Forskerforbundet fikk ikke medhold

I tvisten mellom Universitetet i Oslo og Forskerforbundet, er det UiO som har fått medhold hos Statens lønnsutvalg. - Det er klart vi er skuffet, medgir Geir Ellingsrud i Forskerforbundet.

De lokale lønnsforhandlingene, som startet i oktober i fjor, er endelig ferdig. Den 28. februar behandlet Statens lønnsutvalg saken, og den 8. mars mottok UiO kjennelsen fra utvalget, som lyder slik:

"Universitetet i Oslo sitt siste tilbud, slik det fremgår av vedlegg til protokoll 01.12.04, fastsettes som resultat i de lokale forhandlinger etter HTA pkt. 2.3.3 per 01.06.04 ved Universitetet i Oslo."

- Profilen er dårlig

Det var den 1. desember i fjor at Forskerforbundet, som ikke kunne godta arbeidsgivers siste tilbud, gikk til brudd i de lokale lønnsforhandlingene ved UiO. De andre organisasjonene, derimot, aksepterte tilbudet fra universitetet. Da var det gått elleve år siden sist partene ikke maktet å komme til enighet ved et lønnsoppgjør ved UiO.

Forskerforbundet, som er UiOs største tjenestemannsforbund, varslet så den 21. desember at de ville ta tvisten inn for Statens lønnsutvalg. Og nå er altså kjennelsen derfra endelig kommet.
- Vi hadde håpet av Statens lønnsutvalg ville støtte oss. Og utvalget gjorde også delvis det, ved at kjennelsen ikke var enstemmig: vi fikk medhold fra to av utvalgets medlemmer, påpeker Ellingsrud, som er leder i lokallaget ved UiO.

Han mener at UiO nedprioriterer sine vitenskapelige ansatte som gruppe, stikk i strid med hva universitetets intensjon er.
- Forskerforbundet er ikke tilfreds med profilen på lønnsoppgjøret. Vitenskapelige stillinger utgjør 61 prosent av lønnsmassen, men fikk bare 55 prosent av tilbudet, framholder han.

Ellingsrud peker på at to grupper kommer særlig dårlig ut av oppgjøret.
- Stipendiatene er nærmest ekskludert fra lønnsforhandlingene. Det er i dag over 1000 stipendiater ved UiO, men kun sju av dem fikk opprykk. Det er et dårlig rekrutteringspolitisk signal, særlig når vi vet at stipendiatene stort sett ansettes i laveste lønnstrinn. Den andre gruppen som kommer dårlig ut, er førsteamanuensene. Disse blir ikke prioritert i lønnsforhandlingene, men blir isteden avfeid med at "du kan jo bare søke professor-opprykk."

- Vi er glad

- Arbeidsgiver er glad for at det nå er kommet en kjennelse. Vi mener at UiOs tilbud ivaretar universitetets målsetninger på en god måte, både personalpolitiske mål og institusjonens overordnede virksomhetsmål, sier organisasjons- og personaldirektør Elisabeth Halsen, som ledet de lokale forhandlingene.
- Vi er uenig i Forskerforbundets argument som gikk på profil. Arbeidsgiver har lagt til grunn at forhandlingene skulle skje på individuelt grunnlag. Vi er tilfreds med at vi har fått medhold i det, framholder Halsen.

Det lå 18 millioner kroner i potten ved siste års oppgjør, og prosessen med å fordele disse midlene har vært mer omfattende enn noen gang med sterk lokal forankring. Partene skal nå sette seg sammen og evaluere forhandlingsmodellen.
- Vi vil også se på behovet for endringer i den lokale lønnspolitikken. Et viktig spørsmål er om lønnspolitikken ved UiO samsvarer med ny strategisk plan for 2005-2009.

Etterbetaling i april

Arbeidstakere som har fått lønnsjustering på bakgrunn av de lokale forhandlingene vil bli tilskrevet i løpet av få dager.
Det nye lønnsgrunnlaget vil legges til grunn for utbetalingen av lønn i mars, mens etterbetaling fra 1. juni 2004 vil bli tatt med i lønnsutbetalingen i april.

Emneord: Lønn/lønnsforhandlinger Av Trine Nickelsen
Publisert 9. mars 2005 13:32 - Sist endret 10. des. 2008 15:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere