Storbritannia kan få assosiert avtale med Horisont Europa

Britene får tilgang til det meste i Horisont Europa, fremgår det i en ny avtale. Norske aktører kan dermed trygt samarbeide med britiske partnere om søknader til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Flere personer går foran en gammel universitetsbygning i Oxford

FÅR AVTALE: Storbritannia får trolig en assosiert avtale med Horisont Europa. Derfor kan forskere ved Oxford-universitetet (bildet) og andre britiske universiteter holde fram med samarbeidet med forskere i EU- og EØS-landene. (Arkivfoto) 

Foto: Ola Sæther

EU og Storbritannia signerte like før årsskiftet en handels- og samarbeidsavtale som åpner for britisk assosiering til Horisont Europa. En detaljert assosieringsavtale vil trolig være på plass i løpet av første halvår 2021, men britiske aktører kan likevel delta i søknader til de første utlysningene i Horisont Europa, skriver Forskningsrådet i en nyhetssak som er lagt ut på deres egne nettsider. 

Norge ønsker å fortsette det gode samarbeidet

Fra et norsk synspunkt er det gledelig at avtalen mellom EU og Storbritannia åpner for britisk assosiering til Horisont Europa. - Storbritannia har vært en viktig samarbeidspartner for norske forsknings- og innovasjonsaktører i Horisont 2020, og vi ser frem til å fortsette det tette samarbeidet med våre britiske partnere i Horisont Europa, sier Kristin Danielsen, områdedirektør for internasjonalisering i Forskningsrådet.

Selv om det er noe usikkerhet rundt detaljene i den endelige assosieringsavtalen, kan vi legge til grunn at britiske aktører på de fleste områder vil få fulle deltagelsesrettigheter. I tråd med etablert praksis kan søkere fra land som planlegger assosiering til Horisont Europa delta i søknader til de første utlysningene, selv om den formelle assosieringen ikke er klar. Det er først på tidspunktet til signering av kontrakt (Grant Agreement) at den formelle assosieringen må være i orden, heter det i nyhetssaken fra Forskningsrådet. 

Noen begrensninger allerede nå

Forhandlinger om de detaljerte vilkårene for britisk deltagelse i Horisont Europa gjenstår, men avtalen som ble inngått ved årsskiftet gir viktige føringer for hva britene skal betale og hvilke tilganger og rettigheter de vil ha i Horisont Europa.

Avtalen som britene nå har inngått med EU garanterer imidlertid ikke full tilgang til alle deler av Horisont Europa, slik EØS-avtalen gir for Norge. Det er allerede klart at britiske små og mellomstore bedrifter (SMB) ikke vil få tilgang til egenkapitaldelen av akselerator i det Det europeiske innovasjonsrådet (EIC), og det kan heller ikke utelukkes at den endelige assosieringsavtalen vil inneholde andre begrensninger.

Både EU og Storbritannia har sikret seg retten til å suspendere eller terminere en fremtidig assosieringsavtale med 45 dagers varsel, dersom forutsetningene for britisk deltagelse endres vesentlig eller det oppstår uenighet om britenes økonomiske bidrag, melder Forskningsrådet.

Emneord: Horisont Europa, Storbritannia, Internasjonalisering
Publisert 18. jan. 2021 11:20 - Sist endra 18. jan. 2021 11:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere