Abelprisen til amerikaneren Peter D. Lax

Vinneren av Abelprisen 2005 er Peter D. Lax , professor ved Courant Insitute of Mathematical Sciences ved New York University. Det kunngjorde preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, professor Jan Fridthjof Bernt klokken 12.00 i dag.

En internasjonal komité bestående av fem fremragende forskere innenfor det matematiske fagfeltet har vurdert de nominerte kandidatene til prisen og avgitt sin innstilling til styret i Det Norske Videnskaps-Akademi.

-Peter D. Lax får prisen for sine nyskapende bidrag til teorien for og anvendelsene av partielle differensialligninger, samt for beregning av deres løsninger, erklærte komiteens leder, professor Erling Størmer, etter at prisvinneren var blitt kunngjort av preses i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Anvendelsene av Peter D. Lax' arbeid inkludererer flyt av olje i oljereservoarer og gassers bevegelse.

Selve prisoverrekkelsen vil finne sted 24. mai i Universitetets Aula i Oslo. Prisen vil bli overrakt av HM kong Harald.

Abelprisen

Abelprisen er oppkalt etter den norske matematikeren Niels Henrik Abel (1802-1829).

Niels Henrik Abels minnefond ble etablert 1. januar 2002 med det hovedmål å dele ut en Abelpris for fremragende matematisk arbeid. Prisens størrelse er 6 millioner norske kroner (ca 725 000 Euro) og ble for første gang delt ut 3. juni 2003.

Emneord: Abelprisen Av Grethe Tidemann
Publisert 17. mars 2005 09:43 - Sist endret 26. mars 2009 15:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere