Studenter kan få fysisk undervisning i områder med lav smitte

Universiteter, høyskoler og fagskoler  fortsetter med digital undervisning der det er mulig, men studenter i områder med lav smitte bør få mulighet til fysisk undervisning i mindre grupper minst én gang i uken. Det opplyste statsminister Erna Solberg i Stortinget i dag.

En kvinne står på en talerstol i Stortinget

EN DAG I UKEN: Studenter i områder med lav smitte bør få fysisk undervisning en dag i uken. Det anbefaler regjeringen. opplyste statsminister Erna Solberg i Stortinget i dag. 

Foto: Skjermdump fra NRK

Universiteter, høyskoler og fagskoler bør fortsatt unngå å gjennomføre større forelesninger, understreket statsminister Erna Solberg.  I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet vises det til at en del typer studier er mer avhengige av fysisk undervisning eller tilgang til utstyr, øvingsrom eller lignende. Det er grenser for hvor lenge slik undervisning kan utsettes.

Anbefalingen fra regjeringen om at all undervisning bør være digital, er derfor endret til digital undervisning der det er mulig. Nå får derfor flere mulighet til å starte opp igjen viktige undervisningsaktiviteter for studentene. Det gikk fram av statsminister Erna Solbergs redegjørelse overfor Stortinget i dag.

– Krevende start

 Forskings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim er klar over at semesterstarten ble hard for både studenter og ansatte ved universiteter, høgskoler og fagskoler. 

– Det ble en krevende start på et nytt semester for studenter og ansatte. Over jul var smitten så bekymringsfull at det krevde raske tiltak, nå tyder tallene på at smitten flater ut og da prioriterer vi å åpne litt opp for fysisk undervisning for studentene. Forutsetningen for anbefalingen er at det skjer i mindre grupper og at smittevernreglene følges, sier Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Lokale vurderinger

Det blir opp til studiestedene, sammen med lokale helsemyndigheter, å vurdere hvilke og hvor mange studenter som kan få fysisk undervisning. Institusjonene må også sørge for å tilrettelegge for de studentene som har behov for det.

– Jeg vet at mange gleder seg til å ta tilbake forelesningssalene og det sosiale studielivet. Vi må nok holde ut litt til før det blir helt som normalt, men nå kan i hvert fall enda litt flere vende tilbake til campus. Fremover må studentene følge med på den informasjonen som kommer fra utdanningsstedet sitt for å få vite om, og eventuelt når, de får mulighet til å møte på fysiske forelesninger, sier Asheim.

Fortsatt usikker smittesituasjon

Smittesituasjonen er fortsatt usikker, og det er foreløpig ikke mulig for Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet å vurdere om tiltakene som ble innført 4. januar har hatt tilstrekkelig effekt. Derfor kan det bli nødvendig med innstramminger igjen hvis smittetallene går i negativ retning.

– Det er viktig at vi hele tiden er forberedt på at det kan bli behov for nye tiltak. Det betyr at fagskolene, høyskolene og universitetene må fortsette å ha oppdaterte beredskapsplaner for rask omlegging til digital undervisning og eksamen. Jeg håper vi kan unngå det og at vi heller sakte, men sikkert fremover kan åpne opp igjen forelesningssalene, studentpubene og det levende campuslivet som jeg vet både studenter og ansatte savner. I mellomtiden forventer jeg at utdanningsinstitusjonene følger opp studentene på en god måte både faglig og sosialt. Regjeringen har nettopp delt ut 10 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud for studentene, sier Asheim.

Fortsatt hjemmekontor

I regjeringens redegjørelse i Stortinget går det også fram at hjemmekontor fortsatt anbefales for alle som har mulighet til dette. Alle unødvendige reiser innenlands og utenlands må unngås, men reiser til studiested eller reiser med de du bor sammen med til en hytte regnes som nødvendige reiser, sa statsminister Erna Solberg i Stortinget. 

Dette er ny anbefaling for fagskoler, høyskoler og universiteter:

  • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.
Emneord: Koronaviruset, Koronavirus, Koronatiltak Av Martin Toft
Publisert 18. jan. 2021 13:08 - Sist endra 18. jan. 2021 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere