UiO vil samarbeide med kinesiske miljøforskere

Den 17. september reiser en delegasjon fra Universitetet i Oslo til Kina for å fremme samarbeid mellom norske og kinesiske forskere innenfor feltet miljøforskning. Lederen for delegasjonen er rektor Arild Underdal .

TIL KINA: Kjemiprofessor Rolf Vogt og rektor Arild Underdal oppfordrer forskere som samarbeider eller er interessert i samarbeid med kinesiske forskere, til å ta kontakt.
Foto: Ola Sæther

Arild Underdal forteller at det er flere årsaker til at universitetet sender en delegasjon til Kina.
- Kina er i enorm vekst som forsknings- og utdanningsnasjon, og landet er en svært interessant samarbeidspartner både pga størrelse og kompetanse. I de siste årene har vi dessuten hatt besøk av flere topptunge delegasjoner fra kinesiske universiteter og forskningsinstitusjoner, og det er derfor naturlig å gjøre en gjenvisitt.

Bakgrunnen for at vi ønsker å promotere miljøforskning generelt, er at vi mener dette er et viktig felt hvor vi har kompetanse og erfaringer som kineserne viser interesse for, legger han til og viser til at Kina har store lokale forurensningsproblemer, i tillegg til at landet med sine 1,3 milliarder mennesker også har stor betydning for de globale miljøproblemene.

Omfattende program

Det er et hektisk program rektor beskriver. I løpet av en uke skal representantene fra UiO besøke universiteter og forskningsinstitusjoner i flere kinesiske byer. På programmet står også et besøk ved Den norske ambassaden i Beijing.
Underdal legger ikke skjul på at delegasjonen også har som målsetting å utløse finansiell støtte, både fra norske og kinesiske myndigheter.
- I Norge har det vært et problem at vi er flinke til å inngå samarbeidsavtaler, men ikke alltid like flinke til å følge opp avtalene med finansielle midler. Dette må vi forsøke å endre, sier han.

Blant deltakerne i delegasjonen er kjemiprofessor Rolf Vogt. Han er sentral i IMPACTS-prosjektet, et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom seks norske og en rekke kinesiske miljøforskningsinstitutter med fokus på overvåking av forurensningseffekter på luft, vann, vegetasjon og jord.

- I Kina fører utslipp av svoveldioksid og nitrogenoksider til sur nedbør. I Norge har vi drevet tverrfaglig forskning på sur nedbør i over 30 år. Her er vi i teten og har mye kompetanse og ikke minst verdifulle erfaringer å dele med kineserne, påpeker han. Et besøk på ett av prosjektets forskningsstasjoner står også på programmet.

- Både overfor norske og kinesiske myndigheter er det viktig at vi kan vise til et eksisterende samarbeid av høy kvalitet, understreker Underdal.

Ber universitetsmiljøene om innspill

Vogt oppfordrer forskere som er interessert i å etablere miljørelatert samarbeid med kinesiske forskere, om å ta kontakt.
- Send meg gjerne en e-post og fortell hva du driver med. Kanskje kan vi bidra til å knytte kontakter mens vi er i Kina, sier han.

Rektor slutter seg til oppfordringen og presiserer at dette også gjelder innspill fra andre fagfelter.
- Miljøforskning vil være hovedfokuset mitt i Kina, men ikke utelukkende, sier han. Han forteller at tidspunktet for reisen er valgt fordi det faller sammen med feiringen av hundreårsjubileet til Universitetet i Fudan, hvor han er invitert til å delta. Dette er et universitet som har inngått samarbeidsavtaler med UiO på en rekke felter. Under delegasjonens besøk ved Universitetene i Beijing skal rektor også møte representanter fra samfunnsfagene.

Rektors siste store reise

Det er ingen dagligdags foreteelse at rektor leder denne type delegasjoner. Kun to ganger tidligere har Arild Underdal foretatt større reiser hvor målsettingen har vært å aktivisere faglig samarbeid.
- Jeg har tidligere ledet to delegasjoner til Afrika. Dette blir den mest omfattende reisen jeg foretar i min periode som rektor, sier han.

Rolf Vogt understreker at han anser det som svært verdifullt at det er rektor som skal lede delegasjonen.
- Det viser at Universitetet i Oslo legger vekt på samarbeid med kinesiske forskningsinstitusjoner og erkjenner at dette er forskning av høy kvalitet, sier han.

Emneord: Kina, Miljøforskning Av Grethe Tidemann
Publisert 31. aug. 2005 12:13 - Sist endret 10. des. 2008 16:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere