Tone Fredsvik Gregers tildelt Olav Thon Stiftelsens pris for fremragende undervisning

Førstelektor Tone Fredsvik Gregers på Institutt for biovitenskap ved UiO er blant vinnerne av Olav Thon Stiftelsens pris for fremragende undervisning for 2o22. 

Forelesing av ei kvinne på et skolelaboratorium

FÅR PRIS: Førstelektor Tone Fredsvik Gregers (t.h.) er tildelt Olav Thon Stiftelsens pris for fremragende undervisning. Her er hun i aksjon i Skolelaboratoriet  sammen med kollega Kristin Glørstad Tsigaridas. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

I dag kunngjorde Olav Thon Stiftelsen vinnerne av den internasjonale forskingsprisen og nasjonale priser for fremragende undervisning for 2022.  Både vinneren av den internasjonale prisen, Anders M. Dale og Tone Fredsvik Gregers,  en av vinnerne av undervisningsprisen, er tilknyttet Universitetet i Oslo. 

Forsker på aldersrelaterte endringer i hjernen 

Olav Thon Stiftelsens forskningspris innen naturvitenskap og medisin, tildeles professor Anders M. Dale (f. 1964 i Norge), Universitetet i California, San Diego, USA, og professor II ved Universitetet i Oslo. Han tildeles prisen på bakgrunn av sin utstrakte forskning innen nevrologi, særlig i studier av hjernens funksjoner, aldersrelaterte endringer i hjernen og derved for fagområdet gerontologi. Hans betydning som forsker strekker seg langt utover USAs grenser og Dale er i dag blant de verdensledende på sitt forskningsfelt, står det i en pressemelding fra Olav Thon Stiftelsen.  Prisen er på fem millioner kroner. 

Professor Anders M. Dales forskning har vært medvirkende til å utvikle bedre muligheter for å diagnostisere og behandle Alzheimers sykdom, noe som har fått betydning for klinisk praksis. Dale har bidratt til grunnleggende kunnskap om hjernens funksjon, gjennom forskning på utvikling av og genetiske utgangspunkt for hjernens struktur og funksjon, spesielt i forhold til aldersrelaterte endringer og underliggende hjernesykdommer, heter det i pressemeldingen. 

Forskende tilnærming til undervisning

Stiftelsen har også delt ut fire nasjonale priser for fremragende undervisning. Disse prisene går til både Tone Fredsvik Gregers fra UiO og forskere fra Universitetet i Bergen og  Universitetet i Stavanger.

1. Førstelektor Tone Fredsvik Gregers, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Tone F. Gregers (f. 1972) er en fremragende underviser som hele tiden søker å utvikle seg selv som universitetslærer til beste for studentenes læring. Gregers utmerker seg særlig i sin forskende tilnærming til undervisning. Hun legger stor vekt på å kunne dokumentere og analysere hva som gir best effekt i læring. Dette gjør hun ikke kun for sitt eget arbeid, men også gjennom et målrettet arbeid for å utvikle et kunnskapsbasert kollegamiljø med sikte på høyest mulig kvalitet i undervisningen. Gregers har allerede satt dype spor etter seg i undervisningen i biologi og på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo. Prisen er på 500 000 kroner.

2. Professor Vigdis Vandvik, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Vigdis Vandvik (f. 1968) har i syv år vært leder for Senter for fremragende utdanning – bioCEED – samtidig som hun har undervist og veiledet studenter fra grunnivå og opp til doktorgrad. Hun er en særlig dyktig og engasjert underviser, veileder, mentor og utdanningsleder og vektlegger kontinuerlig utvikling av egen praksis i tråd med moderne metoder og pedagogisk tenkning. Som emne- og kursansvarlig har hun videreutviklet studenters mulighet for å få reelle forskningserfaringer og trening i allmenn formidling av forskning på høyt nivå. Prisen er på 500 000 kroner.

3. Professor Sigbjørn Hervik, Institutt for matematikk og fysikk, Universitetet i Stavanger

Sigbjørn Hervik (f. 1976) er en meget engasjert universitetslærer i matematikk og fysikk. Han har undervist på alle nivå – også på ungdomsskoletrinnet - og han mottar bestandig fremragende evalueringer fra studentene for undervisnings-innsatsen. Hervik er ellers også en meget aktiv forsker på internasjonalt nivå i sitt felt. Denne spennvidden i engasjement og interesser, fra svært teoretisk forskningsarbeid til matematikk og fysikkformidling på alle nivåer, er en kombinasjon som ses svært sjeldent. Sigbjørn Hervik ble 31 år gammel landets yngste professor i matematikk. Han avla doktorgrad ved Cambridge University i 2004. Prisen er på 500 000 kroner.

Avgjørelsen om hvem som får prisene er tatt av Olav Thon Stiftelsen etter innstilling fra stiftelsens fagråd under ledelse av rektor Svein Stølen, Universitetet i Oslo. Olav Thon gratulerer årets prisvinnere. De bistår alle med fremragende, vitenskapelige innsats på svært viktige områder, står det i pressemeldingen. 

 

Emneord: Priser
Publisert 13. jan. 2022 11:14 - Sist endra 13. jan. 2022 11:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere