SV-dekanen signerte ikke lesesalopprop: – Problematisk å opptre som pressgruppe

Da syv UiO-dekaner gikk ut med en felles bønn til regjeringen om åpne lesesaler, var det én dekan som manglet. SV-dekan Anne Julie Semb oppgir to grunner til det.

KANSKJE FOR EN ANNEN SAK: – Jeg vil ikke utelukke at det kan være situasjoner der en felles opptreden er uproblematisk eller endog påkrevet, for eksempel i spørsmål knyttet til akademisk frihet eller andre overordnede akademiske verdier, understreker SV-dekan Anne Julie Semb.

Foto: Ola Sæther

Etter klarsignal fra både regjeringen og Oslo kommune kan UiOs studenter fra og med i dag vende tilbake til lesesalene.

Regjeringens pålegg om stengte lesesaler, samtidig som biblioteker fikk holde åpent, har provosert mange den siste tiden. Blant dem UiO-rektor Svein Stølen, som sist uke frontet kritikken i VG.

Mandag gikk syv UiO-dekaner ut i et felles debattinnlegg i Khrono med budskapet «Vi oppfordrer derfor regjeringen til å lytte til FHIs råd om å lempe på restriksjonene og gi studenter tilgang til campus og lesesaler».

Men UiO har åtte dekaner, ikke syv. SV-dekan Anne Julie Semb hadde ikke signert innlegget. Hvorfor ikke?

Lesesalplassen må bookes i forkant

Studenter får tilgang til universitetets bygninger fra torsdag 18.02.21 med kort og kode. Lesesalsplasser skal bookes på forhånd. Det framgår av bestillingssiden hvilke lesesaler som blir åpnet. Booking kan gjøres på denne siden: Studiehverdag - Universitetet i Oslo (uio.no) og er tilgjengelig i Mine studier.

Les mer på UiO.no

Frykter ringvirkninger for undervisningen

At SV-dekanen ikke signerte sammen med de andre, var en bevisst beslutning forteller hun til Uniforum.

– Jeg tror hele UiO ser frem til den dagen virksomheten vår kan drives på ordinært vis, med studenter og ansatte på campus. Ikke overraskende viser Studiebarometeret at mange av studentene våre synes det er tungt å studere med de rammevilkårene vi har nå, og det er liten tvil om at studentenes læringsmiljø akkurat nå vil bli bedre hvis de får tilgang til lesesalene, sier Semb før hun oppgir to grunner til at hun likevel ikke ville stille seg bak de andre dekanenes innlegg.

Den første grunnen SV-dekanen trekker fram, er frykten for at en for tidlig gjenåpning av lesesalene i verste fall kan ramme mulighetene for å komme i gang igjen med noe fysisk undervisning om ikke altfor lenge:

– Smittesituasjonen er ganske uoversiktlig. Det å åpne lesesalene vil naturlig nok føre til økt mobilitet og økt kontakt. Dersom åpne lesesaler bidrar til økt smittetrykk, vil det bli vanskeligere å åpne for noe fysisk undervisning. Det ville være veldig synd. Samtidig vil vi selvsagt ønske studentene våre velkommen tilbake og gjøre det vi kan for å ivareta smittevern og hindre utbrudd på campus, forsikrer Semb.

– Problematisk å opptre som pressgruppe

Den andre grunnen til at Semb ikke stilte seg bak innlegget, er av mer prinsipiell art.

– Vi dekaner trenger ikke å foreta helhetlige vurderinger med hensyn til hvilke grupper som er hardest rammet av de ulike tiltakene. Offentlige myndigheter forventes derimot å ta hensyn til hele befolkningen, påpeker hun.

– Er det sånn at du rent prinsipielt ikke synes det er riktig av UiOs dekaner å gå ut samlet som «pressgruppe» for lettelser for en enkeltgruppe, i dette tilfellet studenter?  

– Jeg vil ikke utelukke at det kan være situasjoner der en felles opptreden er uproblematisk eller endog påkrevet, for eksempel i spørsmål knyttet til akademisk frihet eller andre overordnede akademiske verdier. I dette tilfellet synes jeg det var problematisk å opptre som pressgruppe, selv om jeg registrerer at mange er på banen for tiden og argumenterer for at akkurat deres virksomhet bør få lettelser.

– Var det en lett avgjørelse å ta, ikke å fronte denne saken sammen med alle de andre dekanene?​

– Det enkleste for meg rent personlig ville utvilsomt ha vært å signere innlegget sammen med de andre dekanene. Jeg var forberedt på at det at jeg ikke ønsket å stille meg bak budskapet ville skape reaksjoner.

– Har du fått noen reaksjoner?

– Jeg har fått en høflig e-post fra en student som ønsket å vite hvorfor jeg ikke ønsket å signere innlegget. I dekangruppen lever vi godt med ulike ståsteder i dette spørsmålet, svarer SV-dekanen.

60 studenter rapportert smittet

Universitetet i Oslo har til nå unngått store smitteutbrudd av covid-19. Til sammen er det rapportert inn smitte hos rundt 60 studenter og 20 ansatte, ble det opplyst på forrige ukes møte i universitetsstyret. Tallene ble delt med forbehold om underrapportering, i og med at smittede studenter og ansatte som ikke har vært på campus, ikke nødvendigvis har rapportert inn smitten til UiO.

Bekymringen for studentenes situasjon preget universitetsdirektør Arne Benjaminsens gjennomgang av status for koronasituasjonen i samme møte.

Flere av styremedlemmene var også bekymret.

Eksternt medlem Idar Kreutzer oppfordret UiO til å være frampå og begynne å planlegge en gradvis åpning.

– Dette er ikke en sånn binær situasjon der vi går fra full nedstengning til full åpning. Det kommer til å være en gradvis åpning, poengterte han.

Kreutzer mente styret måtte erkjenne at universitetet antakelig er den viktigste sosiale møteplassen for studenter. Særlig for studentene som kommer tilreisende fra andre steder i landet. Og han argumenterte for at UiO måtte ta konsekvensen av dette:

– Når vi praktiserer 100 prosent nedstenging med bare digital undervisning og henviser folk til å sitte hjemme på en bitteliten hybel uten å kjenne noen, så er ikke det veldig hjelpsomt over tid. Derfor bør vi tenke over hvordan vi gradvis kan etablere trygge, sikre møteplasser innenfor rammene av universitetet og som ivaretar alle hensyn til smittevern, oppfordret Kreutzer.

Mottar flere bekymringsmeldinger i år enn i fjor

Professor Olav Gjelsvik var særlig bekymret for studentene som startet opp for første gang i januar i år. Både våren og høsten 2020 var semesteret i gang for førstesemesterstudentene før det ble avbrutt, påpekte Gjelsvik. Dermed hadde studentene rukket å få både grupper og andre sosiale forbindelser.

– Selv om det ble vanskelig mot slutten av semesteret, så reddet man mange av de mest sårbare gruppene i høst, sa Gjelsvik og fortsatte:

– Dette semesteret kom studentene i gang uten fysiske møter overhodet, så jeg er ganske bekymret for dem. Jeg mottar flere bekymringsmeldinger nå i dette semesteret, enn i de to foregående semestrene. Og jeg tror det er grunn til å være veldig oppmerksom akkurat nå.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 18. feb. 2021 05:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere