HF garanterer digital undervisning til alle ut vårsemesteret

Alle HF-studentene skal sikres digital undervisning fram til sommeren. Det har fakultetsledelsen besluttet i dag for  å skape forutsigbarhet for studenter og ansatte som følge av situasjonen med Covid-19.

Et portrett av en kvinne

DIGITALT FOR ALLE: Studiedekan Gunn Enli  på HF garanterer nå digital undervisning for alle studentene ut vårsemesteret.  

Foto: Ola Gamst Sæther

– Vi vet at pandemien er belastende for veldig mange. Vi gjør dette for at det skal bli mulig for studenter og ansatte å planlegge lenger enn bare noen uker fram i tid, sier studiedekan Gunn Enli ved Det humanistiske fakultet i en nyhetssak på fakultetets nettsider. 

Fakultetet følger smittesituasjonen tett. Regjeringen har bestemt at universitetet fortsatt bør bruke digital undervisning der dette er mulig for å begrense smitte. Det er heller ikke ventet at Oslo kommune kommer med store lettelser med det første.

Fleksibel løsning

Fakultetet håper at smittesituasjonen endrer seg slik at vi igjen kan møtes på campus. Når det åpnes for å gi fysisk undervisning skal studentene få både et fysisk og et digitalt tilbud. Instituttene skal varsle studentene om endringer i undervisningen minst én uke i forkant.

– Det er mange hensyn å ta i situasjonen vi er i nå. Alle håper og ønsker at vi skal kunne komme tilbake til Blindern så raskt som mulig, men så lenge ingen vet når det kan skje vil i alle fall studenter og ansatte nå ha noe konkret å forholde seg til, sier Enli.

Der det er gitt dispensasjon til fysisk undervisning for eksempel på lab, i ferdighetstrening og praksisundervisning, gjelder fortsatt dette under forutsetning av at smittevernstiltakene blir fulgt.

Enli er klar over de utfordringene digital og hybrid undervisning innebærer, og anbefaler alle undervisere å søke bistand fra HF:Studio ved behov. HF:Studio  er et kompetansemiljø for digital og hybrid undervisning som tilrettelegger for at undervisere fra humaniora kan utvikle undervisningsopplegg og dele erfaringer med kolleger.

Emneord: Koronaviruset, Koronavirus, Undervisning, HF
Publisert 20. jan. 2021 16:57 - Sist endra 20. jan. 2021 17:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere