Januar

Publisert 28. jan. 2005 10:59

Fem einingar ved UiO bør leggjast inn under Unirand AS i løpet av 2005 medan ti andre einingar må få vurdert ein ny organisasjonsmodell. Norsk senter for menneskerettar er ei av dei einingane som skal vurderast.

Publisert 26. jan. 2005 20:19

Om lag 1000 personar deltok i fakkeltoget mot Kristin Clemets forslag til ny universitets- og høgskulelov onsdag 26. januar. - Dette engasjementet vil gjera inntrykk på alle i komiteen, sa Rolf Reikvam , leiar for Stortingets kyrkje-, utdannings- og forskingskomité, då han hadde fått overrekt krava frå jussprofessor Henning Jakhelln .

Publisert 25. jan. 2005 16:16

Nederlendaren Theo van Boven får i morgon onsdag 26. januar utdelt UiOs menneskerettspris, Lisl og Leo Eitingers pris. Han får prisen for den langvarige innsatsen sin mot tortur, forsvinningar og andre brot på menneskerettane. Prisen blir delt ut i Gamle Festsal i Urbygningen i morgon kl. 17.00.

Publisert 24. jan. 2005 10:22

Alle dei åtte dekanane ved UiO ber no om at både rektorvalet og valet på nytt universitetsstyre blir utsett til hausten. Dei ber difor både rektor Arild Underdal og styret om å forlengja funksjonstida si med eit halvt år. - Viss Styret ber meg om det, held eg gjerne fram fem månadar til, seier Underdal.

Publisert 21. jan. 2005 11:15

- Forskerskolen gir oss tilgang på ressurspersoner. Da vi hadde åpningssamling i august, kom tre internasjonale guruer innen feltet og leste våre papers - med den største interesse. Det var til å bli nervøs av, men framfor alt var det helt fantastisk, medgir stipendiat Anniken Furberg ved UV-fakultetet.

Publisert 21. jan. 2005 10:57

Universitetetsledelsens beslutning om å stanse professor Jens Braarvigs forskning på materiale i Schøyensamlingen er akademisk vandalisme på linje med Talibans ødeleggelse av Buddhastatuene i Afghanistan. Dette hevder professor Lokesh Chandra .

Publisert 21. jan. 2005 10:51

Aceh. Et ukjent navn for de fleste. Men det var før jordskjelvet og flodbølgen. Nå er hele verden i Aceh, den indonesiske provinsen nord på Sumatra. Til 2. juledag i fjor var den lukket: verken internasjonal presse eller humanitære hjelpeorganisasjoner fikk sette sin fot der.

Publisert 21. jan. 2005 10:11

Universitetet i Oslo sier opp leieavtalen mellom UiO og Martin Schøyen om leie av lokaler i Georg Sverdrups hus. Bakgrunnen er uklarheter i forbindelse med ervervelsen og opphavet til deler av materialet i samlingen.

Publisert 20. jan. 2005 13:10

I november blei Arvid Hallén formelt tilsett som direktør for Noregs forskingsråd. Då hadde 54-åringen frå Osterøy vore konstituert i stillinga sidan Christian Hambro stempla ut for siste gong med ein pensjonsavtale verdt rundt 11 millionar kroner. No er det Hallén som får siste ordet før fire milliardar kroner skal delast ut til forskingsmiljø over heile landet.

Publisert 20. jan. 2005 10:26

Nettstedet til UiO omfatter enorme mengder informasjon fordelt på 350 000 publiserte sider. Men noen overordnet policy har nettstedet ikke hatt. Nå har Universitetsstyret gitt sin tilslutning til retningslinjer for hvordan www.uio.no heretter skal redigeres og forvaltes.

Publisert 20. jan. 2005 10:22

Det historisk-filosofiske fakultet skal heretter hete Det humanistiske fakultet . På engelsk lyder det: Faculty of Humanities. Navnevalget gjør at den godt innarbeidede forkortelsen HF kan beholdes.

Publisert 20. jan. 2005 10:02

Som de første sivilister har Uniforum sluppet inn i Blindernbunkersen, fjellanlegget som tyskerne gravde ut under Blindern studenthjem. Nå leter Forsvaret etter noen som kan tenke seg å overta det 1200 kvadratmeter store fjellanlegget. Er ingen er interessert, blir bunkersen murt igjen.

Publisert 20. jan. 2005 09:25

Teknisk avdeling har laga ein plan for intern flytting av alle dei 34 UiO-tilsette reinhaldarane. - Dette er omorganisering og difor krev med forhandlingar i samsvar med Hovudavtalen, seier NTL-leiar, Anita Kristoffersen Solhaug . - Formålet er å tilby lettare reinhald til dei reinhaldarane som har behov for tilrettelegging, understrekar teknisk direktør Frode Meinich ved UiO.

Publisert 19. jan. 2005 11:08

Alle dei største fagforeiningane ved UiO skal saman med ei rekkje studentorganisasjonar mobilisera mot Kristin Clemets forslag til endringar i den nye universitets- og høgskulelova. Difor arrangerer dei eit stort møte i Universitetets Aula onsdag 26. januar klokka 15.00 etterfylgd av eit fakkeltog rundt Stortinget.

Publisert 18. jan. 2005 16:12

Skillet mellom morsmåls- og fremmedspråksopplæringen i grunnskolen bør revurderes, mener lingvisten Bente Ailin Svendsen . Hun har studert fem norsk-filippinske barns flerspråklige praksis og språkferdigheter og er full av lovord.

Publisert 18. jan. 2005 09:36

- Institutt for kriminologi og rettssosiologi blei fødd for 50 år sidan fordi samfunnet hadde behov for forsking på kva straff som ville passa til kvar einskild lovbrytar. I staden utvikla faget seg til forsking på kva samfunnsmessige skadeverknader straffeapparatet fører til. Det fortel professor Cecilie Høigård .

Publisert 13. jan. 2005 15:23

Professor i kriminologi, Nils Christie , er tildelt Norsk Sosiologforenings hederspris for 2005. - Det føles litt som å komme hjem, sier han.

Publisert 13. jan. 2005 10:18

Over 1320 elevar frå heile landet deltok i den landsomfattande konkurransen om beste prosjekt om dei tyskspråklege landa. Vinnarane blei Heimdal videregående skole i Trondheim, Stordal skule på Sunnmøre og Aronsløkka skole i Drammen. Til saman kom det inn 85 klasseprosjekt. Arrangør var Nasjonalt ressurssenter for tysk ved UiO.

Publisert 10. jan. 2005 15:07

Tolv studentar la i dag ut på ein rekrutteringsturné for Universitetet i Oslo. Dei skal besøkja 65 vidaregåande skular på Austlandet og i Møre og Romsdal. Målet er å få flest mogleg elevar til å velja UiO etter at dei er ferdige med vidaregåande.

Publisert 7. jan. 2005 15:36

UiO-forskar Ulla-Britt Lilleaas er kåra til Årets sosiolog 2004 av Norsk sosiologforeining, Austlandsavdelinga. - Eg synest det er svært hyggeleg å bli sett pris på, seier Lilleaas til Uniforum. At ho klarte å få formidla doktoravhandlinga si om tidsklemma til eit stort publikum gjennom den 11 minuttar lange kortfilmen "Tempo" av filmregissør Eva Dahr, er ein del av grunngjevinga for at prisen gjekk til henne.

Publisert 7. jan. 2005 10:54

Over 30 000 personar mista livet då flodbylgja råka Sri Lanka 2. juledag. - No hastar det å byggja opp igjen fiskeindustrien og annan infrastruktur, seier UiO-tilsett Luxman Rajasingam . Han åtvarar norske styresmakter og hjelpeorganisasjonar mot å lata regjeringa på Sri Lanka få kontroll over naudhjelpa. I dag er FNs generalsekretær Kofi Annan og USAs utanriksminister Colin Powell på Sri Lanka.

Publisert 5. jan. 2005 16:01

Jusprofessor Lucy Smith ved UiO bør lede utvalget som skal granske norske myndigheteres håndtering av bølgekatastrofen i Sørøst- Asia. Det foreslår generalsekretær Eva Bjøreng i Norsk Folkehjelp. - Tidligere universitetsrektor Lucy Smith er en modig kvinne som kan gjøre en slik jobb, sier hun til NTB.

Publisert 5. jan. 2005 13:50

Den 4. januar gikk Faglig-pedagogisk dag av stabelen. Litt færre lærere enn vanlig i jubileumsåret, går meldingene ut på. Mange kunne dog konstatere overveldende tilstrømning til flere av foredragene.