Toppmøte om jakten på de beste forskertalentene

Hvordan kan vi gjenkjenne og legge forholdene til rette for unge forskertalent, var et hovedtema da statsminister Erna Solberg inviterte til sitt andre toppmøte om forskning.

TOPPMØTE OM NORSK FORSKNING: Rundt femti personer var mandag samlet i Regjeringens representasjonsbolig for å diskutere hvordan Norge kan få flere verdensledende forskningsmiljø. Bildet viser UiO-rektor Ole Petter Ottersen i samtale med statsminister Erna Solberg.

Foto: Ola Sæther

I 2014 inviterte statsminister Erna Solberg til møte om forskning i næringslivet. Temaet på årets toppmøte om forskning var hvordan Norge kan få flere verdensledende fagmiljøer og hvordan vi best kan oppnå fremragende kvalitet i forskning og høyere utdanning.

– Vår oppgave er å sørge for at talentene får mulighet til å utvikle seg innenfor trygge rammer, uttalte statsminister Erna Solberg i sin åpningstale mandag 23. februar..

– Hvordan kan vi gjenkjenne, dyrke fram og trekke til oss unge lovende talent fra Norge og utlandet?  Hva kan regjerningen gjøre bedre, og hva kan dere gjøre bedre. Dette er essensen i møtet, konkluderte statsministeren.

Topptung forsamling

Regjeringen var også representert ved finansminister Siv Jensen, fiskeriminister Elisabeth Aspaker, EU/EØS-minister Vidar Helgesen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Tilstede på møtet var også venstreleder Trine Skei Grande og leder for Kristelig Folkeparti Knut Arild Hareide i tillegg til stortingsrepresentanter og  representanter fra universiteter og forskningsinstitutter. Også næringslivet og norsk organisasjonsliv var representert .

Forskningsleder ved Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen, professor Eystein Jansen, var invitert til å fortelle om hvordan senteret har utviklet seg til å bli et av verdens ledende innenfor klimaforskning.

Senteret var blant de første miljøene som i 2003 fikk status som senter for framragende forskning.  Senteret, som i dag er Nordens største innenfor klimaforskning, ble i 2013 tildelt et såkalt Synergy Grant på 117 mill. over fem år fra det europeiske forskningsrådet (ERC) i samarbeid med Københavns Universitet og Danmarks Meteorologiske Institut.

Ikke mulig uten SFF-tildelingen

Jansen trakk fram de stabile økonomiske rammene innenfor SFF-ordningen, som en forutsetning for senterets suksess. Pengene fra Forskningsrådet gav senteret mulighet til å arbeide strategisk med å styrke senterets kompetanse. Jansen la også vekt på nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid og rådet forskere og forskergrupper til å gå aktivt inn i internasjonale nettverk. Ikke minst la Jansen vekt på deltakelse i EUs forskningsprogrammer som en viktig arena for å bygge opp nettverk og rekruttere internasjonale toppforskere.

God forskningsinfrastruktur er ifølge Jansen et viktig middel for å trekke til seg både internasjonal kompetanse og EU-midler. Å ha ambisiøse målsettinger om publisering og en kultur for å dele, er også viktig.

– De beste resultatene oppstår når flere dyktige personer arbeider sammen, hevdet Jansen.

Han fortalte  om en rekrutteringspolitikk med vekt på å trekke til seg unge, lovende talenter fra hele verden.

Karriere og familie

Men er Bergen et attraktivt sted å arbeide og leve for unge, utenlandske toppforskere?

 – Ja, hevdet klimaforsker Nele Meckler, som fortalte om sin vei fra hun startet studiene i Tyskland til hun kom til Norge i 2014. Da hadde hun samme år blitt tildelt et ERC Starting Grant til prosjektet ”Climate change across Cenozoic cooling steps reconstructed with clumped isotope thermometry.”

Meckler oppgav to hovedårsaker til at hun ønsket å arbeide med prosjektet på Universitetet i Bergen. Den ene var muligheten til å arbeide ved Bjerknessenteret. Den andre årsaken er knyttet til norske velferdsordninger og familiepolitikk. Med seg til Norge har Meckler en ektemann som også har fått jobb som vitenskapelig ansatt ved UiB, og ett barn.

– Norge er sannsynligvis det beste landet i verden å kombinere to akademiske karrierer og en familie, konkluderte hun.

Blant innlederne var også forskningsdirektør Fabrice Lapique på SINTEF MiNaLab og konsernleder i DNV GL Henrik O. Madsen.

UiO-rektor håpet på gode diskusjoner

Siste halvdel av møtet ble satt av til diskusjoner uten presse til stede. Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo delte før møtet noen av sine forventninger til diskusjonen med Uniforum.

– Jeg håper på en god diskusjon om strukturene rundt forskningen. Jeg håper også at vi vil få til en god diskusjon om innovasjon, fortalte Ottersen.

– Det handler for eksempel om hvordan  forskning kan bidra til å sikre oss en god framtid uten olje, og hvordan vi kan forhindre at gode ideer ikke blir noe av pga. manglende finansiering. Koblingen mellom grunnforskning og næringsliv, er også  et viktig tema, sa Ottersen som også ønsket å diskutere langsiktig versus kortsiktig satsing.

Rektor ved UiO trakk også fram vilkårene for humaniora og samfunnsfag som et tema han ville ta opp på  møtet.

– Disse fagene må ikke bli salderingspostene på budsjettet, understreket han.

Emneord: Rekruttrering, Forskningspolitikk Av Grethe Tidemann
Publisert 24. feb. 2015 18:10 - Sist endra 24. feb. 2015 23:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere