Sommerskolestudenter forbedrer nettsidene til Statistisk sentralbyrå

For første gang får studenter på Den internasjonale sommerskole (ISS) løse ulike case for norske bedrifter og virksomheter. Studentene utreder prosjekter for Statistisk sentralbyrå, Norad, OPX, FN-sambandet og Riksrevisjonen/Helsedirektoratet

To kvinner og to menn jobber med bærbar datamaskiner i et arbeidsrom

JOBBER FOR NORAD: Disse studentene fra Den internasjonale sommerskole ved UiO brukte maskinlæring til å identifisere klimaformål i bistandsavtaler, på oppdrag fra Norad.

Foto: Alex Moltzau/UiO
Hackathon-studentene har avdekket mangler på flere statistikkområder på nettsiden vår. Studentene har også funnet ut hvordan vi kan løse problemene, sier SSB-direktør Geir Axelsen. Det går fram av en pressepresentasjon Den internasjonale sommerskolen ved UiO har laget.

Statistisk sentralbyrå (SSB) kommer til å følge opp studentenes forslag, de vil også bruke studentenes kategorisering av dataene.

- Vi kommer til å gjenbruke den samme koden som er laget av Hackathon-studentene, forteller SSB-direktøren.

Bestillingen på utredningen kom fra SSB selv, siden de var klar over at det var svakheter ved metadata i deler av statistikken. Metadata handler blant annet om overordnet informasjon om datakilder, metoder og publiseringstidspunkt for statistikken. Metadata er avgjørende for kvaliteten i statistikken, og for brukernes opplevelse av SSBs nettsider.

– Studentene fant at metadataene våre ikke er godt nok beskrevet. Dette skal vi definitivt følge opp videre, sier SSB-direktør Geir Axelsen.

PRESENTASJON: Studentene presenterer sine funn etter Hackathon-kurset på ISS/ UiO. (Foto: Benedicte Blix)

Stort forbedringspotensial på de engelskspråklige nettsider

En overraskelse for SSB har vært at noen av de engelskspråklige sidene er vanskeligere å søke på enn forventet.

 – Vi trenger like gode metadata på engelsk som på norsk. Da er det en stor svakhet om ikke metadataene også er godt beskrevet på engelsk. Vår statistikk skal kunne sammenlignes med annen statistikk, sier SSB-direktøren.

VIL FORBEDRE NETTSIDER: SSB-direktør Geir Axelsen vil forbedre nettsidene til SSB etter Hackathon-resultatene. (Foto: Benedicte Blix)

 

Vil la maskiner finne klimarelevans i bistandsavtaler

En annen student-gruppe jobbet med en case i Norad. De skulle finne ut om maskinlæring kunne brukes for å identifisere bistandsavtaler som er rettet mot klimaformål. Hackathon-studentenes funn er verdifulle for Norad.

– Dette er en indikasjon på at vi kan jobbe smartere og ta i bruk ny teknologi i tiden framover, sier rådgiver i Seksjon for statistikk og analyse i Norad, Einar Tornes.

I Norad hadde de allerede før student-utredningen testet ut noe programvare for maskinlæring, siden det vil være tidsbesparende om de får tatt det i bruk i stor skala.

– Nå bruker vi mye tid på manuell sjekk av avtaler. Dersom maskinlæring kan brukes effektivt på dette området, er det relevant også for andre temaer innen bistand, som likestilling, diskriminering og nedsatt funksjonsevne, forklarer Tornes.

Ironisk nok ble maskinkapasiteten en hindring for maskinlæringsprosjektet. Studentene fant ut at programmeringen de forsøkte på, krevde så mye datakapasitet at de ikke fikk kjørt hele prosessen de ønsket.

Einar Tornes fra Norads statistikkavdeling mener det er en del som gjenstår før maskinlæring kan brukes som et pålitelig verktøy for å identifisere om avtaler tar hensyn til natur- og klima-aspekter.

– Vi er fortsatt i startfasen. Det blir spennende å se hvor det går videre.

Til andre virksomheter som vurderer å gi en case til Hackathon-studenter, har Norad en klar oppfordring.

– Det vil vi virkelig anbefale! For oss var det lærerikt å få resultatene fra studentene, og dessuten å høre på presentasjonene fra de andre gruppene. Det viste hvor stort spenn det var i programmeringsoppgavene, med alt fra maskinlæring til datainnhenting og datatilgang.

 

ANBEFALING: Norad-rådgiver Einar Tornes (t.h) fra Norad anbefaler andre virksomheter å la case bli løst av Hackathon-studenter fra Den internasjonale sommerskole. Til venstre direktør ved ISS, Anne Cathrine Uteng da Silva. (Foto: Benedicte Blix)

Næringslivet etterspør kompetanse i programmering

– Vi tror at emnet er i tiden, og dekker et viktig felt for samfunnsutvikling på grunn av den stadig økende bruken av teknologi innenfor politikk og forvaltning, sier ISS-direktør Anne Cathrine Uteng da Silva. Det handler om å skape verdi for samfunnet. Teknologi har blitt en stor del av vår hverdag, da trenger vi samfunnsvitere som forstår datavitenskap enda bedre enn før.

For første gang arrangerer  Den internasjonale sommerskolen ved UiO det tverrfaglige programmeringskurset Political Data Science Hackathon gjennom sommersemesteret. For ordens skyld: Hackathon betyr ikke at studentene lærer å hacke. Det betyr problemløsning, workshop i case-arbeid og programmering.

Studenter etterspør arbeidslivskompetanse, og mange organisasjoner og virksomheter ønsker å tiltrekke seg kompetanse fra studenter. Dette emnet bygger en bro mellom disse forespørslene. Halvparten av kurset foregår på Blindern, og halvparten foregår i SSB sine lokaler.

Kurset er tilknyttet forskergruppen PODS ved Universitetet i Oslo, og tilbys av SV-fakultetet og Den internasjonale sommerskole ved UiO. Kurslederne Solveig Bjørkholt og Alex Moltzau sier at det har vært selektiv utvelgelse av studentgruppen. Gjennom motivasjonsbrev og CV har 30 studenter blitt plukket ut til kurset, som i år er etablert eksklusivt for UiO-studenter. Kurset inkluderer temaer som teamarbeid, datavisualisering, statistikk og maskinlæring.

Emneord: Den internasjonale sommerskole
Publisert 10. aug. 2022 14:57 - Sist endra 18. aug. 2022 13:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere