04

Sist endra 9. apr. 2021 10:47 av Grethe Tidemann

Professor emeritus Tom Øresland er nytt forskerombud for Institutt for klinisk medisin på UiO og for universitetssykehusene i Oslo og Akershus.

Sist endra 13. apr. 2021 11:15 av Martin Toft

Under koronapandemien har undervisningstid gått ned for alle studenter, mens tid til egenstudier har gått opp. De faglig ansatte har brukt mer tid på undervisning og mindre på forskning. Det viser funn fra en ny NIFU-undersøkelse. 

Sist endra 22. apr. 2021 21:37 av Grethe Tidemann
Sist endra 6. apr. 2021 16:51 av Martin Toft

De 139 millioner kronene som lyses ut skal brukes på utdanningstilbud både i videregående opplæring, fagskoler, høyskoler og universiteter. Målgruppen er nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, og ledige og permitterte.

Sist endra 23. apr. 2021 08:37 av Martin Toft

Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo er blant de tre mest populære studiene i Norge, viser søkertallene fra Samordna opptak. Rettsvitenskap ved UiB er også på topp tre, mens siviløkonomutdanningen på NHH troner  aller øverst. 

Sist endra 16. apr. 2021 13:47 av Knut Anders Finnset

Fredag 16. april holder Jessica Pedersen Belisle Hansen den første digitale disputasen oversatt til tegnspråk ved Det humanistiske fakultet.

Sist endra 16. apr. 2021 00:36 av Martin Toft

Flertallet i Oslo bystyre garanterer at de vil si nei til planene om storsykehus på Gaustad. Det melder NRK torsdag 15. april.

Sist endra 13. apr. 2021 00:08 av Martin Toft

Det kan bli utvidet vårsemester, massetesting av studenter og utstedelse av foreløpige vitnemål dersom anbefalingene fra en arbeidsgruppe tas til følge. 

Sist endra 21. apr. 2021 09:37 av Martin Toft

 - Vi reagerer på at NTNU sendte ut pressemelding omtrent idet vi gikk ut av møterommet, sier Marte Gangmark Villmo i Forskerforbundet.

Sist endra 14. apr. 2021 00:20 av Martin Toft

Utenlandske forskere blir regnet som spesielt nødvendig arbeidskraft og kan søke om å komme inn i Norge fra onsdag 14. april. Det kunngjorde regjeringen tirsdag. 

Sist endra 16. apr. 2021 14:54 av Martin Toft

Andreas B. Eskelund blir ny administerende direktør for SiO fra 1. august. Da overtar han etter Lisbet Dyrberg som går av for aldersgrensen. 

Sist endra 19. apr. 2021 16:42 av Knut Anders Finnset

En stor skogbrann har spredt seg til UiOs samarbeidsinstitusjon University of Cape Town, hvor flere tusen skal være evakuert.

Sist endra 9. apr. 2021 16:40 av Martin Toft

Fra mandag 12. april åpner HumSam-biblioteket igjen for studenter og ansatte.  Det ble koronastengt 16. mars.

Sist endra 16. apr. 2021 14:35 av Martin Toft

Medan den vanlege koronatesten fekk 4069 positive svar, klarte hurtigtesten berre å fanga opp 2159 av dei. Det viser ei undersøking Statens Serum Institutt i Danmark nyleg har gjort.

Sist endra 19. apr. 2021 13:57 av Martin Toft

Asbestfunna i fleire rom i Kristine Bonnevies hus har skapt sterk uro blant dei tilsette som til dagleg arbeider i bygningen. Klokka 12:00 i dag kallar fakultetsdirektør Jo Døhl ved MN-fakultetet inn til eit digitalt allmøte om situasjonen.

Sist endra 16. apr. 2021 14:36 av Martin Toft

På Kringsjå og Blindern er det etter meir enn 6000 hurtigtestar for korona ikkje registrert falskt positive testsvar. Det opplyser lege Joakim Øverbø ved Folkehelseinstituttet til Uniforum. Dei nedslåande funna av hurtigtesten i Danmark, har han ikkje nok data til å vurdera.

Sist endra 20. apr. 2021 15:39 av Martin Toft

–Vi må imidlertid sikre at tilgang til de lokalene som i øyeblikket er eller vil bli midlertidig stengt, gis i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Det sier fakultetsdirektør Jo Døhl ved MN-fakultetet i en kommentar til professor Nils Chr. Stenseths utspill om å åpne for individuelle valg.

Sist endra 20. apr. 2021 14:03 av Martin Toft

Jusprofessor Olav Torvund mener Øyvind Eikrem har en svært god sak hvis NTNU foretar arbeidsrettslige represalier mot ham.

Sist endra 22. apr. 2021 15:15 av Martin Toft

Om stemmene til alle dei tilsette får telja likt, vil prinsippet om “ein person ei stemme” få eit gjennomslag på UiO og dei andre institusjonane som framleis har vald rektor. Det kan føra til auka valdeltaking ved rektorval,  skriv Uniforum-redaktør Martin Toft. 

Sist endra 16. apr. 2021 14:08 av Martin Toft

Universitets- og høgskolerådets styre har i dag tilsatt Nina Sandberg i stillingen som generalsekretær for perioden 1. oktober 2021–31. august 2027. Hun er i dag stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. 

Sist endra 19. apr. 2021 13:35 av Martin Toft

En ekstern granskningsrapport konkluderer med at Øyvind Eikrem må holdes ansvarlig for en anonym Facebook-konto som rammes av straffelovens bestemmelse om hatefulle ytringer.

Sist endra 20. apr. 2021 22:23 av Martin Toft

I løpet av denne uken kan ansatte og studenter ved Universitetet i Oslo hente selvtest for covid-19. 

Sist endra 14. apr. 2021 17:14 av Grethe Tidemann

Dekan Tiril Willumsen ved Det odontologiske fakultet på UiO er ikke lenger så urolig for avgangsstudentene. Når fakultetet nå får 200 vaksinedoser, er det ansatte og studentene som skal uteksamineres i 2022, som skal prioriteres.

Sist endra 14. apr. 2021 13:22 av Grethe Tidemann

– Me reknar med at regjeringa si opning for import av strengt naudsynt utanlandsk arbeidskraft vert tolka på ein så snever måte at den ikkje fører til meir importsmitte. Det var oppfordringa byrådsleiar Raymond Johansen kom med på dagens pressekonferane.

Sist endra 9. apr. 2021 14:47 av Martin Toft

Horisont Europa og Erasmus + er de to største EU-programmene regjeringen ber Stortinget om samtykke til at Norge skal delta i.