56 universitet frå 30 land skriv under felleserklæring for berekraftig utvikling

I dag skriv både rektor Svein Stølen frå Universitetet i Oslo og rektor Margareth Hagen frå Universitetet i Bergen digitalt under på ein avtale som vil forplikta deira institusjonar og 54 andre universitet til å arbeida for å få gjennomført FNs berekraftsmål  i  2030.

Ein mann med briller er ute med blå himmeli bakgrunnen

GLOBAL BEREKRAFTAVTALE: Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo skriv i dag under ein global erklæring om å nå berekraftmåla saman med andre universitetsleiarar frå 56 land. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Det var Zhejiang University i Kina som i var vertskap for den første digitale globale samlinga av universitetsleiarar frå 56 institusjonar i 30 land på seks kontinent. Dei kom saman fordi dei hadde blitt einige om å arbeida saman for å nå FNs mål for berekraftig utvikling (SDGs), melder det britiske PR-byrået The 10 Group i ei pressemelding på vegner av det globale forumet. Felleserklæringa for berekraftig utvikling skriv universitetsleiarane under på i dag.

Desse universiteta har skrive under på erklæringa: 

1. Aristotle University of Thessaloniki, Hellas
2.       City University of Hong Kong, Hong Kong, Kina
3.       Durham University, UK
4.       École Polytechnique, Frankrike
5.       Eindhoven University of Technology,   Nederland
6.       Ghent University, Belgia
7.       Harvard University, USA
8.       Hitotsubashi University, Japan
9.       Hokkaido University, Japan
10.   Hong Kong Baptist University, Hong Kong, Kina
11.   King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia
12.   Korea University, Korea
13.   Kyoto University, Japan
14.   Kyushu University, Japan
15.   Lingnan University, Hong Kong, Kina
16.   Mahidol University, Thailand
17.   Makerere University, Uganda
18.   Moscow Aviation Institute, Russland
19.   Nagoya University, Japan
20.   National University of Singapore, Singapore
21.   Northwestern University, USA
22.   Peking University, Kina
23.   Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russland
24.   Politecnico di Milano, Italia
25.   Stellenbosch University, Sør- Afrika
26.   Tel Aviv University, Israel
27.   The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, Kina
28.   The Hebrew University of Jerusalem, Israel
29.   The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China
30.   The University of British Columbia, Canada
31.   The University of Novi Sad, Serbia
32.   The University of Sydney, Australia
33.   The University of Western Australia, Australia
34.   Tohoku University, Japan
35.   Universidad de los Andes, Colombia
36.   Universidade de Lisboa, Portugal
37.   Universidade Estadual de Campinas, Brasil
38.   Universiti Brunei Darussalam, Brunei
39.   University College Dublin, Irland
40.   University College London, UK
41.   University of Alberta, Canada
42.   University of California, Davis, USA
43.   University of Bergen, Noreg
44.   University of Bristol, UK
45.   University of Cape Town, Sø- Afrika
46.   University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
47.   University of Lagos, Nigeria
48.   University of Macau, Macau, Kina
49.   University of Oslo, Noreg
50.   University of Ottawa, Canada
51.   University of Toronto, Canada
52.   University of Vienna, Austerrike
53.   University of Washington, USA
54.   Waseda University, Japan
55.   Yale University, USA
56.   Zhejiang University, Kina

Alle underskrivarane forpliktar seg til fem nøkkelmål:

- å setja i verk ideen om berekraftig utvikling

- å betra kompetansen i berekraftig utvikling

- å støtta vitskapleg forsking som svar på globale utfordringar

- å arbeida med globale partnarar for å støtta opp om innovative løysingar

- å støtta opp om konstruktivt, transnasjonalt samarbeid på bestemte område

Rundt 80 prosent av dei 50 beste universiteta på rankinglista til QS World University rankings har utvikla sin eigen berekraftstrategi, eigne berekratsplanar eller aktivitetar rundt berekraftsmåla.

UiO-rektor Svein Stølen deltok også på det digitale forumet. Han såg det som ei viktig hending.

– Partnarskap som er meir likeverdige og som er til fordel for alle partar må bli utvikla på vitskaplege prinsipp, akademiske verdiar, ein felles visjon og felles mål som plasserer folk og jorda i sentrum, seier Svein Stølen i pressemeldinga frå det globale forumet for universitetsleiarar.

Rektor ved Zhejiang University, Zhaohui Wu, fortel i pressemeldinga at målet med forumet var å bringa saman leiarar frå nokre av dei beste universiteta slik at dei kunne læra dei beste praktiske berekraftsløysingane av kvarandre og utforska moglegheiter for potensielt samarbeid for å sikra ei berekraftig framtid.

Med mindre enn ni år igjen til fristen går ut i 2030 for å nå måla, samtidig som pandemien forseinkar tempoet, så tillet forumet leiarane å dela viktig ekspertise og kunnskap om korleis ein kan auka tempoet for å få levert på berekratsmåla i 2030. Samlinga gav akademikarar høvet til å utforma deira handlingsplanar for menneskeretta, innovasjonsdriven og grasrotprega berekraftig utvikling, går det fram av pressemeldinga. 

Til stades i panelet på den digitale samlinga var FNs visegeneralsekretær, Nikhil Seth og Stefancia Giannini,som er UNESCOs visegeneralsekretær for utdanning. Der var også Peter Salovey, rektor ved Yale University, Pam Fredman, generalsekretær i Den internasjonale universitetsorganisasjonen og Eric Labaye, rektor ved Ecole Polytechnigue.

 

 

 

 

Emneord: FN, bærekraft, globalisering, Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 30. mars 2021 01:17 - Sist endra 30. mars 2021 01:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere