Frykter ny nedstenging: – Vi forventet mer av UiO i høst

Smitten i Oslo øker, og en ny nedstenging er ikke utenkelig. UiO er ikke forberedt, mener professor Malcolm Langford.

ETTERLYSER STØTTE: Jus-professoren Malcolm Langford mener UiO burde ta grep for å hjelpe ansatte med å forbedre den digitale undervisningen.

Foto: Ola Sæther

Ikke alt går like greit på hjemmekontor. Enkelte UiO-ansatte mangler grunnleggende utstyr, og har ikke tilgang til nødvendig støtte for å heve kvaliteten på  den digitale undervisningen, ifølge professor Malcolm Langford ved Det juridiske fakultet.

Han mener universitetet ikke er forberedt for en ny eventuell nedstenging.

– Det er i noen tilfeller så enkle ting som kamera til pc, og lagringsplass til nødvendig programvare og videoer som mangler, sier Langford til Uniforum.

Nå etterlyser han en grunnpakke fra UiO med utstyr til alle ansatte og peker på OsloMets modell som et eksempel.

– Man må se dette i et tidsperspektiv. I forrige semester var det dugnad, og alle gjorde det man kunne med det man hadde. Til høsten var det alminnelig forventning at kvaliteten på digital undervisning og støtten til det skulle bli litt bedre, sier han, og fortsetter: «støtten er ikke nødvendigvis tilstrekkelig for alle ansatte. Tilbakemeldinger vi får viser at det varierer ganske mye mellom fakultetene og instituttene».

Trenger bedre kompetanse

Langford mener at en del av problemet også er at man ikke har visst hvordan høsten ville bli.

– Man måtte planlegge for tre scenarier: digital undervisning, fysisk undervisning, og hybridundervisning. Og regjeringen kom ikke på banen med støtte.

– Nå trenger vi en ordentlig infrastruktur. Universitetene har gjort en strålende jobb med å få digital undervisning på plass, men UiO må vurdere om vi trenger en grunnpakke med utstyr og økt fjernstøtte, sier han.

– Hva med UiOs korona-helpdesk?

– De hjelper til med mange ting, men ikke alt. For eksempel å jobbe ordentlig med video. Skal du redigere en video blir det fort vanskelig å få hjelp man trenger. Vi vet fra UiOs egen undersøkelse i april at ansatte bruker mer tid på digital undervisning, og utfordringer med redigering og opplastning av video kan fort spise opp dagen, sier professoren.

Langford understreker at økt støtte til hjemmekontor ikke må komme på bekostning av tilgang til fysiske kontorer og støtte på fysiske læresteder. Dessuten må det planlegges for dem som har ikke plass hjemme og kan bare undervise fra soverommet, mener han.

– Samtidig er hjemmekontor nå en del av vårt arbeidsmiljø og ansatte har krav på nødvendig støtte, poengterer han.

Langford, som vant UiOs utdanningspris i fjor, forklarer at videokompetanse er viktig for kvaliteten på den digitale undervisningen, for eksempel ved å legge opp til såkalt «flipped classroom». Det går ut på at studentene mottar formidling gjennom kortfattete videoer i forkant av undervisningen, mens undervisningstiden brukes til samhandling, dialog og læringsaktiviteter.

– Det er ikke bare å snakke i to ganger førtifem minutter på Zoom, sier han.

– Pedagogisk utfordrende

Bjørn Stensaker, som leder LINK, UiOs senter for læring og utdanning, mener underviserne nå står i en utfordrende situasjon. 

– Utfordringen nå er denne hybridmodusen. Underviserne skal kanskje stå litt i auditoriene og undervise, samtidig som undervisningen skal foregå digitalt. Her er det også litt ulik status på teknologien i auditoriene. Dette har fakultetene selv ansvar for, forklarer han.

Stensaker påpeker i likhet med Langford at den digitale undervisningen krever en annen tilnærming enn den fysiske.

– Den utfordrende delen av jobben med dette er knytta til pedagogikken. Når du flytter undervisninga til nett skjer det noe kvalitativt. Det er ikke bare å gjøre det samme på nett som du gjør i en fysisk forelesning når undervisningen må være digital over lengre tid. Du må tenke nytt, sier han.

SATSER: OsloMets prorektor Nina Waaler mener hjemmekontorene har kommet for å bli. Foto: Sonja Balci / OsloMet. 

Kan bestille utstyr på nett

På Oslomet har de i flere år jobbet med å styrke den digitale kompetansen til underviserne. I 2018 la «storbyuniversitetet» fram en strategi for digital transformasjon fram til 2024. Ett ledd i denne er Digin, som er en organisatorisk enhet hvor undervisere kan få støtte og hjelp til å styrke sin kompetanse i bruk av digitale undervisningsverktøy.

Prorektor Nina Waaler sier at ansatte som har behov for utstyr kan få ting som kontorstoler og pulter levert hjem på døra. Dette kan de bestille på nett.

– De av våre ansatte som trenger å ha stol og bord, kan hente det med hjem. De som ikke har anledning til å hente det, kan få kjørt det hjem.

Waaler sier det er omtrent 150 ansatte som har benyttet seg av muligheten for å ta utstyr med hjem så langt. Ordningen har kostet omtrent 300 000 – 400 000 kroner, og i tillegg kommer utgifter til IT-utstyr, forteller hun.

Prorektoren mener hjemmekontorene har kommet for å bli, også etter pandemitiden. Dette baserer hun blant annet på en undersøkelse OsloMet har gjennomført blant sine ansatte.

– Vi ser at flere og flere av våre ansatte oppgir at de kan tenke seg en miks av kontordager og hjemmekontor også i årene som kommer. Vi skal nok ikke tilbake til slik det var før nedstengingen, avslutter hun.

 

Av Knut Anders Finnset
Publisert 30. sep. 2020 13:02 - Sist endra 1. okt. 2020 18:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere