ARENA får likevel 25 millioner kroner til demokratiforskning fra Fellesløftet

I et nytt prosjekt skal forskere  fra ARENA Senter for europaforskning se på hva EU kan gjøre for å unngå demokratisk tilbakegang blant egne medlemsland. 

Portrett av en mann som sitter foran et bord med mange aviser

DEMOKRATISK TILBAKEGANG: Senterleder Daniel Naurin gleder seg over at ARENA Senter for europaforskning er tildelt 25 millioner fra Fellesløftet for å forske på demokratisk tilbakegang i Europa. 

Foto: Ola Gamst Sæther

ARENA Senter for europaforskning har fått tildelt 25 millioner til det tverrfaglige forskningsprosjektet Enforcing the Rule of Law: What can the EU do to prevent rule of law detoriation from within? (ENROL) gjennom Forskningsrådets Fellesløft.

Fellesløftet

Stort, tverrfaglig forskningsprosjekt (Fellesløftet) er et samarbeid mellom forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet for å styrke tverrfaglig forskning. Forskningsrådet og forskningsinstitusjonene finansierer en andel på 500 millioner kroner hver.

I november gikk Daniel Naurin hardt ut og  kalte det et løftebrudd da Forskningsrådet ikke kunne love at de kunne bidra med sin halvpart på 12,5 millioner kroner til prosjektet. Nå kommer pengene likevel. 

– Vi er nå glade for at vi endelig kan komme i gang med prosjektet, sier Daniel Naurin, senterleder ved ARENA, i en sak som er lagt ut på nettsidene til senteret. 

En trussel mot det europeiske samarbeidet

I løpet av de fem neste årene skal Daniel Naurin, professor og senterleder ved ARENA og Christophe Hillion, professor ved Institutt for offentlig rett og Senter for europarett sammen med en gruppe forskere se på hvilke virkemidler EU, Norge og andre land har for å håndtere den demokratiske tilbakegangen i enkelte europeiske land som Polen og Ungarn.

– Vi er i dag så tett sammenkoblet i Europa at når Polen og en del andre EU-land beveger seg bort fra rettsstatsprinsipper, frie medier og rettferdige vilkår for sivilsamfunnet, så påvirker det oss alle. ENROL handler først og fremst om å forstå hva EU kan gjøre for å unngå demokratisk tilbakegang blant egne medlemsland, sier Daniel Naurin, og legger til:

– Den demokratiske tilbakegangen vi ser blant annet i Polen truer hele det indre markedet i EU, som også Norge er en del av. Om vi ikke kan stole på at domstoler og myndigheter er uavhengige, så er dette en trussel mot hele det europeiske samarbeidet.

Uheldig prosess

Det var lenge usikkert om Fellesløft-prosjektene ville finansieres, siden det ikke ble satt av midler til dette i statsbudsjettet for 2022, slik Forskningsrådet hadde forventet da de lyste ut midlene.

 Dette har dessverre ført til at oppstarten av prosjektet har blitt forsinket, men vi er nå glade for at vi endelig kan komme i gang. Problemstillingene vi skal se på, har bare blitt mer aktuelle mens vi har ventet på beskjeden fra Forskningsrådet, sier Daniel Naurin.

• Les også i Uniforum: Reagerer på løftebrudd fra Forskningsrådet

Emneord: ARENA, Forskning, EU, Europa, Demokrati
Publisert 19. jan. 2022 00:05 - Sist endra 19. jan. 2022 10:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere