Nå får studentene tilbud om ekstra lån og stipend

I går fikk de første studentene tilbud om å søke et tilleggslån på 26 000 kroner. 10 400 kroner av lånet kan senere bli omgjort til stipend.

En mann sitter i Stortinget

STUDENTPAKKE VEDTATT: –Det betyr mye for studentene som har mistet inntekt, sier forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim. Tirsdag vedtok Stortinget Studentpakken, (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

Tirsdag vedtok Stortinget en studentpakke for studenter som hadde mistet inntekt under koronapandemien.  Nå får de første studentene tilbud om å søke. 

 

– Bare et par dager etter at Stortinget vedtok de nye økonomiske tiltakene sendes altså de første tilbudene ut til studentene, og de som søker vil raskt få penger på konto. Det betyr mye for de studentene som har mistet inntekt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding,

Lånekassen sender ut e-poster om mulighet til å søke om tilleggslånet puljevis, og studentene kan søke så fort de har mottatt e-posten.

– I løpet av de nærmeste dagene vil studenter som mottar lån og stipend dette semesteret, få en e-post fra Lånekassen om at de kan logge seg inn på Dine sider for å søke. De som søker, må fylle ut en egenerklæring som bekrefter nedgang i inntekt i perioden 16. juni i fjor til 15. juni i år på grunn av koronapandemien. De vil senere bli bedt om å dokumentere dette. Lånet blir utbetalt i løpet av et par dager etter at avtalen om støtte er signert, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Må kunne dokumentere nedgang i inntekt

Det er viktig å være sikker på at du har rett til tilleggslånet før du søker. Studentene må kunne dokumentere nedgang i arbeidsinntekt for å ha rett til lånet, ikke bare for å få omgjøring til stipend. Om man tar opp lånet uten å kunne dokumentere nedgang i inntekt, kan det få konsekvenser for rettighetene til å få studielån senere.

Dokumentasjonen skal ikke sendes inn nå, men alle som får lånet, vil bli bedt om å sende inn senere. Dokumentasjonen kan for eksempel være en signert bekreftelse fra arbeidsgiver som viser datoen du ble permittert, oppsagt eller fikk redusert inntekt som følge av koronasituasjonen.

Dette er innholdet i Studentpakken:

 • Studenter som har mistet inntekt på grunn av koronapandemien, kan søke Lånekassen om å få et tilleggslån på 26 000 kroner. 40 prosent, tilsvarende 10 400 kroner, vil bli gjort om til stipend.
   
 • Det gjøres midlertidig unntak fra borteboerkravet for vårsemesteret 2021.Det betyr at de som flyttet hjem til foreldrene sine på grunn av koronasituasjonen, blir regnet som borteboer våren 2021. Man må være borteboer for å få lånet omgjort til stipend.
   
 • Det gjøres midlertidig fritak for inntektsgrensen ut året for studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.
   
 • Ordningen med utvidet rett til betalingsutsettelser videreføres ut juni 2021. Det betyr at de som betaler tilbake på studielånet kan utsette betalingen uten å bruke av den ordinære potten på 36 betalingsutsettelser.
   
 • 150 millioner kroner for at fagskoler, høyskoler og universiteter kan lønne studenter for å gi faglig oppfølging av andre studenter.
 • 50 millioner kroner for å lønne studenter som skal bidra til at de sosiale lavterskeltilbudene når ut til alle studenter.
 • Ytterligere 20 millioner kroner til slike lavterskeltilbud, og 10 millioner kroner til arbeidet med studentenes psykiske helse. 8,5 av disse fordeles til studentsamskipnadene mens 1,5 millioner kroner vil Helse- og omsorgsdepartementet tildele til Mental Helses studenttelefon. Stortinget har også lagt til 1 million kroner til Mental Helses chattefunksjon.
Emneord: Koronavirus, Koronaviruset, Studentforhold
Publisert 27. feb. 2021 11:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere