08

Publisert 24. aug. 2022 05:00

I to år reiste Christopher Hansteen rundt i Russland på jakt etter en magnetisk pol, men reisen var mislykket, er den gjengse oppfatningen i Norge. Å endre dette synet, er et av målene til forskeren og biografen Vidar Enebakk.

Portrett av to kvinner og en mann som overrekker pris
Publisert 23. aug. 2022 14:30

Jonasprisen 2022 tildeles NRK Super for den årelange innsatsen kanalen har gjort for økt inkludering og aksept for forskjellighet. Juryen fremhever BlimE-kampanjen som et viktig virkemiddel. 

Ein mann står i forgrunnen med ei stor folkemengd i bakgrunnen
Publisert 15. aug. 2022 20:23

– Spørsmåla kan vera ubehagelege, og svara er sjeldan enkle, ofte komplekse, og dei kan vera kontroversielle.. Det vil seia at de må læra dykk til å bli eksponerte for tankar og idear som de er djupt ueinige i. Det var bodskapen frå UiO-rektor Svein Stølen til dei nye studentane i ettermiddag. 

Publisert 11. aug. 2022 05:00

Solen er det mest berømte, men også det mest sårbare av Edvard Munchs monumentale malerier i Aulaen. I sommer er maleriet blitt tilstandsvurdert og konservert.