Arbeidsgruppe skal komme med tiltak som får studenter til å fullføre studiene

En hurtigarbeidende gruppe skal finne fram til tiltak som gjør at studentene fullfører studiene sine denne våren.  Rapporten skal være klar rett etter påske. 

Noen få studenter sitter og studerer på lesesalen i HumSam-biblioteket

NYE TILTAK: En hurtigarbeidende arbeidsgruppe skal 9. april ha klar nye tiltak for å hjelpe studentene til å fullføre studiene sine, til tross for problemene med nedstenging og digital undervisning på grunn av koronapandemien. (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

Kunnskapsdepartementet skal sammen med fagskoler, høyskoler, universiteter og studentene se på tiltak for å sikre at flest mulig studenter får fullført studiene som planlagt, går det fram av en pressemelding

– Gjort en god jobb

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim samlet derfor fredag rektorene ved landets universiteter og høyskoler, Fagskolerådet, Samskipnadsrådet, Norsk studentorganisasjon, ANSA og Organisasjonen for norske fagskolestudenter for å høre mer om utfordringene institusjonene og studentene står i og få tilbakemeldinger på hva departementet kan bidra med.

–  Så langt har utdanningsinstitusjonene gjort en god jobb med å tilpasse seg smitteverntiltakene gjennom pandemien. Samtidig har tiltakene ført til mye digital undervisning, mye alenetid og redusert tilgang til viktig infrastruktur på campus for studentene. Foreløpig ser det ikke ut til at frafallet blant studentene er spesielt høyt, men det er viktig at vi nå gjør det vi kan de siste månedene for å hindre store forsinkelser i studieløpet, sier Asheim.

– Krevende for studentene

Nå håper han at arbeidsgruppen kan komme med forslag til metoder som kan hjelpe studentene til å komme seg gjennom studiene. 

- Situasjonen er krevende for studentene, særlig i de deler av landet hvor lærestedene er stengt eller tilgangen svært begrenset. Derfor ser jeg et behov for at vi finner målrettede tiltak for å sikre at studentene kommer seg gjennom studiene denne våren. Det skal denne arbeidsgruppen hjelpe oss med, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Arbeidsgruppen skal levere sin rapport 9. april.

Arbeidsgruppa som skal foreslå tiltak for at flest mulig studenter fullfører studiene består av følgende:

Oddrun Samdal, viserektor UiB og leder av UHR-utdanning

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor HiØ, (Høgskolen i Østfold)

Seunn Smith-Tønnessen, universitetsdirektør UiA og leder av UHR-Administrasjon

Arvid Ellingsen, leder av Nasjonalt fagskoleråd

Annbjørg Pasteur Stø, NSO

Solveig Hansine Torgersen, ANSA

Wictor Østwand Jensen, leder av ONF (Organisasjon for norske fagskolestudenter)

Ekspedisjonssjef Joakim Bakke, KD (leder av arbeidsgruppa)

Observatør:

Fam Karine Heer Aas, Samskipnadsrådet

Dette skal arbeidsgruppen gjøre:

  • gi lærestedene ideer og støtte i deres planleggingsarbeid for gjennomføring av undervisning og vurdering våren og sommeren 2021.
  • legge vekt på grupper som på grunn av gjeldende og mulige framtidige smitteverntiltak er særlig utsatt for forsinkelser våren 2021. Tiltakene bør utformes slik at de tar hensyn til variasjoner mellom institusjonene og utdanningene, og inneholde vurderinger av hvilke studentgrupper som bør prioriteres.
  • skal vurdere hvilke tiltak som eventuelt må gjennomføres fra nasjonale myndigheter eller med involvering av nasjonale myndigheter, for at de skal kunne gjennomføres ved institusjonene.
  • Gruppen skal ikke vurdere nivå på smitteverntiltak, men gjøre vurderinger som kan støtte institusjonene innenfor de til enhver tid gjeldende restriksjoner.
  • Vurderingene skal gjelde studenter på bachelor- og masternivå ved universitetene og høyskolene, samt alle fagskolestudenter.

 

 

Emneord: Studentforhold, Studentsaker, Koronaviruset, Koronavirus
Publisert 22. mars 2021 16:56 - Sist endra 22. mars 2021 16:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere