Inngikk 50-millioners avtale med UD

Norsk senter for menneskerettigheter har nylig inngått en ny femårsavtale med Utenriksdepartementet. Avtalen har en verdi på nærmere femti millioner kroner. -Denne avtalen bidrar til å konsolidere senterets kompetanse innen internasjonale menneskerettigheter og er et viktig skritt på veien mot en omfattende og vesentlig internasjonal dialog om disse grunnleggende rettighetene, sier senterdirektør Geir Ulfstein i en pressemelding.

UD-AVTALE: -Avtalen er et viktig skritt på veien mot en omfattende og vesentlig internasjonal dialog om menneskerettighetene, sier senterdirektør Geir Ulfstein.

Avtalen innebærer at det økonomiske omfanget av det langsiktige samarbeidet mellom SMR og UD økes betydelig, fra dagens nivå på drøyt 5 millioner kroner per år.

Formålet med avtalen, som omfatter tolv årsverk, er å bidra til at SMR har tilgjengelig kompetanse på områder og fagfelt som er av særlig betydning for UDs arbeid med menneskerettigheter og demokratisering. Avtalen ivaretar hensynet til SMRs faglige uavhengighet som universitetsinstitusjon for menneskerettigheter og partenes gjensidige behov for stabilitet og forutsigbarhet når det gjelder tilgjengelig kompetanse på høyt nivå.

- Avtalen sørger for at arbeid knyttet til de viktige menneskerettighetsdialogene med Kina og Indonesia videreføres, fortsetter Ulfstein. - Det samme gjelder arbeidet med NORDEM, den norske ressursbanken for demokrati og menneskerettigheter som mellon annet gjennomfører valgobservasjoner over hele verden på oppdrag fra FN og OSSE. I tillegg gir avtalen betydelig rom for forskning, ettersom den bidrar til å finansiere tre stillinger som sikrer en faglig oppdatering i forhold til den internasjonale forskningsfronten.

- Og dessuten finansierer avtalen planlegging og gjennomføring av enkeltprosjekter under Oslo-koalisjonen for tros-og livssynsfrihet. Dette er en internasjonal og bredt sammensatt koalisjon med deltakere fra forskningsinstitusjoner, tros- og livssynssamfunn, NGOer og forvaltning/politikk. Totalt sett innebærer avtalen at SMRs internasjonalt orienterte forsknings-og dialogarbeid sikres for nye fem år, sier Geir Ulfstein.

Emneord: Sentrene, Menneskerettar
Publisert 22. aug. 2005 14:05 - Sist endret 10. des. 2008 15:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere