To UiO-professorer får prestisjetung europeisk forskningstildeling

Historieprofessor Ildar Garipzanov og geofysikkprofessor Francois Renard ved UiO har fått hver sin store tildeling fra Det europeiske forskningsrådet. 

Portretter av to menn

MILLIONTILDELINGER: De to UiO-professorene Ildar Garipzanov (t.v.) og Francois Renard mottar ERC Advanced Grant. Dermed får det flere millioner hver til forskningsprosjektene sine.

Foto: UiO

Begge de to UiO-professorene får en tildeling på inntil 2,5 millioner euro inntil fem år fra ERC Advanced Grant. 

Ildar Garipzanov er professor i middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, og mottar en av tildelingene i denne runden, melder UiO på sine nettsider. 

Om ERC Advanced Grants

Det europeiske forskningsrådet (ERC) støtter grensesprengende forskning gjennom attraktiv, langsiktig finansiering innen alle fagfelt, ERC Advanced Grants retter seg mot etablerte forskere med en forskerkarriere som viser at de er ledende innenfor sitt fagfelt..

Det innvilges inntil 2,5 millioner euro for inntil fem år. (Kilde: UiO)

– Jeg føler meg beæret, og samtidig forsikret om at min forskning har en bredere intellektuell betydning og akademisk appell. Dette er svært oppmuntrende når du velger å legge til side de tradisjonelle og "tryggere" forskningstemaene, og krysser over inn i ukjente forskningsfelt. Jeg håper også at denne tildelingen vil bidra til etablering av et sterkere akademisk miljø for tverrfaglig forskning på middelalderkultur her ved Universitetet i Oslo, sier Garipzanov.

Garipzanovs forskerteam vil studere et i hovedsak oversett tekstkorpus, nemlig svært korte tekster som ble lagt til i tomme flater i latinske manuskripter i tidlig middelalder i Europa. Disse tilleggene, alt fra en side eller to til et kort notat som minner om en moderne tweet, representerer en unik samling av tidlig middelaldersk praktisk kunnskap etterlatt av et stort antall anonyme mennesker. Prosjektet MINiTEXTS vil systematisk analysere ulike typer praktisk kunnskap som disse tekstene formidler, og studere den sosiale, religiøse og kulturelle praksis de indirekte refererer til.

– Der hvor tradisjonell forskning er fokusert på et veldefinert korpus av tekster knyttet til konger, biskoper og intellektuelle eliter, vil prosjektet mitt studere tekster som er tettere på personlige og felles behov hos vanlige mennesker. Dette inkluderte behov for personlig omsorg for kropp og sjel forårsaket av de usikre forholdene mennesker levde under i middelaldersamfunn. Studiet av disse tekstene vil også gjøre det mulig for meg å vise at det moderne akademiske skillet mellom religiøs ortodoksi og avvik, samt skillene mellom religion, magi og medisin, hjelper lite til å forstå slike tidligere samfunn, forklarer en fornøyd Garipzanov.

Forvarsel på jordskjelv

Professor Francois Renard  på Institutt for geofag ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet mottar det andre ERC Advanced Grant, for sitt forskningsprosjekt BREAK.

–BREAK skal se på hvilke mekanismer det er som kontrollerer opptakten til jordskjelv. Gjennom prosjektet forventer jeg at vi får en bedre forståelse av signaler på forløp til store jordskjelv, sier Renard.

Også han setter stor pris på tildelingen fra ERC.

–Tildelingen vil gi meg stor grad av frihet til å utvikle forskning av høy risiko, men med tilsvarende høy gevinst. I tillegg får jeg muligheten til å utvikle forskere som er tidlig i sin karriere, fortsetter han.

– Dette er en merkedag for oss, og jeg vil gratulere professorene Garipzanov og Renard, samt hele apparatet rundt dem, sier rektor ved UiO, Svein Stølen.

Emneord: ERC, Forskning, HF, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Publisert 22. apr. 2021 13:03 - Sist endra 26. apr. 2021 16:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere