50 år på parti med dei utstøytte

- Institutt for kriminologi og rettssosiologi blei fødd for 50 år sidan fordi samfunnet hadde behov for forsking på kva straff som ville passa til kvar einskild lovbrytar. I staden utvikla faget seg til forsking på kva samfunnsmessige skadeverknader straffeapparatet fører til. Det fortel professor Cecilie Høigård .

JUBILERER: Institutt for kriminologi og rettssosiologi fyller 50 år til helga. Turid Eikvam, Kristian Andenæs og Cecilie Høigaard (framme) inviterer til jubileumsseminar.
Foto: Ola Sæther

I dag er ho den professoren i fast stilling som har lengst fartstid ved instituttet, i alle fall så lenge ein ikkje inkluderer dei pensjonerte professorane Nils Christie og Thomas Mathiesen. Førstkomande laurdag 22. januar klokka 10.15 inviterer instituttet til jubileumsseminar i Gamle festsal i Urbygningen.

- Me ynskjer å visa den store spennvidda i den forskinga me held på med, og har difor invitert både fast tilsette og folk som me har samarbeidd med til å halda eit foredrag på jubileumsdagen. Sjølvsagt håpar me at så mange folk som mogleg både innanfor og utanfor universitetet deltar på seminaret, fortel Høigård.

Både professorane Nils Christie, Thomas Mathiesen og Cecilie Høigård sjølv skal halda foredrag.
- Nils Christie fekk den første faste stillinga som dosent ved instituttet. Seinare kom Ragnar Hauge og Anders Bratholm hit, seier ho og vedgår at forskarane på resten av Det juridiske fakultetet slett ikkje alltid har sett med blide auge på kriminologane.
- Det toppa seg på byrjinga av 1990-talet då me blei jaga ut av professorbustaden. Me er jo på mange måtar ei suksesshistorie. Med berre 9,2 faste stillingar tar me hand om vel 400 studentar, samtidig som den vitskaplege produksjonen er svært stor. Dei siste dekanane har også sytt for at me har fått tildelt fleire ressursar, seier Cecilie Høigård nøgd.

Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, Fakultetene Av Martin Toft
Publisert 18. jan. 2005 09:36 - Sist endra 10. des. 2008 14:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere