03

Sist endra 15. mars 2021 11:39 av Martin Toft

Nå kan utdanningsinstitusjoner søke om penger til prosjekter som skal gi arbeidslivsrelevans for studenter. Potten er på 151 millioner kroner. 

Sist endra 29. mars 2021 00:24 av Martin Toft

Byggeprosjektet Campus Ås ved Norges miljø og biovitenskapelige universitetet får 175 millioner kroner ekstra fra regjeringen for å dekke økte utgifter i forbindelse med smittevernstiltak og koronrestriksjoner. 

Sist endra 30. mars 2021 01:17 av Martin Toft

I dag skriv både rektor Svein Stølen frå Universitetet i Oslo og rektor Margareth Hagen frå Universitetet i Bergen digitalt under på ein avtale som vil forplikta deira institusjonar og 54 andre universitet til å arbeida for å få gjennomført FNs berekraftsmål  i  2030.

Sist endra 17. mars 2021 09:17 av Martin Toft

I formiddag avslører preses for Det Norske VidenskapsAkademi Hans Petter Graver hvem som får årets Abelpris i matematikk. 

Sist endra 30. mars 2021 23:54 av Martin Toft

Statsbygg har innstilt AF Gruppen til å bygge nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Kontrakten har en verdi på 874 millioner kroner. Bygget skal etter planen stå ferdig høsten 2024.

Sist endra 5. mars 2021 15:50 av Martin Toft

Martha C. Nussbaum får årets Holbergpris for sin fremragende forskning innen filosofi og beslektede fagfelt. Finsk-russiske Daria Gritsenko er tildelt Nils Klim-prisen for yngre forskere. 

Sist endra 9. mars 2021 11:48 av Martin Toft

Regjeringen anbefaler også studenter og andre nordmenn i utlandet om å ikke komme hjem til påske.

Sist endra 22. mars 2021 16:59 av Martin Toft

En hurtigarbeidende gruppe skal finne fram til tiltak som gjør at studentene fullfører studiene sine denne våren.  Rapporten skal være klar rett etter påske. 

Sist endra 30. mars 2021 14:20 av Martin Toft

Åtte forskarar frå Norsk senter for molekylærmedisin er stengde ute frå dei nyinnflytta lokala sine i Kristine Bonnevies hus etter funn av asbeststøv både i laboratoria og på kontora. – Leiinga burde ha gripe inn før innflyttinga, meiner Georgios Magklaras, som er IT-ansvarleg for senteret.

Sist endra 26. mars 2021 10:29 av Martin Toft

- Fri forsking og akademisk frihet er en av grunnsteinene i et demokratisk samfunn, slår forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim fast. Nå etablerer han et utvalg som skal utrede saken.

Sist endra 29. apr. 2021 17:44 av Helene Lindqvist

Stipendiat Elisabet García González oppfordrer UiO til å reflektere over hva det vil med sine midlertidige, internasjonale ansatte: – Skal vi kun være arbeidskraft? 

Sist endra 4. mars 2021 17:19 av Helene Lindqvist

Professor Finn-Eirik Johansen hevder han ble møtt på en forutinntatt og lite objektiv måte da UiOs jurister vurderte klagen hans etter en instituttledertilsetting.

Sist endra 12. mars 2021 21:32 av Martin Toft

Forskning og undersøkelser viser at tilliten til helsemyndighetene varierer betydelig mellom de skandinaviske landene. Norge er det eneste av de tre landene som har holdt seg på et stabilt nivå siden mars i fjor.

Sist endra 7. mars 2021 20:40 av Martin Toft

Alle ungdomspartier, ulike studentorganisasjoner og Norsk studentorganisasjon har sammen blitt enige om felles krav til høstens stortingsvalg.  Studenter og høyere utdanning skal prioriteres i den kommende stortingsperioden.

Sist endra 15. apr. 2021 13:17 av lenkeretter@localhost

Grunnfinansieringen av den nasjonale e-infrastrukturen skal øke fra 75 millioner kroner i året til 150 millioner kroner. Det er klart etter at rektorene ved de fire tradisjonelle universitetene har skrevet under på en ny samarbeidsavtale.

Sist endra 5. mars 2021 11:42 av Martin Toft

Øyvind Eikrem er nominert og har takket ja til å være kandidat når nytt styre skal velges før påske.

Sist endra 24. mars 2021 22:57 av Martin Toft

– Konflikten i Tigray, kombinert med økt spenning i andre deler av landet og grensekonflikt med nabolandet Sudan innebærer risiko for ytterligere destabilisering på Afrikas horn, sier statsminister Erna Solberg etter dagens møte med Etiopias statsminister Abiy Ali Ahmed.

Sist endra 19. mars 2021 13:49 av Martin Toft

Flere universiteter og høgskoler enn i dag skal få rett til å tilby psykologi, rettsvitenskap og teologi. Foreløpig blir det ingen nye medisinutdanninger i Norge.

Sist endra 12. mars 2021 09:14 av Martin Toft

Plassering av ein nitrogentank i eit lite lagerrom som ikkje var brannsikra og ein minus 80 graders frysar som ikkje var på plass. Det var det som møtte forskargruppa frå Norsk senter for molekylærmedisin då dei flytta inn i Kristine Bonnevies hus i slutten av januar.

Sist endra 31. mars 2021 12:06 av Martin Toft

Det virker som om det skjer noe rart med visse elementærpartikler, etter mange år med målinger. – Det er kjempeinteressant, sier fysiker Are Raklev til forskning.no.

Sist endra 17. mars 2021 14:54 av Grethe Tidemann

Mens UiOs sentrale administrasjon og flere fakulteter har spart mange millioner på koronasituasjonen, er effekten andre steder sterkt reduserte inntekter. Hardest rammet er Kulturhistorisk museum.

Sist endra 16. mars 2021 10:30 av Martin Toft

10 000 færre studenter har søkt om tilleggslån hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det melder Kunnskapsdepartementet. 

Sist endra 11. mars 2021 13:10 av Martin Toft

Både den mellombelse tilsetjinga av Tom Knudsen ved UiB og ideen om å lata UiB kjøpa arbeidslivsportalen hans får sterk kritikk i granskingsrapporten som selskapet PWC la fram for Universitetsstyret ved UiB i dag.

Sist endra 17. mars 2021 10:09 av Martin Toft

– Medan Oslo kommune skjermar studentane for nye koronatiltak, er det underleg at UiO likevel vel å stengja studentane ute, seier jussprofessor Hans Petter Graver.

Sist endra 11. mars 2021 00:23 av Martin Toft

Det er videoverktøyet zoom som er møtestaden når UiO i dag inviterer unge og andre studieinteresserte til digital open dag.