Unio ber regjeringen komme med en krisepakke til studentene

– Studentene er i en kritisk situasjon. Nå haster det med krisepakken høyere utdannings- og forskningsminister Henrik Aasheim har lovet, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

En kvinne sitter ved et bord

FALLER UTENFORM: – En krisepakke må på plass, og den må treffe bredt. Vi ser tydelig at studentene er en gruppe som fort faller utenfor det sikkerhetsnettet som arbeidstakere har, sier Unio-leder Ragnhild Lied

Foto: Sol Nodeland

I dag tok Unio-leder Ragnhild Lie opp temaet om en krisepakke for studenter i et møte partene i arbeidslivet hadde med statsministeren og flere statsråder.

– Må treffe bredt

– Det mest prekære for studentene nå, er den økonomiske situasjonen. En krisepakke må på plass, og den må treffe bredt. Vi ser tydelig at studentene er en gruppe som fort faller utenfor det sikkerhetsnettet som arbeidstakere har. Krisepakken til studentene må kompensere for tapt inntekt for alle studenter, sier Lied i en pressemelding fra Unio. 

Studentene mistet over natten ekstrainntekt som de fleste er avhengige av. I tillegg har de blitt isolerte, har mistet undervisning og møteplasser. Regjeringen tilbød i fjor studentene ekstra lån og at deler av dette lånet kunne gjøre som til stipend om de kunne dokumentere tap av inntekt.

– Studenter som blir permittert fra deltidsjobben sin skal ikke trenge å betale for pandemiens konsekvenser selv gjennom økt lån, slår Lied fast.

I november kom rapporten fra Ekspertgruppen som så på studentenes situasjon.  Studentenes økonomi var imidlertid ikke et tema. Dette lovte høyere utdannings- og forskningsminister Henrik Aasheim å komme tilbake til snarlig.

Studentledere har krevd krisepakke

Både lederen for Norsk studentorganisasjon Andreas Trohjell har overfor NRK gjort det klart at studentene trenger en krisepakke. Studentledere ved de største utdanningsinstitusjonene krevde i en kronikk i Aftenposten  denne uka også en krisepakke til studentene. De viser til at mange av dem har tapt inntekter fra deltidsjobber på grunn av at jobbene har forsvunnet som en konsekvens av koronapandemien.

NRK viste i en undersøkelse til at studenter har hatt deltidsjobber i bransjer som har måttet permittere eller si opp folk under pandemien. Samtidig har regjeringen latt 600 millioner av den opprinnelige milliardpakken til studentene fra 2020 stå ubrukt. Det fikk utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg, til å komme med hard kritikk mot regjeringen. 

– Vi mener regjeringen har vært veldig avvisende og arrogante overfor studentene. Mange står i en umulig situasjon nå, de har mistet deltidsjobben og sparepengene er brukt opp. Jeg frykter at mangel på kriseordninger øker faren for at flere vil droppe ut av studiene i vår, sa han til NRK den 5. januar. 

På linje med dagpenger

Ragnhild Lied mener studenter som blir permittert eller oppsagt må få en økonomisk krisepakke på linje med dagpenger.

– Økonomisk trygghet vil kunne hjelpe på også den psykososiale situasjonen. Usikker økonomi, nedstenging av campus, manglende mulighet for å gjennomføre praksis og mangel på sosiale møteplasser bidrar til en totalsituasjon preget av usikkerhet og opplevelse av å mangle kontroll i eget liv. I tillegg har studentene gjennom pandemien opplevd å ha liten innflytelse på avgjørelser som er tatt, som er svært inngripende i livet deres, sier Lied.

Lied er i fortsettelsen opptatt av at også studentene inkluderes i beredskapsplaner.

– Hvordan sikre den økonomiske, faglige, pedagogiske og sosiale situasjonen for studentene i en nasjonal krise? Et viktig læringspunkt etter pandemien må være at studentenes situasjon inngår i beredskapsplaner, sier Ragnhild Lied.

 

Emneord: Studentsaker, Studentforhold Av Martin Toft
Publisert 15. jan. 2021 15:47 - Sist endra 15. jan. 2021 16:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere