Regjeringen vil utsette ordningen med to sensorer

Regjeringen foreslår å utsette en ordning med to sensorer under eksamen. – En utsettelse gir oss mulighet til å gjøre en helhetlig gjennomgang av alle reglene om eksamen, sensur, klage på eksamen og klage på formelle feil ved eksamen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. 

To menn står den ene kommer og den andre går fra statsrådsstolen

UTSETTER ORDNING: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe foreslår å utsette ordningen med to sensorer under eksamen. Ordningen ble vedtatt innført av Stortinget i fjor vår, da Henrik Asheim var forsknings- og høyere utdanningsminister. (Arkivfoto) 

Foto: Martin Toft

Regjeringen vil foreslå for Stortinget at innføringen av kravet om to sensorer ved eksamen ved universiteter og høyskoler utsettes til etter at ny lov om universiteter og høyskoler er lagt frem for Stortinget i 2023, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding

Stortinget vedtok våren 2021 å innføre en bestemmelse i universitets- og høyskoleloven som stiller krav om at det skal være to sensorer ved alle eksamener, hvor karakterskalen A til F brukes. Denne lovendringen skal i utgangspunktet tre i kraft fra høsten 2022.

– Trenger mer tid

– Det er to grunner til at vi foreslår å utsette innføringen til ny lov er lagt frem. Mange universiteter og høyskoler er bekymret for om de vil få på plass ordningen på en god nok måte og trenger mer tid. I tillegg er regjeringen i gang med en helhetlig gjennomgang av universitets- og høyskoleloven. En utsettelse gir oss derfor mulighet til å gjøre en helhetlig gjennomgang av alle reglene om eksamen, sensur, klage på eksamen og klage på formelle feil ved eksamen. Det vil være er en fordel, både for å sikre studentenes rettigheter og for sektoren generelt. Det er uheldig å innføre en sensorordning i år for så å gjøre mulige endringer i ny UH-lov etter kort tid, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

– Dette er en god beslutning. Nå kan vi få en helhetlig gjennomgang av hele vurderingssystemet i universitets- og høgskolesektoren, sier studentleder i Tekna Erlend Hermansen i en pressemelding. Derimot er ikke lederen for Norsk studentorganisasjon Tuva Todnem Lund like fornøyd. 

– Det er helt håpløst, og det er ingen tvil om at dette er en ordning som bør komme på plass. Vi ser et stort behov for en grundigere vurdering, sierTuva Todnem Lund til Khrono

Utsettes trolig til 2023

Kunnskapsdepartementet vil som tidligere varslet legge frem en lovproposisjon for Stortinget denne våren om blant annet regulering av NOKUTs oppgaver og endringer i loven om permisjon og andre bestemmelser om tilrettelegging for studenter. Der vil regjeringen i tillegg be om Stortingets tilslutning til at iverksettelsen av regelen om krav til to sensorer utsettes inntil de øvrige lovendringene knyttet til ny universitets- og høyskolelov, som skal fremmes for Stortinget i 2023, er på plass.

• Les mer om sensordninger: 

To sensorer på alle eksamener vedtatt under første behandling i Stortinget

Protesterer mot enerådende sensorer

 

Emneord: Universitetspolitikk, Studentforhold, Undervisning Av Martin Toft
Publisert 14. jan. 2022 15:04 - Sist endra 14. jan. 2022 15:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere