Gir støtte til åpen publisering

Forskningsrådet ønsker mer publisering i tidsskrifter som er gratis og fritt tilgjengelig. Det vil derfor dekke halvparten av institusjonenes utgifter til publisering i åpne tidsskrifter.

ØKONOMISK HJELP: Forskningsrådet gir institusjonene økonomisk hjelp til økt publisering i åpne tidsskrifter, opplyser adm.dir. Arvid Hallen.

Foto: Ola Sæther

– Vi vet at institusjonene er inne i en kostbar overgangsfase der de både må opprettholde tidsskriftsabonnement og betale for å publisere i tidsskrifter med åpen tilgang. Vår nye støtteordning skal gjøre denne fasen håndterbar for institusjonene, samtidig som de kan lage gode systemer for å finansiere åpen publisering gjennom publiseringsfond, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén i en pressemelding.

Ni millioner til disposisjon

Støtteordning for åpen tilgang (STIM-OA) er rettet mot både universitets- og høyskolesektoren og instituttsektoren. Med ordningen vil Forskningsrådet bidra til at institusjonene har tilstrekkelig midler til å dekke kostnader til artikkelavgifter som oppstår når forskere publiserer i åpne tidsskrift.

Ordningen vil ha én utlysning i året, og vil dekke inntil 50 prosent av forskningsinstitusjonenes publiseringskostnader fra året før. Til utlysningen i 2015 er det satt av 9 millioner kroner for å dekke artikkelavgifter ved åpen publisering fra regnskapsåret 2014.

- Nyttigere forskning

– Med åpen tilgang til forskningsresultater vil forskningen bli enda nyttigere, og samfunnet vil få enda mer igjen for investeringene i forskning, tror kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han håper Forskningsrådets ordning vil bidra til å gjøre overgangsfasen lettere for de involverte. – Å sikre åpen tilgang til vitenskapelige artikler er et overordnet forskningspolitisk mål internasjonalt. I Norge er det løftet fram som et viktig mål i forskningsmeldingen Lange linjer og Forskningsrådets policy for feltet.

I tråd med dette har norske universiteter og flere av høyskolene opprettet egne fond for å dekke publiseringsavgifter. STIM-OA vil styrke disse publiseringsfondene og lignende finansieringsmekanismer ved institusjonene, skriver Forskningsrådet.

.

Emneord: Forskningsformidling, Forskningspolitikk
Publisert 11. feb. 2015 14:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere