Klimahuset kan hale i land millionavtale med Oslo kommune

Klimahuset ved Naturhistorisk museum UiO er eneste deltaker i en anbudskonkurranse verdt 48 millioner kroner.

KLIMAHUSET LIGGER BEST AN: Utdanningsetaten søker en leverandør som kan tilby både en utstilling og et tverrfaglig undervisningstilbud om klima og bærekraft. Arkivfoto: Utstillingsfilm om is som smelter. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Utdanningsetaten og Klimaetaten i Oslo kommune utlyste i oktober 2020 et anbud til en verdi av seks millioner kroner per år i opptil åtte år. Det vil si at oppdraget har en ramme på opptil 48 millioner kroner.

Utdanningsetaten i Oslo

Utdanningsetaten i Oslo er Norges største kommunale etat med over 180 undervisningssteder, ca. 90 000 elever og lærlinger og 14 000 medarbeidere. Udanningsetaten inkluderer all offentlig opplæring i Oslo, bortsett fra høyere utdanning.

 

Undervisningstilbud og utstilling

Utdanningsetaten søker en leverandør som kan tilby elever i Osloskolen et tverrfaglig undervisningstilbud om temaene klima, klimaendringer og bærekraftig utvikling.

Utdanningsetaten legger i sin begrunnelse vekt på at bærekraftig utvikling er ett av de tverrfaglige temaene i de nye læreplanene som ble tatt i bruk høsten 2020.

Hovedmålgruppen er barn og ungdom i Osloskolen fra barnehage til videregående skole, men tilbudet kan ifølge leveransebeskrivelsen, også spisses inn mot enkeltgrupper.

Klimaetaten ønsker på sin side å tilby barn og unge i Oslo en utstilling som gir innsikt i klimaendringer og klimatiltak. Blant kravene etaten stiller, er at utstillingen skal motivere og engasjere publikum. Den skal være en arena hvor unge selv kan delta aktivt, og den må også komme byens øvrige innbyggere til gode.

Klimaetaten i Oslo

Klimaetaten skal være en faglig ressurs og pådriver for å nå kommunens klimamål. Klimaetaten ble opprettet 1. juli 2016, og er en fagetat som har ansvar for oppfølging av Klimastrategi for Oslo 2020-2030 og forvaltning av Klima- og energifondet.

Klimaetaten skal i samarbeid med befolkningen, næringslivet, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter utvikle gode klimaløsninger og mobilisere til klimavennlig atferdsendring.

Skreddersydd for Klimahuset

Slik oppdraget er beskrevet, oppfyller Klimahuset tilsynelatende alle kravene i leveransebeskrivelsen. 

Klimahuset har erfaring med utstillinger og undervisning rettet mot barn og ungdom. Klimahuset kan også skilte med lokaler som er spesielt egnet for å formidle kunnskap om klima, klimaendringer, konsekvenser og løsninger.

Med tilhold i Botanisk hage og gangavstand til T-banestasjonen på Tøyen, oppfyller Klimahuset også kravet om en sentral plassering i Oslo.

Eneste deltaker i konkurransen

Av Kjersti Rustand, kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsetaten, får vi opplyst at Klimahuset er den eneste deltakeren i konkurransen.

Rustand benekter at anbudet er utformet på en slik måte at det kun er Klimahuset som har forutsetninger for å ta på seg oppdraget.

«Nei, oppdraget er ikke skreddersydd for klimahuset. Oppdraget er utformet for å kunne gi elevene i Oslo en best mulig opplæring om klima, klimaendring og bærekraftig utvikling. I Utdanningsetatens vurdering av markedet ble det konkludert med at flere aktører vil kunne levere klimaundervisning til elevene i Oslo, basert på oppdragets kriterier og Osloskolens behov», skriver Rustand i en mail til Uniforum.

Hun bekrefter at Klimahuset har gode sjanser for å vinne konkurransen.

«Da Klimahuset er, som du påpeker, eneste aktør som har levert et anbud, ligger de best an til å bli valgt som oppdragsleverandør», poengterer hun i sin mail til Uniforum. 

 

TAR INGENTING FOR GITT: – Klimahuset er i forhandlinger med Oslo kommune. Begge parter har spørsmål som må besvares, før vi kan skrive kontrakt, kommenterer leder for Klimahuset Brita Slettemark.  Arkivfoto: Ola Sæther

Leder for Klimahuset Brita Slettemark vil ikke ta noe for gitt.

– Vi er i forhandlinger med Oslo kommune om vilkårene i kontrakten, og jeg har et håp om at vi skal dra dette anbudet i land. Men begge parter har spørsmål som må besvares før vi kan skrive kontrakt, kommenterer hun.

– Vi må være trygge på at vi kan oppfylle de kravene kommunen stiller, legger hun til.

– Det er snakk om en omfattende bestilling. Utdanningsetaten stiller som krav at dere skal ta imot 10 –15 skoleklasser med 30 elever hver skoleuke, og utdanningsøktene må være på minimum 90 minutter. Undervisningstilbudet skal også inkludere arbeid før og etter besøket. Har dere kapasitet til dette?

–  Vi har sagt at vi kan ta imot 10 klasser i uken, og det er mye, vedgår Slettemark.

–  Men det er ikke snakk om å begynne med blanke ark. Vi har allerede et tilbud til skoleklasser, påpeker hun.

Klimahuset kan i dag tilby skoleklasser ulike tilbud. Slettemark beskriver Klimabesøk, som ikke krever for og etterarbeid og et tilbud hun kaller Klimadialog som inkluderer noe for- og etterarbeid. I tillegg er Klimahuset i ferd med å utarbeide et tilbud kalt Svart belte som gir enda større muligheter for fordypning og prosjektarbeid.

OMFATTENDE BESTILLING: Kommunen ønsker at Klimahuset skal ta imot minst ti skoleklasser hver skoleuke. Undervisningsøktene skal vare i minimum 90 minutter, og tilbudet skal også inkludere for og etterabeid. Arkivfoto: Ola Sæther

Med hele UiO i ryggen

Det er universitetslektor Marianne Guriby som har hatt ansvaret for undervisningstilbudet i anbudet.

Klimahuset har også timebetalte klimaverter fordelt på to heltidsstillinger som betjener resepsjonen og bistår publikum på ulike måter. Når samfunnet åpner opp igjen etter pandemien, vil Klimahuset rekruttere flere, og trolig vil en kontrakt med kommunen øke behovet ytterligere. 

Brita Slettemark føler seg ganske trygg på at Klimahuset oppfyller kravet om at utstillingen og undervisningen skal være forskningsbasert.

Hun forteller om et tett faglig samarbeid med en tverrfaglig ressursgruppe av fagfolk på UiO. Her deltar blant andre forskere innenfor naturvitenskapelige fag, jus, samfunnsøkonomi og pedagogikk. Samtlige som er blitt spurt om å delta i gruppen, har ifølge Slettemark takket ja på forespørselen.

–  Vi har hele universitetet i ryggen, slår hun fast.

Klimahuset har også knyttet til seg en gruppe unge mennesker i alderen 14 til 20 år, som gir råd og tilbakemeldinger. Slettemark omtaler den som ekspertgruppen.

Digital profesjonalisering

Klimahuset måtte på grunn av koronapandemien, stenge dørene for publikum fem måneder etter den offisielle åpningen. Nedstengningen har ifølge Slettemark hatt noen positive effekter som Klimahuset vil ta med seg videre.

–  Vi har en utstilling som legger opp til deltakelse og aktivitet, og vi var en stund litt usikre på hvordan vi kunne bruke lokalene i digital undervisning. Her har pandemien gitt oss et ekstra dytt. Vi er kommet godt i gang med en digital profesjonalisering, og vi har gjort mange erfaringer som vi kan dra nytte av dersom vi får kontrakten med Oslo kommune, kommenterer hun.

Slettemark viser til at kommunen ønsker at undervisningsopplegget også skal inkludere for- og etterarbeid. Her gir digitale plattformer mange muligheter, mener hun

Arbeidet med å utvikle digitale tilbud, startet allerede i april 2020. Siden den gang har Klimahuset stått bak en rekke digitale arrangementer. Blant de nyeste er en seminarserie for lærere kalt Bærekraft på timeplanen som ble lansert i mars.

–  Bakgrunnen for seminarserien er at bærekraft er ett av de tverrfaglige emnene i de nye læreplanene. Det handler blant annet om hvordan man kan lage gode og engasjerende prosjekter om bærekraft og om hvordan tverrfaglig arbeid på skolen kan organiseres, forteller Slettemark.

250 000 kroner fra Fritt Ord

Nå ligger forholdene til rette for at Klimahuset skal kunne bli enda bedre på digitale plattformer. Torsdag 22. april kom nyheten om at Klimahuset får 250 000 kroner fra Stiftelsen Fritt Ord for å utvikle seminarserien Bærekraft på timeplanen. Pengene skal blant annet brukes til å oppgradere det tekniske utstyret.

Lykkes Klimahuset i å dra i land kontrakten med Oslo kommune, vil dette ifølge kommunens representant bli annonsert innen utgangen av mai.

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: Klimahuset Av Grethe Tidemann
Publisert 26. apr. 2021 08:47 - Sist endra 26. apr. 2021 14:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere