UiOs nettsted får kjøreregler

Nettstedet til UiO omfatter enorme mengder informasjon fordelt på 350 000 publiserte sider. Men noen overordnet policy har nettstedet ikke hatt. Nå har Universitetsstyret gitt sin tilslutning til retningslinjer for hvordan www.uio.no heretter skal redigeres og forvaltes.

HØY KVALITET: - UiO ønsker et helhetlig nettsted preget av høy kvalitet på alle tjenestene som tilbys, sier webredaktør John Baarli.
Foto: Ola Sæther

Dokumentet som ble lagt på Styrets bord den 17. januar, viser til at publisering på nett ennå er såpass nytt at mange ikke kjenner til de standardene som gjelder. På langt nær alle er klar over hva som skal til for at UiOs nettsider skal kunne brukes av alle. Og mange spør seg om hvilke krav som stilles for at nettsidene skal regnes som kvalitetssikret.

Bygge opp om troverdigheten

En viktig retningslinje for nettstedet er at tjenestene som tilbys alltid skal holde høyest mulig kvalitet og de skal sikre brukernes behov på best mulig måte. Alt innhold skal presenteres slik at det bygger opp om UiOs troverdighet. Alle løsninger skal utvikles med det for øye å forenkle publiseringen og tilby fleksible løsninger.
UiO skal arbeide fram en kultur hos alle som tilbyr tjenester eller publiserer informasjon på nettstedet slik at alle forstår nødvendigheten av at tjenestene tilhører én enhet: UiOs nettsted.

Retningslinjene skal gjelde for alle enheter med publiseringsansvar og danner grunnlaget for det som skal bli en webpolicy og en handlingsplan for å sette denne ut i livet.

Redd for sensur

Det var en del diskusjon i Styret om retningslinjene kunne misbrukes til å utøve sensur på stoffet. Styremedlem Kristian Gundersen reagerte negativt på retningslinjene som han mente kunne komme til å begrense ytringsfriheten for UiOs forskere.

- Jeg tror ikke at det bak dette dokumentet ligger noe bevisst ønske om å begrense ytringsfriheten, men jeg er allikevel bekymret. Her mener jeg universitetet bør innta et føre var-prinsipp. Retningslinjene tar ikke de nødvendige forholdsregler som sikrer at faglige ytringer på forskernes og forskergruppers hjemmesider unngår alle former for sensur, sa Gundersen, og fikk støtte av styremedlem Harriet Bjerrum Nielsen. De to representerer de vitenskapelig ansatte i Styret.

- Jeg synes dere maler fanden på veggen, repliserte eksternt styremedlem Hilde Haugsgjerd. Hun og de fleste andre av Styrets medlemmer som ytret seg om saken, mente at det ikke er noen fare for ytringsfriheten forbundet med de nye retningslinjene.

På bakgrunn denne diskusjonen, ble det presisert i vedtaket at innholdsmessige vurderinger av nettsidene kun skal skje dersom innholdet kommer i konflikt med norsk lov.

Skal preges av høy kvalitet

- Retningslinjene er ment å konkretisere at UiO ønsker et helhetlig nettsted preget av høy kvalitet på alle tjenestene som tilbys, understreker universitetets webredaktør, John Baarli.

Han peker på at det fremdeles er slik at innhold som presenteres på vanlig papir er preget av høyere grad av kvalitetssikring enn innhold på nett.

- Retningslinjene skal konkretisere at arbeidet med nettstedet må gjøres profesjonelt og at det krever noen fastlagte prinsipper og at tiltak gjennomfres av UiO. Økt kompetanse og bedre samordning av tiltak, er to konkrete punkter som kan trekkes fram, sier redaktøren.

Ressurser spart

- Hva vil det bety for det videre arbeidet med nettstedet at det nå er vedtatt retningslinjer?

- Mitt håp er at alle som jobber med nettstedet skal ha den nødvendige kompetansen, at det skal bli enklere å koordinere tiltak på tvers av UiO og at alle i framtiden ser på sitt lokale nettsted som en del av UiOs. I tillegg er det ingen tvil om at en bedre koordinering og gode fellesløsninger også vil bety ressurser spart for UiO på kort og lang sikt.

Emneord: Web Av Trine Nickelsen
Publisert 20. jan. 2005 10:26 - Sist endret 10. des. 2008 16:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere