Mars

Publisert 30. mars 2005 10:07

Universitetet i Oslo er ikkje blant dei 100 beste biomedisinske forskingsmiljøa. Det går fram av ei rangering publisert i den britiske avisa The Times denne månaden. - Ikkje uventa, meiner rektor Arild Underdal .

Publisert 22. mars 2005 15:48

Italiensk blir ikkje lagt ned ved Universitetet i Oslo. Det er klart etter at instituttstyret samrøystes har vedtatt å be fakultetet om å lysa ut stillinga som førsteamanuensis i italiensk litteratur. - Dette viser at kamp nyttar, seier Marianne Hobæk Haff , som tidlegare leia Klassisk og romansk institutt.

Publisert 21. mars 2005 11:09

- EU er eit fredsprosjekt som skal gjera krig mellom europeiske land umogleg. Det sa visepresident for EU-kommisjonen, Margot Wallström då ho heldt årets Arena-forelesing fredag 18. mars.

Publisert 21. mars 2005 09:03

- Innvandrerungdom er generelt mer lovlydige enn norsk ungdom. Politiets kriminalstatistikk forteller ikke hele sannheten, hevder Leila Torgersen , psykolog og forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Publisert 18. mars 2005 15:41

- Det er mykje positivt i forskingsmeldinga, men eg stiller meg tvilande til om det er mogleg å gjennomføra målet om at investering i forsking og utvikling skal utgjera tre prosent av bruttonasjonalproduktet i 2010, seier rektor Arild Underdal .

Publisert 17. mars 2005 16:13

Regjeringa går inn for å auka Fondet for forsking og nyskaping til 50 milliardar kroner frå 1. januar 2006. Det inneber ei ekstraløyving på 14 milliardar kroner på statsbudsjettet for neste år. Det går fram av dei delane av den nye forskingsmeldinga som statsråd Kristin Clemet la fram i formiddag.

Publisert 17. mars 2005 09:43

Vinneren av Abelprisen 2005 er Peter D. Lax , professor ved Courant Insitute of Mathematical Sciences ved New York University. Det kunngjorde preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, professor Jan Fridthjof Bernt klokken 12.00 i dag.

Publisert 16. mars 2005 17:02

Urbygningen til UiO blei kåra til Årets bygg 2004 under ByggeGallaen i Oslo tysdag kveld, går det fram av nettportalen Bygg.no. Det var entreprenørselskapet Skanska som fekk utdelt førstepremien for rehabiliteringa av Urbygningen, som offisielt heiter Domus Academica.

Publisert 16. mars 2005 14:37

Et flertall blant Universitetsstyrets medlemmer går inn for valgt rektor, men uten at vedkommende er Styrets leder. Den nye universitets- og høyskoleloven gir imidlertid ikke mulighet for en slik løsning. - Vi har havnet i en ulykkelig situasjon. Vi er tvunget til å vedta noe vi egentlig er imot.

Publisert 16. mars 2005 13:14

Matematikkprofessor Geir Ellingsrud melder seg no på i kampen om å overta rektorvervet etter Arild Underdal. - Eg vil gjerne vera med og staka ut UiOs framtidige kurs, seier han til Uniforum.

Publisert 15. mars 2005 14:54

- Det er ingen grunn til uro for tilsette som fryktar at arbeidsplassen deira skal leggjast inn under Unirand AS utan varsel, forsikrar assisterande universitetsdirektør Inger Stray Lien .

Publisert 14. mars 2005 17:24

Det nye veksthuset i Botanisk hage trenger 100 millioner sponsorkroner. Naturhistorisk museum har brukt trekvart million kroner til sponsorarbeid. Resultat: De har ikke fått inn en eneste krone.

Publisert 11. mars 2005 10:53

Nina Holden (18) fra Berg videregående skole i Oslo er landets beste elev i matematikk. I går vant hun Niels Henrik Abels matematikkonkurranse som første jente noensinne. På tredjeplass, bare ett poeng fattigere, kom Hilde Galleberg Johnsen fra Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik.

Publisert 11. mars 2005 10:21

Urnene til den verdensberømte jødiske professoren V. M. Goldschmidt og foreldrene hans ligger godt gjemt bak en radiator på Geologisk museum. Uniforum kan nå fortelle hvordan urnene havnet der.

Publisert 9. mars 2005 15:57

Både psykologiprofessor Fanny Duckert og dei to medisinprofessorane Stein A. Evensen og Lars Walløe ynskjer å etterfylgja Arild Underdal som rektor ved Universitetet i Oslo. Det stadfestar dei overfor Uniforum. Dessutan finst det fire personar til som verken vil avkrefta eller stadfesta at dei er kandidatar.

Publisert 9. mars 2005 15:06

- Astronomen, matematikeren og geofysikeren Christopher Hansteen var en av de første professorer ved universitetet i Kristiania. Hans bok Untersuchungen über den Magnetismus der Erde fra 1819 er blitt stående som en klassiker innen geomagnetismen. Her presenterte Hansteen den første matematiske modellen av Jordas magnetfelt og sin teori om fire magnetiske poler, forteller overbibliotekar Anne-Mette Vibe .

Publisert 9. mars 2005 13:32

I tvisten mellom Universitetet i Oslo og Forskerforbundet, er det UiO som har fått medhold hos Statens lønnsutvalg. - Det er klart vi er skuffet, medgir Geir Ellingsrud i Forskerforbundet.

Publisert 9. mars 2005 12:54

- Jeg tror Ivar Aasen hadde fått problemer dersom vi hadde havnet i union med Sverige fire hundre år tidligere. Han hadde rett og slett hatt for lite å bråke om, mener førsteamanuensis Arne Torp ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Publisert 9. mars 2005 09:54

Kronprins Haakon besøker Det norske institutt i Roma onsdag 9. mars. Besøket finner sted i forbindelse med at Kronprinsen skal åpne en Munch-utstilling i den italienske hovedstaden,står det i ei pressemelding fra Universitetet i Oslo.

Publisert 8. mars 2005 15:46

UiO-studentar drar helst til Frankrike på Erasmus-opphald medan UiO tar imot flest Erasmus-studentar frå Tyskland. - Norske studentar er hyggelege, men altfor sjenerte, synest utvekslingsstudentar ved UiO.

Publisert 7. mars 2005 14:23

For første gong er ei fersk doktoravhandling tilgjengeleg på Universitetsbibliotekets digitale utgjevingar (DUO). Det er Anne-Beate Solås frå Det medisinske fakultetet som har forfatta denne doktoravhandlinga.

Publisert 4. mars 2005 15:29

Norsk Ordbok lanserte i går det femte bandet, berre to år etter at det fjerde bandet blei publisert. Det femte bandet gir forklaringar på alle ord frå harm til jåttut .

Publisert 3. mars 2005 15:32

Pedagogikkprofessor Edvard Befring ble torsdag 3. mars slått til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Seremonien fant sted i Administrasjonsbygningen på Blindern.