Studenter skal få ekstrajobber på universitetene, høgskolene og studentsamskipnadene

Opprettelse av studentjobber på universitetene, høgskolene og studentsamskipnadene og omgjøring av lån til stipend og 30 millioner til forebygging av psykisk helse. Det er blant tiltakene i studentpakken til regjeringen. 

En kvinne står foran et bord og snakker

STUDENTPAKKEN: Det var kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby som presenterte tiltakspakken for studenter på regjeringens pressekonferanse i formiddag. 

Foto: Skjermdump fra regjeringen

I dag la regjeringen frem en ny, omfattende tiltakspakke for studenter. Nå kommer det kompensasjon for tapt inntekt, flere jobber rettet mot studenter og tiltak for både faglig og sosial oppfølging. Det var kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby som la frem tiltakspakken for studenter på regjeringens pressekonferanse. Hun trakk fram både omgjøring av lån til stipend,  opprettelse av jobber der studenter skal få lønn for å veilede andre studenter og bevilgning av flere millioner øremerket psykisk helsetilbud til studentene.  – Dette vil gi en bedre studenthverdag tross i den situasjonen vi står i, sa Guri Melby. 

Dette er Studentpakken:

Regjeringen foreslår at:

 • Studenter som har mistet inntekt på grunn av koronapandemien kan søke Lånekassen om å få et tilleggslån på 26 000 kroner. 40 prosent, tilsvarende 10 400 kroner, vil bli gjort om til stipend. Disse studentene vil samlet få utbetalt 149 519 kroner i lån og stipend for studieåret 2020-21. Lånet kommer på plass i slutten av februar.
 • Fagskolene, høyskolene og universitetene får 150 millioner kroner til å lønne studenter til å drive faglig oppfølging av andre studenter
 • Studentsamskipnadene får 50 millioner kroner til å lønne studenter for å få i gang sosiale lavterskeltilbud
 • Studentsamskipnadene får 20 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud og 8,5 millioner kroner til arbeidet med psykisk helse
 • Mental Helses studenttelefon får 1,5 millioner kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett
 • Det gjøres midlertidig unntak fra borteboerkravet for vårsemesteret 2021 som betyr at du kan bo hjemme hos foresatte og fremdeles få lånet ditt omgjort til stipend.
 • Det gjøres midlertidig fritak for inntektsgrensen ut året for studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret. (Kilde: Kunnskapsdepartementet)

Forskings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim deltok ikke på pressekonferansen.  Men han har sendt ut en egen pressemelding om tiltakspakken. 

– Strenge smittevernregler har rammet studentene hardt. En del har mistet jobben, men felles for alle er at de har tilbragt alt for mye tid alene på studenthybelen med digitale forelesninger og lite sosiale aktiviteter. Studentpakken vi legger frem i dag inneholder derfor tiltak som en løsning på alle disse utfordringene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding

Skal treffe bredere

Regjeringen foreslår at studenter som har mistet inntekt kan søke Lånekassen om et tilleggslån på 26 000 kroner der 40 prosent blir omgjort til stipend, tilsvarende det ordinære studielånet. Tilbudet skal gjelde studenter og voksne elever i videregående opplæring som kan dokumentere tapt inntekt som følge av pandemien.

– Med denne ordningen vil studenter som har mistet inntekt få en studiestøtte på rundt 150 000 kroner som tilsvarer studentenes årlige statsbudsjettkrav. Jeg er veldig glad for at vi nå får dette på plass. Sammen med alle studentjobbene vil det bidra til litt romsligere økonomi fremover, sier Asheim.

Stortinget har bedt regjeringen finne en ordning med delvis lån og delvis stipend i Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall våren 2021. Regjeringen har valgt å åpne for at studenter som kan dokumentere tapt inntekt i perioden 16.juni 2020 til 15.juni 2021 vil kunne søke tilleggslånet, som betyr at den vil treffe enda bredere og være tilgjengelig for flere.

Våren 2020 søkte rundt 20 prosent av studentene om tilleggslånet. Regjeringen anslår det vil være en økning i andelen studenter som søker denne våren fordi perioden man kan dokumentere inntektsbortfall for er lengre. Med et anslag på 30 prosent av studentene vil stipendandelen totalt koste 779 millioner kroner.


200 millioner til nye studentjobber 

Ifølge NAV er det færre ledige jobber i sektorer som tradisjonelt sett mange studenter jobber i som betyr at arbeidsmarkedet for studenter for øyeblikket er vanskelig. Derfor foreslår regjeringen å bruke 200 millioner kroner for å skape nye studentjobber hos fagskolene, høyskolene, universitetene og studentsamskipnadene. Disse pengene skal gå til å lønne studenter for å drive faglig og sosial oppfølging av studenter.

– Dette løser to problemer samtidig. Da hjelper vi studenter som sliter faglig og har behov for tettere oppfølging etter lang tid med begrenset tilgang til fysisk undervisning og campus. Det vil også gi inntekt og jobber til flere studenter, sier Asheim.

 

Studentsamskipnadene får enda mer penger til psykisk helse

Regjeringen foreslår å bruke 30 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud og arbeid med psykisk helse. 28,5 av disse millionene skal gå til studentsamskipnadene, mens 1,5 skal gå til Mental Helses studenttelefon.

– Vi bikker snart et helt år med avstand, karantene for noen og ensomhet for mange. Det er ikke tvil om at det tærer på. Nå skal vi bruke enda litt mer penger på å raskt få opp sosiale lavterskeltilbud som skal komme alle studenter til gode. Jeg håper disse tiltakene, sammen med vaksineringen og solen som er på vei, vil bidra til en litt bedre hverdag i månedene som kommer, sier Asheim.

Midlertidige unntak for borteboerkravet og unntak fra inntektsgrensen
Regjeringen foreslår å gjeninnføre et midlertidig unntak fra borteboerkravet for vårsemesteret 2021. Det betyr at studenter som har oppgitt at de skal bo borte, men som flytter til foresatte midlertidig på grunn av pandemien, ikke skal miste stipendandelen sin.

Regjeringen foreslår også å videreføre det midlertidige unntaket fra inntektsgrensene for avkorting av stipend. Unntaket skal gjelde i hele 2021. Unntaket vil gjelde studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.

– Vi er glad

Norsk studentorganisasjon reagerer positivt på studentpakken som regjeringen la frem i dag. 

– Krisepakken som nå ligger på bordet har mange gode forslag som treffer bredt. Studentene har etterspurt en krisepakke siden i høst, og vi er glad for at regjeringen har tatt med seg flere av studentenes innspill, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) i en pressemelding. 

NSO peker på at  etter jul satte Stortinget av en milliard kroner for at regjeringen skulle komme med en krisepakke til studentene. Regjeringens forslag går utover Stortinget sin bestilling om en krisepakke for våren 2021, og åpner for at studenter som kan vise til inntektstap tilbake til sommeren 2020 kan få støtte.

– På bestilling fra Stortinget har regjeringen lagt frem en krisepakke. Vi er svært glade for at studentene har blitt lyttet til og at regjeringen også ivaretar mange av de studentene som har hatt det vanskelig siden sommeren, sier Andreas Trohjell.

– En forbedring fra fjoråret

Også presidenten for ANSA (Foreningen for norske studenter i utlandet), Morgan Alangeh er fornøyd med studentpakken som ble lagt fra av regjeringen i dag.

– Pakken er en forbedring fra fjoråret. Det er spesielt bra at regjeringen ser på kompensasjon for tapt arbeidsinntekt fra 15. juni, dette er kjærkomment for mange, sier han i en pressemelding.  Samtidig viser han til at krisepakken ikke angår alle studenter.  

– En viktig gruppe er utelatt fra krisepakken, en del av disse er også blant dem som trenger det mest. Det gjelder de som ikke har hatt jobb.  Om gruppen som faller utenfor ikke innlemmes risikerer vi fremdeles økt antall forsinkelser og frafall. Dette kan ha store samfunnsøkonomiske konsekvenser, tror han.  Nå mener at Stortinget må få på plass en pakke som treffer også studenter som ikke har jobbet. 

– Studentorganisasjonene mener Stortinget må komme med en anmodning til regjering om at krisepakken må treffe de studentene som ikke har hatt jobb før den kan vedtas, uttaler Morgan Alangeh i pressemeldingen. 

Litt skuffet

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg er ikke fornøyd med forslaget fra regjeringen

– Det er veldig bra at vi endelig får på plass en ordning for studentene nå, slik Arbeiderpartiet lenge har jobbet for i Stortinget. Samtidig så er jeg litt skuffet, og mener regjeringen ikke har levert helt på kravene fra Stortinget, sier Tvedt Solberg i en pressemelding fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe. 

Han reagerer på at regjeringen legger opp til en ordning som inneholder mest lån, og mener det er en dårlig løsning for studenter som har mistet inntekt.
 
– Regjeringen gjentar samme feil som i fjor, og tilbyr studentene mest lån. De øker stipendandelen litt, men dette hjelper ikke dem som trenger økonomisk støtte mest. Vi vet at studentene allerede er skeptiske til å ta opp enda mer i lån. Det blir litt som å gi kredittkort til arbeidsledige, sier Tvedt Solberg.

(Oppdatert kl. 13:22  med kommentar fra ANSA-leder Morgan Alangeh og kl 14:16 med kommentar fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) )

  Emneord: Studentforhold, Studentsaker, Koronaviruset, Koronavirus Av Martin Toft
  Publisert 29. jan. 2021 13:03 - Sist endra 23. feb. 2021 16:08
  Legg til kommentar

  Logg inn for å kommentere

  Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
  Opprett ein WebID-brukar for å kommentere