskap.

Sogndal kan på kort sikt få sitt ønske om alenegang oppfylt. Ikke fordi statsråden skifter holdning, men fordi ingen andre vil slå seg sammen med HiSF. Høgskolen i Molde er av underkritisk størrelse, og med Volda er det få faglige treffpunkt. Begge disse ønsker dessuten alenegang. Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Stord/Haugesund har allerede fusjonssamtaler i gang, og får arbeide med dette i fred og ro.

Det blir stadig mindre attraktivt å arbeide for et stort profesjonsuniversitet, «når motstanden er så tydelig artikulert» mener HiB-ledelsen. En tvangsfusjon med HiSF er ikke en attraktiv tanke for HiB.

En fusjon med både HiSF og Volda vil gjøre disse to nesten like store som HiB, og flytte tyngdepunktet nordover. Det er heller ikke strategisk ønskelig for HiB.

HiB + UiB styrket
Rektor Dag Rune Olsen uttalte det var uaktuelt å gå i fusjonssamtaler på Vestlandet.

– Jeg gav klar melding om at UiB ikke har planer om en storfusjon på Vestlandet så kort tid etter at samtaler sist høst viste liten vilje til å avstå suverenitet. Det sporet er lagt helt til side.

Tilnærmingen til UiB har skjedd uventet hurtig, mener HiB. Rektor Dag Rune Olsen har bedt fakultetene om en vurdering av behovet for en utredning av fusjon. Dette lå ikke i kortene etter universitetsstyremøtet i høst.

Dette alternativet vil være svar på tiltale i forhold til det ferske NTNU-vedtaket om fusjon mellom fire institusjoner med til sammen 38 000 studenter.

Dette alternativet fremstår som styrket, selv om det ligger langt fram. Ser man samfunnet i et 20-års perspektiv, er fremtiden best tjent med en Bergensfusjon, mener høyskoledirektøren ved HiB.

Landsdelsuniversiteter?
Ved en bergensfusjon har ikke statsråden så mange alternativer å velge mellom for gjenstridige, små høyskoler. Vestlandsuniversitetet kan dermed bli en realitet, selv om få i utgangspunktet ønsket seg det.

– Hvorfor har du fredet universitetene fra sammenslåinger. Det er å stikke kjepper i hjulene for denne prosessen, mente dekanen for samfunnsfagene i møte med statsråden i Sogndal nylig.

– Det er et godt spørsmål, svarte Torbjørn Røe Isaksen under allmøtet.

— Fire landsdelsuniversitet kan være aktuelt på lengre sikt. Men det er vanskelig å ta i ett jafs.

UiB og HiB sitter med nøklene.

– Nå vet vi hva HiB vil. Så blir det interessant å se hva UiB vil, sier Bjørn Haugstad.

Emneord: Universitetspolitikk, Forskningspolitikk Av Tor H. Monsen i På Høyden
Publisert 6. feb. 2015 15:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere