Roy Steffensen: – En skivebom fra Arbeiderpartiet

–Kritikken er fullstendig skivebom fra Arbeiderpartiet. Slik reagerer Roy Steffensen (FrP), leder for Utdannings- og forskningskomitéen på Arbeiderpartiets angrep på  FrP for koronapakken for studenter som Stortinget vedtok i dag. 

Et portrett av en mann

KLARER IKKE Å LESE: – Her er det åpenbart at Arbeiderpartiet enten ikke klarer å lese og forstå enkel tekst som de er med på, eller så bedriver de et uærlig politisk spill for å late som om flertallet har vedtatt en dårligere pakke enn det man egentlig har, sier Roy Steffensen (FrP) i en kommentar til Arbeiderpartiets kritikk av studentpakken som ble vedtatt i Stortinget i dag. 

Foto: Stortinget
Det var tidligere i dag Uniforum kunne melde at studentmilliarden som FrP og stortingsrepresentant Roy Steffensen lovet den12. januar var blitt til en studentpakke på 750 millioner kroner, altså 250 millioner mindre enn det opprinnelige løftet til studentene. 

– Skuffet

Det fikk Arbeiderpartiets talsperson for forskning og utdanning Nina Sandberg til å rette hard kritikk mot Fremskrittspartiet og regjeringen.  
– Vi er veldig skuffet over at regjeringen og FrP ikke lyttet til studentene. Nå får vi i stedet en snever krisepakke, som treffer for få studenter. I opposisjonen har vi krevd  mer stipend og at ordningen også omfatter førsteårsstudenter. Det blir dessverre nedstemt i dag, konstaterte Nina Sandberg i en epost til Uniforum tidligere i dag.  Leder for Stortingets utdannings- og forskningskomité, Roy Steffensen fra Fremskrittspartiet mener Nina Sandberg og Arbeiderpartiet tar helt feil. 

Et "anslag og ikke et øvre tak" 

– Kritikken er fullstendig skivebom fra Arbeiderpartiet. Frp fikk lagt inn en merknad som påpeker at stipendstøtten er et «anslag og ikke et øvre tak, skriver Roy Steffens i en epost til Uniforum. Han viser til at  teksten finnes på side 15 i saksdokumentet.  Steffensen peker på at  Ap har støttet FrP i komiteen.
– Ap har sågar støttet Frp sin merknad, sammen med SP, slik at det er flertall. Det betyr at Ap sitt forslag om 200 millioner ekstra er unødvendig, og kritikken fullstendig på jordet, slår han fast. 

Dette er merknaden fra FrP som også Ap støttet:

Kom i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a A r b e i d e rp a r t i e t , F r e m s k r i t t s p a r t i e t
o g S e n t e r p a r t ie t vil likevel understreke at midlene er bevilget som støtte til studentene. Hvis det viser seg at flere enn 30 pst. har berettiget søknad, vil d i s s e m e d l e m m e r påpeke at anslaget skal vurderes som nettopp det, et anslag og ikke et øvre tak. Hvis det derimot viser seg at ikke alle midlene i studentmilliarden blir benyttet, mener d i s s e m e d l e m m e r at resten av midlene skal gå til andre studentformål. (Kilde:side15 i Innstilling 233 S)

Kan også betale ut 1,2 milliarder 

Roy Steffensen forklarer at flertallsforslaget også sørger for det ikke finnes noe øvre tak for hvor mye studenter kan søke om. 
 
– Viser det seg at det kommer inn berettigede søknader på 1,2 milliarder så har Frp sin merknad som har fått flertall, sørget for at det blir ivaretatt. Samtidig fikk vi flertall for at hvis det blir brukt mindre enn anslått, så skal pengene gå til andre studentformål, understreker Roy Steffensen.  Han stiller seg uforstående til at Arbeiderpartiet ikke har klart å forstå teksten som partiet også støtter. 
 
– Her er det åpenbart at Arbeiderpartiet enten ikke klarer å lese og forstå enkel tekst som de er med på, eller så bedriver de et uærlig politisk spill for å late som om flertallet har vedtatt en dårligere pakke enn det man egentlig har. Jeg kjenner ikke Nina Sandberg som uærlig, så her tror jeg rett og slett at hun bare ikke forstår hva hun har vært med på og kritiserer mot bedre vitende, tror Roy Steffensen. 

– Midt på treet fornøyde

Tidligere i dag sa lederen for Norsk studentorganisasjon, Andreas Trohjell seg mellomfornøyd med den nye krisepakken for studentene:  

Lederen for Norsk studentorganisasjon, Andreas Trohjell er likevel ganske fornøyd med den endelige studentpakken.

 – Vi hadde selvsagt ikke takket nei til enda flere millioner, men med tanke på den støtten som er gitt til institusjonene og til samskipnadene, og ser på heilheten, så er vi sånn midt på treet fornøyde, sa han til Uniforum.  

Dette er regjeringens studentpakke:

– 779 mill. kroner til tilbud om tilleggslån til studenter som har mistet arbeidsinntekt som følge av pandemien, og 1,9 mrd. kroner til økte utlån.

– 150 mill. kroner til fagskoler, høyskoler og universiteter for å lønne studenter som skal gi faglig oppfølging av andre studenter.

– 50 mill. kroner til studentsamskipnadene for å lønne studenter som skal sørge for gode sosiale tilbud til andre studenter.

– Gjeninnføring av midlertidig unntak fra borteboerkravet for elever og studenter for rett til enkelte stipend og lån.

– 50 mill. kroner til videreføring av midlertidig unntak fra inntektsgrenser ved behovsprøving av stipend.

– 20 mill. kroner til sosiale lavterskeltilbud for studentene.

(Kilder: Stortinget og Kunnskapsdepartementet) 

Emneord: Koronavirus, Koronaviruset, Studentforhold Av Martin Toft
Publisert 23. feb. 2021 22:43 - Sist endret 25. feb. 2021 10:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere