Sponsorjakt gav ingen resultat

Det nye veksthuset i Botanisk hage trenger 100 millioner sponsorkroner. Naturhistorisk museum har brukt trekvart million kroner til sponsorarbeid. Resultat: De har ikke fått inn en eneste krone.

VEKSTHUS: Modellen til veksthuset på Tøyen slik arkitektkontoret Stein Halvorsen forestiller seg det.

Selv etter fire års kamp, har ikke sponsorgruppen på Naturhistorisk museum (NHM) på Tøyen fått inn en eneste krone til det nye veksthuset i Botanisk hage. Sponsorgruppen har brukt tre kvart million kroner for å be en rekke norske storselskaper om penger. Alle sa nei.

Det nye veksthuset ble for noen år siden stipulert til 180 millioner kroner. Tomten er klar. Tegningene er klare. Botanikerne på museet har ventet på veksthuset i 75 år. Universitetet har satt av 30 millioner kroner. Universitetet har foreslått bevilgninger over statsbudsjettet på 50 millioner. De resterende 100 millionene må hentes fra næringslivet. Som sponsorpenger.

Arbeidet går videre, selv om rektor Arild Underdal i slutten av februar uttalte til Dagens Næringsliv at full sponsorfinansiering var urealistisk.

Milliongiv

Sponsorarbeid er ikke gratis. For å komme i gang fikk sponsorgruppen tildelt en million kroner av universitetsledelsen. Pengene ble hentet fra Tøyenfondet.

Egen rådgiver ble ansatt i to år. Ny leder med sponsorerfaring ble ansatt i Botanisk hage. To konsulenter ble tauet inn fra privat virksomhet. Til en kvart million kroner. Begge hadde tidligere ledererfaring fra Felleskjøpet. Den ene ble leid inn fra Mercuri Urval. Den andre fra sitt selvstendige firma: "Liv & Lære".

Fra våren 2001 til høsten 2002 brukte sponsorgruppen trekvart million på arbeidet sitt. Eller for å være helt nøyaktig 742 967 kroner. Uten at en eneste sponsorkrone kom inn.

- Vi fikk pengene for å angripe sponsormarkedet. Vi skal prøve å få inn sponsorpenger i størst mulig grad og har brukt en del på seminarvirksomhet, brosjyremateriell og en video som presenterer veksthuset både ovenifra og innenifra. Det ble altså gjort en del grunnlagsmateriell og tankevirksomhet. Av diverse årsaker stoppet dette arbeidet opp. Men det er litt penger igjen av millionen til sponsorarbeid. Så vi er i full gang igjen, forteller konstituert seksjonsleder professor Liv Borgen på NHM som ble med i sponsorgruppen i høst. Hun ber Uniforum kontakte lederen av sponsorgruppen, Elen Roaldset, professor i geologi og direktør ved NHM.

Skylder på 11. september

Direktør Elen Roaldset bekrefter at de har gjort mye arbeid og kartlagt store bedrifter, men at de økonomisk dårlige tidene i 2001 og 2002 må ta skylden for at det ikke kom inn en eneste krone i kassa.

- Vi kunne ikke gå inn i sponsormarkedet ettersom aksjekursene raste etter 11. september 2001. Problemet vårt var også at administrasjonen er liten og at den ene sentrale personen, underdirektøren, søkte andre utfordringer, mens den nytilsatte lederen i Botanisk hage, som skulle være sentral i sponsorarbeidet, ble sykmeldt.

- Jeg har aldri vært pessimist i forhold til realiseringen av veksthuset Oase 60 grader nord, men vi hadde begrensete ressurser. Nå er vi i gang igjen. Vi var uten styre en stund. Det nye styret hadde sitt første 2. mars i år. Så nå går vi løs på saken med ny giv, forteller Elen Roaldset.

Hun sier at de fortsatt har tror på muligheten for 100 millioner kroner i sponsing. Ikke minst fordi to av styremedlemmene er erfarne folk fra næringslivet; ekstern styreleder, advokat Nils Gulnes og administrerende direktør Stein Lier Hansen i Prosessindustriens Landsforening.

Håper på oljeselskapene

Svein-Erik Sjulsen, som var ansatt i et engasjement som rådgiver på museene frem til 2002, forteller at de kontaktet en rekke store selskaper.

- Rektor Norum var sterkt involvert. Det ble plukket ut en del mulige sponsorer. Det var også en del diskusjoner om man skulle ha få store eller mange små sponsorer. Sammen med direktør Elen Roaldset, de to innleide konsulentene, fagpersoner og rektor Norum, ble materialet presentert for tre aktører. Blant annet Hydro og Cermaq (tidligere Statkorn Holding).

- Rektor Norum var også mye i kontakt med Norske Skog og Statoil. Men så vidt jeg husker ble det aldri noen presentasjon for dem. Vi ba om store beløp. Bedriftene var positive til ideen, men alle tilbakemeldingene var til syvende og sist negative, forteller Svein-Erik Sjulsen.

Han sier det kanskje var litt urealistisk å få inn hundre millioner kroner, men at de i hvert fall burde ha fått inn en del.

- Et mindre beløp var absolutt ikke urealistisk. Jeg håpet på halvparten hvis vi var heldige. Vi snakket også om internasjonale muligheter for sponsing. Munch-museet ble sponset av det japanske oljefirmaet Idemitsu. Vi håpet på noe sånt. Oljeselskapet Chevron ble kontaktet indirekte. Men vi fikk ikke napp, sier Svein-Erik Sjulsen

Urealistisk

For å sette sponsorarbeidet i perspektiv minner Svein-Erik Sjulsen på hvor mye Rema den gangen sponset Rosenborg fotballklubb.

- RBK fikk fem millioner kroner. Det var et kjempebeløp. Så det sier kanskje litt om at målet på 100 millioner er litt urealistisk, sier Svein-Erik Sjulsen.

Den innleide konsulenten fra Mercuri Urval, Tor Brattebø, sier at han ikke kjenner til noen i Norge som har fått så mye sponsorstøtte.

- Jeg vet ikke om noen som har fått 100 millioner kroner i sponsing. Det er mye penger, sier seniorbedriftsrådgiver Tor Brattebø til Uniforum.

Emneord: Museene, Veksthus på Tøyen Av Yngve Vogt
Publisert 14. mars 2005 17:24 - Sist endret 10. des. 2008 15:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere