01

Sist endra 12. jan. 2021 08:58 av Martin Toft

Dersom resultatet av rapporten frå den eksterne granskinga av Dag Rune Olsen endar me at han ikkje begynner i stillinga som rektor, bør styret for Universitetet i Tromsø tilby stillinga til den som var innstilt som nummer 2. Det meiner tidlegare rektor ved Universitetet i Tromsø, Jarle Aarbakke.

Sist endra 8. jan. 2021 16:47 av Martin Toft

Norske forskere på området er ikke i tvil om at USAs president har en narsissistisk personlighets­forstyrrelse.

Sist endra 3. jan. 2021 20:51 av Martin Toft

I morgen klokken 12.00 går Dag Rune Olsen av som rektor ved Universitetet i Bergen, et halvt år før tiden.   Grunnen er at han er formelt tilsatt som rektor ved Universitetet i Tromsø. 

Sist endra 14. jan. 2021 11:25 av Martin Toft

Den internasjonale forskningsprisen for 2021 tildeles direktør og professor Eske Willerslev, Senter for geogenetikk, ved Københavns universitet i Danmark. Det har Olav Thon Stiftelsen bestemt.

Sist endra 17. jan. 2021 23:05 av Martin Toft

Starten på 2021 har vært sterkt preget av USAs demokratiske og politiske utfordringer. I helgen kom derimot en oppløftende nyhet, nemlig lanseringen av Biden/Harris nye «science team» og deres vitenskapsambisjoner, skriver UiO-rektor Svein Stølen.

Sist endra 27. jan. 2021 00:26 av Martin Toft

Gjensidig tillit og jevnbyrdighet på individnivå har store positive ringvirkninger – både faglig og mellommenneskelig, skriver UiO-professor Nils Chr. Stenseth i et svar på Kina-kritikken fra styremedlem i Hongkongkomiteen, Arne Melsom. 

Sist endra 25. jan. 2021 14:37 av Helene Lindqvist

En eventuell nyvalgt rektor på UiO vil få presserende utfordringer i sitt forsvar av den faglige kvaliteten. Mestring av byråkratiseringa vil bli den viktigste interne oppgaven, skriver Arnved Nedkvitne i dette innlegget.

Sist endra 7. jan. 2021 16:21 av Grethe Tidemann

Teologiprofessor Turid Karlsen Seim ble i 1991 UiOs første kvinnelige dekan. I 2021 er seks av de åtte dekanene kvinner.

Sist endra 3. jan. 2021 17:07 av Martin Toft

All undervisning ved fagskoler, høyskoler og universiteter gjøres digital frem til 18. januar. Det har regjeringen bestemt basert på råd fra helsemyndighetene. For alle ansatte gjelder reglene for den kommunen de bor i og smittevernreglene i arbeidslivet.

Sist endra 26. jan. 2021 14:02 av Martin Toft

En student på Det samfunnsvitenskapelige fakultetet er bekreftet smittet med covid-19-viruset. Det melder UiO på sine nettsider i dag. Det er den andre UiO-studenten som har fått påvist viruset i 2021.

Sist endra 12. jan. 2021 15:47 av Martin Toft

– Det er viktig å huske på at Norge ikke skal være konkurransedyktig på å være billigst, men vi skal være konkurransedyktig på å være smartest. Det var budskapet statsminister Erna Solberg kom med på kontakt-konferansen om forskning og høyere utdanning i dag.

Sist endra 21. jan. 2021 17:50 av Knut Anders Finnset

Forskningsrådet har ikke mottatt beskjed fra andre universiteter enn UiO om at de vurderer å trekke seg.

Sist endra 20. jan. 2021 17:00 av Martin Toft

Alle HF-studentene skal sikres digital undervisning fram til sommeren. Det har fakultetsledelsen besluttet i dag for  å skape forutsigbarhet for studenter og ansatte som følge av situasjonen med Covid-19.

Sist endra 15. jan. 2021 19:11 av Martin Toft

Så langt er ingen studentar eller tilsette på UiO blitt smitta på universitetet. Det konstaterer rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Arne Benjaminsen. – Det viser at dei tar ansvar, meiner dei.

Sist endra 14. jan. 2021 19:00 av Martin Toft

Det Norske Videnskaps-Akademis pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap, HumSam-prisen 2021, går til professor i religionsvitenskap Ingvild Sælid Gilhus ved Universitetet i Bergen.

Sist endra 13. jan. 2021 22:06 av Martin Toft

UiO-professor Karen O`Brien får BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award, i kategorien “Climate Change” for sitt nyskapende bidrag til å forstå de samfunnsmessige og menneskelige dimensjonene og konsekvensene av klimaendringene.

Sist endra 20. jan. 2021 19:30 av Martin Toft

Oslo kommune holder fram med de strenge koronatiltakene som ble innført i november.  Skjenkestoppen blir ikke opphevet, men alle barn i barneskolealder kan begynne med innendørs trening og andre fritidsaktiviteter. 

Sist endra 13. jan. 2021 17:50 av Martin Toft

Hjemmekontor er tungt for mange. Andre blir stresset av smitterisikoen på campus. Løsninger med noen hjemme og noen på kontoret har heller ikke fungert optimalt.

Sist endra 19. jan. 2021 12:10 av Martin Toft

– Me er imponerte over arbeidet de gjer. Det sa kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit etter dagens nettmøte med UiO-professorane Kristin og Jørn Braa om helseinformasjonssystemet HISP. Det har dei utvikla, og det vert brukt i land med til saman 2,5 milliardar innbyggjarar.

Sist endra 21. jan. 2021 11:19 av Martin Toft

Rundt halvparten av postdoktorer har en vitenskapelig stilling ved forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner eller i helseforetak i Norge fem år etter endt postdoktorperiode. Det viser en ny undersøkelse NIFU har gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Sist endra 19. jan. 2021 17:14 av Helene Lindqvist

Hvorfor tilsatte ikke fakultetsstyret på MN instituttstyrets foretrukne kandidat som instituttleder? Kristian Gundersen etterlyser mer åpenhet i tilsettinger på UiO.

Sist endra 19. jan. 2021 10:51 av Martin Toft

Tilbygg og påbygg skal hindre at miljøer fra UiO blir presset ut når Klinikk for laboratoriemedisin flytter inn i Livsvitenskapsbygningen.

Sist endra 15. jan. 2021 11:26 av lise-drift@uio.no

Katastrofen i Gjerdrum viser hvor risikabelt det kan være å bygge på kvikkleire. Også i grunnen under den planlagte Livsvitenskapsbygningen er det kvikkleire.

Sist endra 22. jan. 2021 12:27 av Martin Toft

Som fagperson og medmenneske var Frøydis Hertzberg en sjelden kombinasjon av klokskap, generøsitet, kritikk, kreativitet og stringens, skriver fire av Frøydis Hertzbergs kolleger på UiO og NTNU i denne nekrologen. 

Sist endra 4. jan. 2021 11:50 av Martin Toft

NTNU melder at ingen av de ni studentene og ansatte i Trondheim som er meldt smittet i siste del av jule- og nyttårsfeiringen har vært på campus mens de har vært smitteførende.