August

Publisert 31. aug. 2005 13:45

Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV) og Universitetshistorisk fotobase (UFO) stiller ut 60 meter fotografier. Blinkskudd gjennom 130 år skal presenteres på universitetets grunn - bokstavelig talt!

Publisert 31. aug. 2005 12:13

Den 17. september reiser en delegasjon fra Universitetet i Oslo til Kina for å fremme samarbeid mellom norske og kinesiske forskere innenfor feltet miljøforskning. Lederen for delegasjonen er rektor Arild Underdal .

Publisert 31. aug. 2005 09:57

Ekstrem-orkanen Katrina har rast mot USAs sørlige kyster og har lagt deler av storbyen New Orleans under vann. De siste ti åra har intensitet og varighet av orkanene økt med nesten 70 prosent sammenlignet med gjennomsnittet. - Vi ser en økning i voldsomme orkaner, men forskningen kan ikke med sikkerhet slå fast at økningen skyldes menneskeskapte klimaendringer, sier CICERO-direktør Pål Prestrud i en pressemelding.

Publisert 30. aug. 2005 16:22

- Rektorvalet handlar om kampen for eller imot det instrumentelle universitetet. I denne kampen står Fanny Duckert og Stein A. Evensen på den eine sida medan eg sjølv, Geir Ellingsrud og Lars Walløe står på den andre sida. Det sa rektorkandidat Kristian Gundersen på den første debatten mellom alle dei fem rektorkandidatane i Helga Engs hus fredag 26. august. Arrangørar var dei humanistiske og teologiske fakulteta.

Publisert 29. aug. 2005 16:09

- Fanny Duckert er absolutt kandidat til å stå på andreplass på stemmeseddelen min under rektorvalet. På førsteplass vil eg sjølvsagt setja meg sjølv. Det sa rektorkandidat Lars Walløe under ein valduell med Fanny Duckert i Botanisk hage på Tøyen torsdag 25. august.

Publisert 29. aug. 2005 16:06

Ingen partier ønsker å redusere bevilgningene til universitetet. De vil tvert imot satse enda sterkere enn før på utdanning og forskning. Det viser en rundspørring Uniforum har gjort blant partiene. Vi ba representanter fra de ulike partiene svare på følgende spørsmål: 1. Kvalitetsreformen har medført en større arbeidsbelastning for de vitenskapelig ansatte. Vil dere øke basisbevilgningene til universitetet eller foreta andre grep som kan hindre at tettere oppfølging av studentene går på bekostning av forskningen? 2. Er programmene og fagtilbudet ved UiO i tilstrekkelig grad tilpasset samfunnets behov? 3. Hva vil dere gjøre for å legge forholdene til rette for utvikling av fremragende forskningsmiljøer?

Publisert 29. aug. 2005 10:47

Både Ullevål hageby og universitetsbygningane på Blindern var på pensumlista til dei 25 sommarskulestudentane som hadde valt norsk arkitektur og design som hovudemne. - Det er spennande å sjå korleis norske arkitektar har vore opptekne av å laga møteplassar, synest Shannon Lawrence frå Canada.

Publisert 26. aug. 2005 11:09

Da norske forskere dro til verdens mest avsidesliggende bebodde øy for å studere den flotte tannhelsen, trakk de en jeksel på alle ungene og ga dem sjokolade som takk.

Publisert 25. aug. 2005 16:13

Etter at Albert Einstein hadde vært i Kristiania i juni 1920 og forelest over sin relativitetsteori, ble det arbeidet energisk for å tilby ham et professorat i fysikk ved Universitetet i Kristiania. Og Einstein var ikke direkte avvisende.

Publisert 25. aug. 2005 10:35

Får rektorkandidatene anledning til å velge mellom nytt Kulturhistorisk museum på Sørenga, nytt veksthus på Tøyen eller nytt bygg for Life Sciences i Gaustadbekkdalen, vil Fanny Duckert prioritere bygging av et nytt veksthus på Tøyen, mens Geir Ellingsrud og Stein A. Evensen holder en knapp på et bygg for Life Sciences i Gaustadbekkdalen. Kristian Gundersen vil støtte det prosjektet som har størst sjanse til å få statlig støtte. Lars Walløe mener derimot at den som kan svare konkret på et slikt spørsmål ikke egner seg til å bli rektor.

Publisert 24. aug. 2005 15:51

Forskarane Unn Røyneland og Bente Ailin Svendsen har saman med andre språkforskarar fått 10 millionar kroner frå Forskingsrådet for å studere ungdomsspråket i blant anna Oslo. Talemålsutviklinga i hovudstaden er blitt neglisjert av språkforskarane i ein generasjon. Det har likevel skjedd store endringar i talemålet dei siste tretti åra, særleg fordi det språklege mangfaldet i Oslo er blitt mykje større.

Publisert 24. aug. 2005 13:19

Naum Gabos kunstverk Constructed Head No. 2 skal lånast ut til Guggenheim-museet i Bilbao i Spania. - Det er stor stas at UiO har eit kunstverk som eit så kjent kunstmuseum vil låna, seier kunstforvaltar Ulla Uberg.

Publisert 24. aug. 2005 09:36

- UiO må ta vare på norsk fagspråk sjølv om engelsk er både det naturlege daglegspråket og fagspråket i mange internasjonale forskingsmiljø. Det konstaterer rektor Arild Underdal, som no set ned eit utval som skal koma med forslag til ein eigen språkpolitikk for universitetet.

Publisert 23. aug. 2005 09:12

Universitetet i Oslos postjournal blir for første gang lagt ut på Internett tysdag 13. september. Då blir det også slutt på papirversjonen av denne journalen som inneheld ein oversikt over inn- og utgåande post ved UiO.

Publisert 22. aug. 2005 14:05

Norsk senter for menneskerettigheter har nylig inngått en ny femårsavtale med Utenriksdepartementet. Avtalen har en verdi på nærmere femti millioner kroner. -Denne avtalen bidrar til å konsolidere senterets kompetanse innen internasjonale menneskerettigheter og er et viktig skritt på veien mot en omfattende og vesentlig internasjonal dialog om disse grunnleggende rettighetene, sier senterdirektør Geir Ulfstein i en pressemelding.

Publisert 19. aug. 2005 14:17

- Det er viktig å markere seg når det er så mange kandidater som i år, og for å imøtegå en del mytedannelser, sier rektorkandidat Stein A. Evensen. Sammen med sin prorektorkandidat Trine Syvertsen var han på stemmefiske på Frederikkeplassen torsdag 18. august og delte ut løpesedler og Smørbukk-karameller til alle som ville ha.

Publisert 18. aug. 2005 12:26

Klokka to i natt ble Botanisk museum og begge veksthusene, som er fredet av Riksantikvaren, tilgriset med graffiti. Det omfattende hærverket blir politianmeldt.

Publisert 18. aug. 2005 12:08

Universitetet i Oslo er det 20. beste universitetet i Europa, det fjerdebeste i Norden og verdas 69. beste universitet. Det viser ei rangering over dei 500 beste universiteta i verda, som er utført av Shanghai Jiao Tong University i Kina. - Eg er lei meg for at UiO har rykka ned frå medaljeplassen i Norden, seier rektor Arild Underdal til Uniforum.

Publisert 17. aug. 2005 10:23

Stavanger kommune ved ordfører Leif Johan Sevland fikk Kristian Ottosen-prisen 2005 på 50.000 kroner. Prisen ble delt ut av styreleder Christoffer E. Wiig, Studentsamskipnaden i Oslo, under semesteråpningen for Universitetet i Stavanger. Det er første gang at prisen blir delt ut til en institusjon utenfor universitets- og høgskolesektoren, melder Universitetet i Stavangers nettavis.

Publisert 16. aug. 2005 16:34

Det var solskinn og høytidsstemning da nærmere 2700 nye studenter ble hilst velkommen av UiOs rektor Arild Underdal og Oslos ordfører, Per Ditlev-Simonsen. - Aldri har nåløyet vært så trangt som i år, sa Underdal.

Publisert 12. aug. 2005 13:50

Den finske professoren Sirpa Jalkanen frå Universitetet i Turku er tildelt Anders Jahres store medisinske pris for 2005. Prisen er på 1 million kroner og ho får den for den banebrytande forskinga ho har drive på betennelsesprosessar. - Det er ei stor ære for meg å bli verdsett for arbeidet mitt, seier ho til Uniforum. Prisen blir delt ut i Universitetets Gamle Festsal fredag 21. oktober.

Publisert 11. aug. 2005 14:52

9241 har fått studietilbud fra Universitetet i Oslo. Det er kommet inn 7775 ja-svar fra de som har fått tilbud om en av de 5888 studieplassene. De siste tre årene har det vært en økning på totalt 55 prosent av antall søkere som har valgt UiO på førsteplass, skriver UiO i ei pressemelding. Tirsdag 16. august fyller de nye studentene Universitetsplassen under den tradisjonelle velkomstseremonien som ble avviklet for første gang i 1923.

Publisert 8. aug. 2005 16:52

- Jeg vil arbeide for å virkeliggjøre planene om et nytt veksthus på Tøyen, sa stortingsrepresentant Heidi Sørensen under pressekonferansen i forbindelse med åpningen av SVs valgkamp 8. august.

Publisert 8. aug. 2005 13:34

Universitetet i Oslo skulle ikkje ha stansa forskinga på det omstridde materialet i Schøyen-samlinga etter at NRK-Brennpunkt hadde avslørt at det kunne ha vore innhenta på tvilsamt vis. Det er konklusjonen til Den nasjonale forskingsetiske komiteen for samfunnsvitskap og humaniora i ei fråsegn om denne saka. Førsteamanuensis i arkeologi, Christopher Prescott, er heilt ueinig i den konklusjonen.