HF skal hete 'Det humanistiske fakultet'

Det historisk-filosofiske fakultet skal heretter hete Det humanistiske fakultet . På engelsk lyder det: Faculty of Humanities. Navnevalget gjør at den godt innarbeidede forkortelsen HF kan beholdes.

Fakultetet har hatt sitt nåværende navn i hele 145 år: i 1860 ble de matematisk-naturvitenskapelige fagene ble skilt ut som eget fakultet, og det filosofiske fakultet ble til Det historisk-filosofiske fakultet.

I årenes løp er svært mange fag kommet til, ja faktisk huser fakultetet nå mer enn 70 fag, foruten historie og filosofi. Ønske om endring er kommet opp fordi navnet er lite dekkende og fordi det anses som tungt.

Da høringsdokumentet om omorganisering av HF ble sendt ut, ble miljøene bedt om å komme med sine synspunkter. Runden viser at et klart flertall er for den foreslåtte navneendringen. På sitt møte den 17. januar godkjente Universitetsstyret at Det historisk-filosofiske fakultet skifter navn til Det humanistiske fakultet.

Det koster

- Hvor mye vil navneendringen koste i form av nye skilt med mer, teknisk direktør Frode Meinich?

- Vi har ikke beregnet dette i detalj, men omskilting i forbindelse med at Universitetets kulturhistoriske museum skiftet navn til Kulturhistorisk museum i høst kostet 70 000 kroner i skilt. Jeg forventer at navneendringen på HF vil koste noe av det samme. Nå er i hvert fall forkortelsen den samme.

Emneord: HF: nytt institutt for språk Av Trine Nickelsen
Publisert 20. jan. 2005 10:22 - Sist endret 10. des. 2008 15:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere