01

Sist endra 5. jan. 2022 23:08 av Martin Toft

Elizabeth Lanza (70) vart fødd inn i ein tospråkleg familie i USA, gifta seg med ein nordmann, fekk tospråklege barn, og blei sjølv professor i fleirspråklegheit på Universitetet i Oslo. Ved årsskiftet gjekk ho av som senterleiar for MultiLing.

Sist endra 25. jan. 2022 19:08 av Helene Lindqvist

Ett år etter oppstarten av MN-senteret dScience, er «dScience-senteret» en av de flotteste bygningene i mulighetsstudien Oslo Science City. 

Sist endra 11. jan. 2022 11:52 av Grethe Tidemann

Midtveis i valgperioden til UiOs første ikke-norskspråklige universitetsstyremedlem er meningene ulike om hvor viktig norskkunnskaper er i UiOs øverste organ.

Sist endra 27. jan. 2022 20:29 av Helene Lindqvist

Hvem skal legge premissene for framtidas UiO? NTL-leder Natalia Zubillaga etterlyser ledelsens initiativ til en diskusjon om UiOs rolle i Oslo Science City.

Sist endra 5. jan. 2022 14:33 av Joachim Waade Nessemo

Universitetet i Oslos artikler sto for nær 20 prosent av SNLs rekordmange 112 millioner lesninger i fjor. «Trump-diagnosen» forbigikk pandemi på topplista. 

Sist endra 11. jan. 2022 22:17 av Martin Toft

Svenska Akademiens ordbok står i fare for ikkje å kunna bli oppdatert digitalt etter at det siste bandet er ferdig i 2023. Grunnen er manglande finansiering.

Sist endra 19. jan. 2022 10:12 av Grethe Tidemann

I et nytt prosjekt skal forskere  fra ARENA Senter for europaforskning se på hva EU kan gjøre for å unngå demokratisk tilbakegang blant egne medlemsland. 

Sist endra 5. jan. 2022 09:39 av Grethe Tidemann

Fortvilte pasienter som ikke kan lukte babyen sin, eller synes sjampo lukter kloakk, står i kø for å få hjelp av lukte- og smaksspesialist Preet Bano Singh ved Universitetet i Oslo. Hun er den eneste i landet som tilbyr kvalifisert behandling.

Sist endra 16. jan. 2022 18:28 av Martin Toft

Studentenes rettsikkerhet er viktig, men den kan sikres på mange ulike måter som legger mindre begrensinger på den faglige autonomien og arbeidet med å utvikle utdanningskvalitet generelt.

Sist endra 27. jan. 2022 11:38 av Martin Toft

Forskningsrådet har tildelt 195 millioner kroner til nyskapende teknologimiljø. Fire fagmiljøer på medisin, odontologi og mat.nat. ved UiO har fått nesten 80 millioner i støtte. 

Sist endra 4. jan. 2022 17:37 av Grethe Tidemann

Den 16. desember fekk alle UiO-tilsette beskjed om at alle som kan, skal arbeida frå heimekontor. No ber Forskarforbundet om at UiO gir dei kompensasjon.

Sist endra 28. jan. 2022 11:46 av Martin Toft

– I dag ligg det berre føre konkrete planar om å renovera sjølve Frederikkebygningen. Resten av dei storstilte planane på Blindern er berre eit skisseprosjekt, seier universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

Sist endra 24. jan. 2022 22:32 av lenkeretter@localhost

Realisten Rasmussen mener at effektivitet gir legitimitet - det avgjørende er om en lykkes. Hvis dette er riktig, kan vi bare avsette demokratiet, skriver Erik Oddvar Eriksen i et svar på kritikken fra Terje Rasmussen. 

Sist endra 24. jan. 2022 22:32 av lenkeretter@localhost

Jeg er glad for å si at vi ikke behøver å velge mellom Eriksens jakt på sannhet, og diktaturet, skriver Terje Rasmussen i et svar på det siste innlegget fra Erik Oddvar Eriksen. 

Sist endra 24. jan. 2022 18:35 av Martin Toft

Det at det finnes emeritus-posisjoner er fint, så en kan gli ut av det med sakte fart, late som en er med samtidig som det er et selvbedrag. Skuta seiler så bra videre uten deg, skriver professor emerita Johanne Sundby.

Sist endra 4. jan. 2022 14:08 av Martin Toft

Matematisk-Naturvitenskapelig Studentutvalg (MNSU) har kåret professor Marianne Fyhn fra Institutt for biovitenskap til Årets foreleser 2021.

Sist endra 19. jan. 2022 10:24 av Grethe Tidemann

- Livslang læring er helt vesentlig for å henge med på den fjerde industrielle revolusjonen. Uten det blir fremtiden en fest for de spesielt interesserte, mener Silvija Seres.

Sist endra 10. jan. 2022 09:57 av Grethe Tidemann

Kulturhistorisk museums gjenstander av «ypperste klasse» brukes til å fortelle historien om da mennesket fikk dyrenes krefter uten å herske over dem. 

Sist endra 27. jan. 2022 11:08 av Grethe Tidemann

Om tre år skal Blindern vera eit område som yrer av studentliv frå morgon til kveld. Det mest iaugefallande blir ei studentdemokratiblokk på 10 etasjar midt mellom Frederikke og Idrettsbygningen.

Sist endra 13. jan. 2022 14:57 av Martin Toft

Odontologidekan Tiril Willumsen lengtar til den dagen då fagmiljøet kan flytta inn i nytt klinikkbygg der dagens Nemko-bygning ligg på Gaustad. – Førebels veit me ingenting om når, men eg tvilar på at det blir i denne dekanperioden.

Sist endra 14. jan. 2022 15:14 av Martin Toft

Regjeringen foreslår å utsette en ordning med to sensorer under eksamen. – En utsettelse gir oss mulighet til å gjøre en helhetlig gjennomgang av alle reglene om eksamen, sensur, klage på eksamen og klage på formelle feil ved eksamen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. 

Sist endra 7. jan. 2022 12:26 av Martin Toft

Statsbygg har gjennomgående undervurdert kompleksiteten, omfanget, kravene til smittevern og utgiftene, og i for liten grad sett helheten i prosjektet. Det er konklusjonen Dovre Group kommer med i en evaluering av byggingen av Veterinærbygget på NMBU på Ås. 

Sist endra 10. jan. 2022 09:26 av Martin Toft

Biologiprofessor Nils Chr. Stenseth trur det er viktig å få slått fast kvifor ikkje-norske forskarar brukar meir tid på forsking  og publiserer meir enn dei norske.  – Det kan vera nyttig å finna det ut, slik at me eventuelt kan dela forskarane inn i A- og B-lag, slik det blir gjort i idretten.

Sist endra 13. jan. 2022 21:07 av Martin Toft

Flertallet av studentene kan trolig vende tilbake til universitetene og høyskolene og få mer fysisk undervisning. Det anbefaler statsminister Jonas Gahr Støre og regjeringen at lærestedene legger til rette for. – Dette går riktig vei, synes UiO-rektor. 

Sist endra 14. jan. 2022 14:16 av Martin Toft

Studenter over hele landet protesterte onsdag mot utflyttingsplanen.