Hederspris til Nils Christie

Professor i kriminologi, Nils Christie , er tildelt Norsk Sosiologforenings hederspris for 2005. - Det føles litt som å komme hjem, sier han.

HEDERSPRIS: Den 8. januar mottok Nils Christie Norsk Sosiologforenings hederspris for 2005.
Foto: Martin Toft

For professoren som snart fyller 77, er nemlig en av landets aller første sosiologer. Christie avla sin magistergrad i sosiologi i 1953. Seks år senere ble han dr. philos. på avhandlingen Unge norske lovovertredere, og i 1966 professor i kriminologi. Helst omtaler Christie seg selv som samfunnsforsker.

- Så vidt jeg vet skal prisen gå til personer som på en fortjenestefull måte har preget norsk sosiologi eller til norske sosiologer som har markert seg internasjonalt. Det passer vel ikke så aller verst på meg, smiler Christie.

Det er så sant, for professoren som gjerne betegnes som "motstrøms" har utgitt en lang rekke bøker, han har vært en aktiv forskningsformidler og markert seg med tyngde i samfunnsdebatten. Christie er en av landets aller mest oversatte faglitterære forfattere og har et bredt, internasjonalt publikum.

Han har blant annet utgitt: Kriminalsosiologi (1965), Hvis skolen ikke fantes (1971), Hvor tett et samfunn? (1975), Pinens begrensning (1982), Den gode fiende (1985, sammen med K.Bruun), Kriminalitetskontroll som industri (1992), En passe mengde kriminalitet (2004).

I mange år var Christie bestyrer ved Institutt for kriminologi og strafferett ved UiO. Han er formann i Nordisk samarbeidsråd for kriminologi, æresdoktor ved flere universiteter, han har vært gjesteforsker flere ganer i Berkeley, Jerusalem og Oxford. I 2001 ble Christie tildelt Fritt Ords Pris.

Sosiologforeningens hederspris ble etablert i 1995. Blant dem som har tidligere har mottatt prisen, er Fredrik Engelstad, Tore Lindbekk, Dag Østerberg, Johan Galtung, Ottar Brox og Harriet Holter.

Kilde: Norsk biografisk leksikon (bind 2, 2000)

Emneord: Kriminologi og rettssosiologi Av Trine Nickelsen
Publisert 13. jan. 2005 15:23 - Sist endret 10. des. 2008 15:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere