02

Sist endra 5. feb. 2021 09:54 av Helene Lindqvist

I 2003 leverte Agnete Fredriksen inn patentsøknad på eit funn ho gjorde under doktorgradsarbeidet sitt på UiO. Patentet er grunnlaget for selskapet Vaccibody som no har ein verdi på 22,2 milliardar kroner på Oslo Børs.

Sist endra 18. feb. 2021 14:19 av Martin Toft

I dag inntok 1000 studentar lesesalane på UiO. Det er framleis 1500 ledige plassar.

Sist endra 15. feb. 2021 14:06 av Knut Anders Finnset

Omorganiseringen av UiOs IT-virksomhet skal bære universitetet inn i framtiden, men mange IT-ansatte vet foreløpig veldig lite om hvordan endringen vil påvirke jobbene deres.

Sist endra 11. feb. 2021 22:30 av lenkeretter@localhost

Fast stilling etter endt åremål har vært en nødvendig garanti for at fakultetet skal være konkurransedyktig i rekrutteringen. Det svarer MN-dekan Solveig Kristensen på kritikken fra professor Håvard Kauserud på Institutt for biovitenskap.

Sist endra 12. feb. 2021 12:43 av Helene Lindqvist

Vi vil hegne om akademisk frihet og autonomi, og være med å styrke og utvikle universitetets akademiske og samfunnsmessige rolle og posisjon. Det lover rektor Svein Stølen og hans nye rektorteam å jobbe for i valgperioden 2021-2025, går det fram av valgplattformen. 

Sist endra 11. feb. 2021 08:24 av Grethe Tidemann

ꟷ Skal studentene ta igjen ferdighetstreningen de har mistet på grunn av koronapandemien, må vi holde aktiviteten på universitetsklinikkene oppe, understreker UiOs odontologidekan Tiril Willumsen. Sammen med lederne for utdanningene i Bergen og Oslo, har hun bedt Folkehelseinstituttet om å prioritere lærestedene i vaksineprogrammet.

Sist endra 11. feb. 2021 21:55 av lenkeretter@localhost

Den nasjonale finalen av konkurransen arrangeres vanligvis i regi av Forskningsrådet, men de vil ikke arrangere den i år på grunn av koronasituasjonen, opplyser en talsperson til Uniforum.

Sist endra 17. feb. 2021 10:08 av Martin Toft

For første gong har Universitetsstyret nytta seg av simultantolking for ein utanlandskspråkleg representant. – Det viser at UiO meiner alvor med inkludering, seier Elisabet García González.

Sist endra 17. feb. 2021 23:47 av Martin Toft

Rektorteamet Stølen-Gornitzka svarar på spørsmål frå både tilsette og studentar på det digitale valmøtet fredag 19. februar kl. 12.00. Universitetsdirektør Arne Benjaminsen håpar mange deltar.

Sist endra 26. feb. 2021 11:58 av Martin Toft

UiO har no underteikna avtalen med Fudan University som gjer at UiO formelt overtar som vert for Fudan-European Centre for China Studies. Det skjedde under ein virtuell seremoni  i Shanghai og Noreg i formiddag.

Sist endra 17. feb. 2021 13:51 av Martin Toft

Universiteta og høgskulane får også grønt lys frå Oslo kommune til å opna lesesalane og universitetsområda for studentane. Dermed står UiOs avgjerd om å lata studentane venda tilbake frå i morgon, fast. 

Sist endra 22. feb. 2021 16:15 av Martin Toft

Pandemiåret 2020 satte demokratiet tilbake i mange land. Trolig bor et flertall av verdens innbyggere nå igjen under autoritært styre.

Sist endra 11. feb. 2021 09:48 av Grethe Tidemann

– Jeg ser på innlemming av Livsvitenskapsbygget i statens husleieordning som en praktisk løsning for å håndtere et svært komplisert prosjekt, og ikke som en omkamp på prinsippbeslutningen som regjeringen fattet i mai 2020. Det svarer statsråd Henrik Asheim) på et spørsmål fra Nina Sandberg (A).

Sist endra 1. mars 2021 09:26 av Martin Toft

Byrådet i Oslo har bestemt at alle serveringsstader skal stengjast frå natt til tysdag.  Dermed blir heller ikkje studentkjellarar og pubar på universitetsområda  opna igjen 1. mars. 

Sist endra 3. mai 2021 10:53 av Helene Lindqvist

Halvannet år har gått siden UiO fikk sitt første vitenskapsombud. Inspirert av Tyskland ønsker Johan Storm i Akademisk forum seg en styrket ombudsfunksjon.

Sist endra 17. feb. 2021 11:08 av Martin Toft

Forskere har kartlagt effekten av å gi kjønnspoeng høsten 2019. Ved UiO og UiB fikk henholdsvis 9 og 8 menn studieplass på grunn av det ene poenget.

Sist endra 9. feb. 2021 23:49 av Martin Toft

– Når me får oversyn over dei andre variantane av viruset, må me ta omsyn til helsa for barn og unge og til næringslivet. Det sa byrådsleiar Raymond Johansen i dag. Men Oslo vil tidlegast letta på koronatiltaka i neste veke.

Sist endra 2. mars 2021 16:41 av Martin Toft

Noregs Mållag vil at nynorskelever skal favoriseres for å styrke språkets posisjon. Forskings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) varsler en fullstendig gjennomgang av opptaksordningen.

Sist endra 9. feb. 2021 10:23 av Martin Toft

Klokka 11 startar årets første møte i Universitetsstyret.  Hovudsaka under dagens møte blir den framtidige organiseringa av alle IT-tenester på UiO. Forslaget går ut på ei samling i ein felles IT-organisasjon. 

Sist endra 4. feb. 2021 16:38 av Martin Toft

Stortingsrepresentant Nina Sandberg (A) ber forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim forklara kvifor regjeringa no føreslår å ta frå UiO forvaltningsansvaret for Livsvitskapsbygget som er under bygging i Gaustadbekkdalen.

Sist endra 26. feb. 2021 15:17 av Martin Toft

– Høyresiden er fornøyd med en pakke som treffer 1 av 3 studenter. Ap vil at de som trenger det, skal få hjelp. Det sier stortingsrepresentant Nina Sandberg (Ap) som raser mot FrPs Roy Steffensens tolkning av studentmilliarden som ble borte.

Sist endra 24. feb. 2021 16:46 av Martin Toft

På fredag underskriv UiO-rektor Svein Stølen og rektor Xu Ningsheng ved Fudan University ein avtale som gir UiO det formelle vertskapet for Fudan-European Centre for China Studies.  – For oss er dette veldig gledeleg, seier Svein Stølen.

Sist endra 11. feb. 2021 15:05 av Martin Toft

Det blir ingen Forsker Grand Prix i 2021, men forskningsprosjekter fra UiOs fagmiljøer kan allikevel bli godt synlige på NRK i året som kommer.

Sist endra 27. feb. 2021 11:39 av Martin Toft

I går fikk de første studentene tilbud om å søke et tilleggslån på 26 000 kroner. 10 400 kroner av lånet kan senere bli omgjort til stipend.

Sist endra 2. feb. 2021 00:24 av Martin Toft

Biblioteker, enkeltstående butikker og serveringssteder gjenåpnes når Oslo letter på koronatiltakene fra onsdag 3. februar.