Heder til Edvard Befring

Pedagogikkprofessor Edvard Befring ble torsdag 3. mars slått til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Seremonien fant sted i Administrasjonsbygningen på Blindern.

HEDRET: Edvard Befring omkranset av barnebarn etter å ha blitt slått til Ridder 1.klasse
Foto: Ola Sæther

Edvard Befring er født i Jølster i 1936. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo hvor han tok magistergrad i pedagogikk i 1965. Befring var stipendiat og universitetslektor ved Pedagogisk forskningsinstitutt og hjelpelærer ved den nyopprettede Statens Spesiallærerskole. Befring ble tidlig en markert talsmann for nye sosialpedagogiske problemstillinger, og han var opptatt av forskningens relevans og muligheter for å styrke barns og unges oppvekstbetingelser.

I 1972 ble Edvard Befring dr.philos. på avhandlingen Ungdom i et bysamfunn. En sosialpedagogisk studie av Oslo-ungdom. Denne vakte stor oppmerksomhet også utenfor landets grenser og er siden blitt trykt i stadig nye opplag.

Ett år senere ble han utnevnt til professor i pedagogisk psykologi ved Aarhus Universitet hvor han fikk ansvaret for å bygge opp et studium i pedagogisk psykologisk rådgivning. I denne perioden gjennomførte han omfattende empiriske arbeider. Blant disse er det såkalte Silkeborgprosjektet og "Ung i Reykjavik", et prosjekt hvor flere islandske psykologistudenter mottok Befrings veiledning. Hans arbeid bidro til å skaffe Island et eget forsknings- og studiemiljø i spesialpedagogikk.

I 1976 ble Befring rektor ved Statens Spesiallærerhøgskole. Her fikk han i gang Europas første hovedfagsstudium i spesialpedagogikk. Befring var også en drivkraft i skolens folkeakademi og bidro sterkt til forskningen om funksjonshemmedes livskvalitet. Under Befrings ledelse fikk Spesiallærer høgskolen i 1986 rett til å tildele doktorgraden i spesialpedagogikk.

I 1987 ble Edvard Befring utnevnt til professor. I 1990 ble Statens spesiallærerhøgskole innlemmet i Universitetet i Oslo som selvstendig institutt.
- I dette ligger anerkjennelse av en faglig utvikling som i stor grad må tilskrives Befrings innsats, faglige kompetanse og lederskap, uttalte kansellist major Thomas Gram i sin tale under seremonien.

Ved siden av en omfattende skriftlig produksjon har Befring holdt mange foredrag og ledet offentlige utvalg i utredninger på det barne- og ungdomspolitiske området.

I utnevnelsen i Den Kongelige St. Olavs Orden er det lagt særlig vekt på hans innsats for å skape verdige vilkår for funksjonshemmede og vanskeligstilte barn og unge.

Publisert 3. mars 2005 15:32 - Sist endret 10. des. 2008 15:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere